X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14754
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy biblioteki szkolnej

W zakresie pracy pedagogicznej:

1. Udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.
2. Stwarzanie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł.
3. Doskonalenie umiejętności uczniów korzystania z warsztatu informacyjnego.
4. Indywidualna pomoc uczniom w korzystaniu z różnego typu wydawnictw.
5. Udzielanie pomocy przy wyborach czytelniczych.
6. Przygotowywanie uczniom i nauczycielom materiałów na określony temat.
7. Rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań i potrzeb.
8. Pomoc w wyborze lektury.
9. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów.
10 Wycieczki i zajęcia w miejskiej Bibliotece Publicznej, Pedagogicznej.
11. Kiermasz książek.
12. Zakup książek dla nauczycieli i uczniów.
13. Upowszechnianie czytelnictwa.
14. Informowanie o nowościach bibliotecznych.
15. Zachęcanie do korzystania z zestawień bibliograficznych oraz bibliografii.
16. Informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek.
17. Informowanie o zbiorach innych bibliotek ( w miarę możliwości).
18. Informowanie wychowawców o czytelnictwie wychowanków.
19. Aktualizacja zbiorów bibliotecznych.
20. Uwzględnianie dezyderat uczniów przy zakupach nowości,
21 Międzyklasowe konkursy czytelnicze.
22. Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego, budżetu.
23. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
24. Sporządzanie zestawień tematycznych.

W zakresie samokształcenia,doskonalenia zawodowego:

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Korzystanie z ofert szkoleniowych (konferencje, warsztaty, kursy).
3. Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi bibliotekarzami na terenie miasta.
5. Prenumerata i przegląd prasy fachowej.

W zakresie prac biblioteczno-technicznych:

1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
2. Opracowanie harmonogramu zajęć.
3. Prowadzenie ewidencji wypożyczeń:
- książek
- czasopism
- zbiorów audiowizualnych
- księgozbioru podręcznego
4. Sprawozdania z pracy biblioteki.
5. Prowadzenie dokumentacji wpływów.
6. Prowadzenie dokumentacji ubytków.
7. Współpraca z księgową Szkoły.
8. Uzupełnianie zbiorów bibliotecznych:
- zakup nowości
- pozyskiwanie nowości z różnych źródeł
- klasyfikacja i opracowanie rzeczowe
- opracowanie techniczne
- ewidencja czasopism
9. Opracowanie zbiorów.
10.Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
12. Prowadzenie rejestru ubytków.
13. Konserwacja księgozbioru.
14. Selekcja księgozbioru.
15. Aktualizacja i uzupełnianie kartotek wycinków prasowych.
16. Gromadzenie dokumentów życia szkolnego.
17. Sprzedaż makulatury.

W zakresie współpracy ze środowiskiem:

1. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną.
2. Współpraca z księgarnią „Edukacja”.
3. Współpraca z firmą Viacom.
4. Współpraca z bibliotekami Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu.
5. Współpraca z Tarnobrzeskim Domem Kultury

Opracowała:
Dorota Zuba

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.