X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji plastyki - Malarstwo romantyczne i źródła jego inspiracji

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• uczeń umie dokonać ogólnej charakterystyki romantyzmu,
• na podstawie dokonanej w grupach analizy wybranych obrazów potrafi:
- wyodrębnić cechy malarstwa romantycznego,
- opisać formę obrazów (użyte środki wyrazu),
• potrafi wymienić źródła inspiracji malarzy romantycznych,
• wymienić przedstawicieli malarstwa romantycznego i przykłady ich obrazów,
• wyszukać w przyrodzie motywy, które mogą inspirować romantyków.
Metody:
• praca indywidualna,
• praca z tekstem i reprodukcjami (uczenie się we współpracy),
• dyskusja,
• warsztaty artystyczne.
Formy pracy:
• zbiorowa,
• w grupach,
• indywidualna.
Środki dydaktyczne:
• podręcznik,
• zeszyty z serii „Wielcy malarze”,
• kartki papieru , kredki.
Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne (zajęcie miejsc z podziałem na grupy, przygotowanie potrzebnych materiałów do pracy itp.).
2. Przypomnienie wiadomości omówionych na lekcji poprzedniej:
• powstanie romantyzmu jako reakcja na oświecenie i klasycyzm,
• ogólna charakterystyka kierunku (uczuciowość, nastrojowość, indywidualizm, fantazja
i egzotyka ).

3. Rozdanie poszczególnym grupą zeszytów z serii „Wielcy malarze”. Każda grupa dostaje album dotyczący innego twórcy (Francisco Goya, Eugenie Delacroix, Jean-Louis - Theodore Gericault, Kasper David Friedrich). Grupy przygotowują krótką analizę jednego z obrazów, wykorzystując do tego celu opis w piśmie.
4. Przedstawiciele grup zapoznają kolejno klasę z wynikami swojej pracy.
5. Klasa wspólnie na podstawie dokonanych analiz formułuje wnioski, które dotyczą:
• źródeł inspiracji malarstwa romantycznego - literatura, baśnie i podania ludowe, historia współczesna panteistyczne wizje natury (ubóstwianie sił i praw natury; Bogiem jest wszechświat).
• środki wyrazu w obrazach romantycznych – kompozycja i sposoby podkreślania
• dominanty ( główny motyw).
6. Wykonanie ćwiczenia plastycznego – narysowanie motywu przedstawiającego burzę na morzu lub wichurę.
Ćwiczenie jest właściwie podsumowaniem zdobytych informacji i może być ostatnim
punktem lekcji
W zależności od tego, ile czasu zajmie uczniom wykonanie ćwiczenia, praca nad rysunkiem może być dokończona w domu , a ocena pracy będzie punktem wyjścia do kolejnych zajęć . Przy bardzo szybkim tempie pracy klasy ocena może być przeprowadzona na tej samej godzinie lekcyjnej.
7. Po wykonaniu prace są zbierane i wspólnie oceniane. Uczniowie wybierają prace na ocenę bardzo dobrą, później na ocenę dobrą, dostateczną itd. Jeśli któraś z prac szczególnie się wyróżnia, nauczyciel w porozumieniu z klasą proponuje ocenę celującą.
8. Nauczyciel prosi uczniów, aby sami poszukali w naturze motywów, które zainteresowałyby romantyków, oraz jeśli zechcą naszkicowali je lub sfotografowali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.