X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 14239
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu - I semestr

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
za I semestr roku szkolnego 2011/2012

Grupa III (4-5latki)

Nauczycielki:
.................
.................

Grupa III liczy 28 dzieci (16 dziewczynek i 12 chłopców). Praca dydaktyczno-wychowawcza w I semestrze była zgodna z założeniami postawy programowej wychowania przedszkolnego; programem edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC, programami autorskimi opracowanymi w celu prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmika, plastyka, nauka czytania i pisania, profilaktyka wad postawy), a także z planami miesięcznym.
Głównym celem pracy nauczycielek prowadzących grupę było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastyczne, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
Realizacja tych zadań następowała poprzez kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i wobec życia; wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych; dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.
W I półroczu dzieci uczestniczyły w uroczystościach przedszkolnych:
Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, a także w przedstawieniach teatralnych zorganizowanych na terenie przedszkola. Miały także możliwość poznania pracy policjanta, który został zaproszony do naszego przedszkola.
Dzieci czynnie brały udział we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszej placówki. Były to: zbiórka plastikowych nakrętek w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”, zbiórka żywności dla zwierząt „Zbiórka dla Burka”, Góra Grosza.
...dzieci systematycznie uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego, ...w zajęciach tanecznych. ...dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek objęte są pomocą logopedyczną. Zajęcia logopedyczne odbywają się w naszym przedszkolu.
Bardzo dobrze układała nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczyły ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nauczycielki prowadzące grupę systematycznie informowały rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, a także o sukcesach i kłopotach dzieci włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych ich pociech. Przez całe pierwsze półrocze nauczycielki zapewniały dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami: dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, starają się samodzielnie wykonywać wiele czynności, chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach, zgodnie współdziałają w grupie, starają się przestrzegać ustalonych norm i reguł. Założone cele pracy dydaktyczno-wychowawczej w pierwszym semestrze zostały zrealizowane.

Opracowała:
Katarzyna Lisecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.