X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14012
Przesłano:

Obserwujemy ptaki. Scenariusz zajęć zintegrowanych kl. II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KL.II

KRĄG TEMATYCZNY – Jesień w świecie zwierząt.

TEMAT DNIA – Obserwujemy ptaki.

RODZAJ AKTYWNOŚCI: edukacja polonistyczna, przyrodnicza

CELE OGÓLNE:
- zdobywanie wiedzy o wybranych gatunkach ptaków
- kształcenie umiejętności rozróżniania niektórych gatunków ptaków
- wzbudzanie zainteresowań ptakami

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń :
- rozpoznaje i nazywa ptaki
- czyta tekst ze zrozumieniem i udziela poprawnych odpowiedzi na pytania
- wyjaśnia przyczynę odlotu ptaków
- wymienia ptaki odlatujące i pozostające na zimę
- poprawnie zapisuje nazwy ptaków
- rozpoznaje odgłosy ptaków
- aktywnie uczestniczy w zajęciach

METODY PRACY: podające: pokaz, objaśnianie
poszukujące: zagadka, rozmowa, wypowiedzi dzieci, obserwacja
słuchowa, praca z tekstem

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki z literkami, ilustracje ptaków, plansze z ptakami, podręcznik, nagranie odgłosów ptaków, atlasy ptaków, karty pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Przywitanie uczniów.
1. Zapoznanie z tematem zajęć i ich organizacją
* Uczniowie układają hasło: ,,Obserwujemy ptaki” z ponumerowanych kartoników
2. Uświadomienie wielkiej roli ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka.

II. Poznajemy ptaki.
1. Czytanie tekstu pt. ,,Poznajemy ptaki”.

2. Pokazanie przykładowych atlasów z ptakami.
- Czy znacie jakieś inne atlasy? Co one zawierają?

3. Odgadywanie nazw ptaków na podstawie zagadek. Dopasowanie ilustracji do konkretnego
ptaka.

Małe, szare ptaszki,
wiecie dobrze sami,
przez okrągły roczek
pozostają z nami. (wróble)

Gdy powiesisz za oknem kawałek słoniny,
to one przylecą zaraz w odwiedziny. ( sikorki)

Gadatliwa, bystrooka,
lubi błyskotki, bo to jest... ( sroka)

Pod dachem ma gniazdo z gliny, na niebie kręci kółka.
Jej przysmak to są muchy,
cóż to za zwierzę .................... (jaskółka)

Ptaszku z zimnej krainy-
jedz korale jarzębiny,
krasne jak twoja kamizelka!
Zimą nas rozweselaj!
Ile przeleciałeś mil?
Wiemy, jesteś ...! (gil)

4. Gromadzenie informacji o ptakach. Przeczytanie krótkich informacji z atlasu ptaków.
- poznawanie charakterystycznych cech budowy ptaków, różnic w wyglądzie, wielkości, rodzajów pożywienia, miejscu zamieszkania.

5. Rozmowa na temat przygotowania ptaków do zimy.
- Dlaczego niektóre ptaki nie można zobaczyć jesienią?
- Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów?
- Które ptaki zostają z nami na zimę, a które odlatują? ( ilustracje ptaków)
- Jakie ptaki przylatują do nas na zimę?

6. Wykonanie karty pracy
* Uczniowie uzupełniają tabelkę podanymi nazwami ptaków:
wróbel, bocian, jaskółka, gil, sroka, jemiołuszka, kraska, skowronek, dzięcioł

II. Przerwa śródlekcyjna
1. Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów ptaków.

III. Łączenie nazw ptaków z ich portretami, odszukanie gniazd ptaków- karta pracy.

IV. Podsumowanie zajęć, ocena aktywności uczniów na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.