X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14188
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

(Program sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZABURZONA KONCENTRACJA UWAGI

CELE PRACY WYRÓWNAWCZEJ
FORMY PRACY WYRÓWNAWCZEJ

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KONCENTRACJI UWAGI

- ćwiczenia koncentracji uwagi;
Reagowanie na dany sygnał:
– działanie według podanej przez nauczyciela instrukcji,
- wyodrębnianie jednakowych ilustracji,
- lokalizacja źródła głosu,
- wskazywanie brakujących elementów i dorysowanie ich,
- skupianie wzroku na ruchomym elemencie,
- doprowadzanie pracy do końca,
- pokaz i objaśnienia ćwiczenia „Leniwa Ósemka”, Energiczne ziewanie”, Aktywna ręka”,
- dopasowywanie figury do kształtu,
- uważne obserwowanie i nazywanie zauważonych zjawisk


ZABURZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ

DOSKONALENIE ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ
- rozwijanie pamięci wzrokowej;
- ćwiczenia orientacji przestrzennej;
- ćwiczenia spostrzegawczości;
1. Ćwiczenia na materiale obrazkowym:
- segregowanie i dobieranie obrazków według ich przeznaczenia,
- rozpoznawanie obrazków opisanych słownie
2. Odszukiwanie obrazków przedstawiających określoną czynność,
- pokazywanie ruchem czynności z obrazka,
- porządkowanie historyjek obrazkowych,
- odgadywanie dalszego ciągu historyjki-incsenizowanie,
- układanie na wzorze, według wzoru, bez wzoru,
- układanie po uprzednim rozcięciu,
- odwzorowywanie układów przestrzennych figur i brył geometrycznych (klocki, mozaiki),
- odnajdywanie takich samych przedmiotów, obrazków i różnych ich układów wśród innych podobnych,
- odnajdywanie różnic między obrazkami, przedmiotami i ich układami,
- zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez jakiś czas,
- odtwarzanie z pamięci sekwencji obrazków.


USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

WYRABIANIE SPRAWNOŚCI ANALIZATORA SŁUCHOWEGO

- rozwijanie percepcji słuchowej;
- ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej;
- ćwiczenia w identyfikowaniu dźwięków;
- graficzne odtwarzanie słuchanego rytmu;
- ćwiczenia słuchowe mające doprowadzić do zróżnicowania budowy zdań i wyrazów.

- umuzykalnienie dzieci poprzez częste śpiewanie z nimi,
- odtwarzanie struktur dźwiękowych według wzoru,
- segregowanie obrazków według pierwszej głoski,
- podział wyrazów na głoski i sylaby,
- kończenie wyrazów dwusylabowych w oparciu o obrazki,
- segregowanie obrazków według ilości sylab,
- rozpoznawanie samogłoski na początku i na końcu wyrazu,
- tworzenie wyrazów na określoną głoskę,
- śpiewanie wyrazów, przysłów, wierszy,
- zabawy w słowa: wymyślanie wyrazów na określona głoskę,
- szukanie rymu do podanego słowa,
- zabawy i gry rytmiczne- wykonywanie ruchu na hasło dźwiękowe,
- wyodrębnienie zdań w wypowiedzi ustnej,
- podział zdań na wyrazy-liczenie wyrazów,
- podział wyrazów na sylaby- liczenie sylab,
- wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie śródgłosie,
- dokładne wypowiadanie na głos i szeptem samogłosek,
- ćwiczenia doskonalące aparat mowy,
- regulowanie oddechu, tempa mówienia i siły głosu,
- ćwiczenia szczęki dolnej, warg, języka i podniebienia miękkiego.


ĆWICZENIA USPRWNIAJĄCE ZABURZONĄ SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ

WYRABIANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

- rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców;
- zwiększenie bądź zmniejszenie napięcia mięśniowego;
- wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała;
- koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- ćwiczenie ruchów postępujących od strony lewej do prawej;
- wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki.

- odrysowywanie przez kalkę, od szablonu i kolorowanie różnych kształtów,
- rysowanie patykiem, palcem, kolorową kredą na dużych arkuszach papieru,
- malowanie farbami dużych kształtów,
- kolorowanie książeczek obrazkowych,
- wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych,
- ulepianki z gliny, plasteliny, masy solnej,
- wykonywanie łamanek z papieru,
- usamodzielnianie w czynnościach codziennych i samoobsłudze,
- łączenie kropek liniami,
- wypełnianie płaszczyzny wyznaczonym konturem,
- prowadzenie linii ciągłej przez labirynt,
- ilustrowanie ruchem wiersza,
- kreślenie linii poziomych od strony lewej do prawej,
- przekładanie sznurowadła przez dziurki


ZABURZENIA MOWY I MYŚLENIA

ROZWIJANIE LOGICZNEGO MYŚLENIA

- kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych;
- pobudzenie operacji umysłowych;
- rozwijanie inteligencji dzieci;

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE MOWĘ

- usprawnianie narządów mowy;
- wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi;
- bogacenie słownictwa dzieci.
- rozmowy z dzieckiem, czytanie opowiadań, podawanie wyjaśnień,
- opowiadanie treści obrazków,
- objaśnianie i obserwacja zjawisk otaczającego świata,
- zabawy z elementem klasyfikacji przedmiotów,
- zachęcanie do wypowiadania się na temat swoich przeżyć,
- zachęcanie do stawiania pytań,


ZABURZONA SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA

WYRABIANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ CAŁEGO CIAŁA

- zachęcanie dzieci do brania udziału w zabawach ruchowych: zabawy z elementem, rzutu, skoczne, bieżne, równowagi,
- wyrażanie ruchem muzyki (swobodna ekspresja),


NIWELOWANIE AGRESJI U DZIECI

OBNIŻANIE POBUDZENIA PSYCHORUCHOWEGO-ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE

- hamowanie niepożądanych zachowań;
- rozładowywanie napięć poprzez wyciszanie i relaksację dziecka;
- zachęcanie do samokontroli;
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności;
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
- dbanie o dokładność wykonywania prac,
- hamowanie nadmiernego tempa w działaniu,
- powierzanie dziecku odpowiednich zadań i egzekwowanie wykonań,
- regulowanie niekorzystnych reakcji emocjonalnych dziecka,
- wyrażanie gestem i mimiką swoich uczuć,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.