X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14486
Dział: Przedszkole

Plan działań wspierających dla dzieci 5-6 letnich z zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych

Plan działań wspierających dla dzieci 5-6 letnich z zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych w roku szkolnym 2011/2012.

Obszar obejmowany wsparciem:
- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Okres realizacji planu:
- Do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012.

Cele:
- Rozwijanie umiejętności prawidłowego liczenia.
- Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na liczmanach.
- Doskonalenie umiejętności ustalania równoliczność dwóch zbiorów, posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
- Budzenie wiary we własne siły.

Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności liczenia
- klasyfikowanie przedmiotów wg. określonych cech
- kształtowanie umiejętności dodawanie i odejmowania na liczmanach poprzez dokładanie lub zabieranie podanych elementów
- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym
- rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych.

Formy pomocy:
- Zajęcia grupowe prowadzone przez nauczyciela w ramach czasu do dowolnego zagospodarowania.
- Indywidualizacja pracy podczas zajęć zorganizowanych – dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dziecka objętego pomocą.

Działania, w tym zakresie zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci:
- Przygotowanie zestawu ćwiczeń prowadzonych metodą czynnościową nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodą Dennisona ...
- Organizowanie działalności matematycznej sprzyjającej aktywizowaniu dziecka do działalności oraz do podejmowania coraz trudniejszych zadań.
- Budowanie u dziecka poczucia wartości, zadowolenia z własnej pracy, docenianie trudu prowadzącego do osiągnięcia sukcesu.
- Organizowanie współpracy z rodzicami, tak, aby mogli wspomagać dziecko w domu.

Metody pracy z uczniem:
- Metoda czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Metody czynnościowe – angażujące dziecko w działaniu: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań.
- Metoda ćwiczeń utrwalających.
- Metody oglądowe – pokaz, wzór, przykład.
- Metoda Dennisona „Gimnastką Mózgu" lub inaczej Kinezjologia Edukacyjna.

Zakres współdziałania przedszkola/szkoły z innymi podmiotami (w zależności od potrzeb):
Współdziałanie z rodzicami:
- Rozmowa wspierająca.
- Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców.
- Określenie zakresu wspomagania dziecka w domu.

Podpisy:
- Osób przygotowujących plan działań.
- Dyrektora.

Opracowanie:
- Podpis wychowawcy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.