X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1389
Przesłano:

Karta wieloaspektowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

Imię i nazwisko ucznia: Dominik
Data urodzenia:
Etap edukacyjny: II etap
Klasa I
Rok szkolny: 2007/08

1. Informacje z orzeczenia PP-P:
- doskonalenie sprawności manipulacyjnej i grafomotorycznej poprzez zajęcia plastyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne,
- rozwijanie percepcji wzrokowej (np. wykrywanie podobieństw i różnic w rysunkach),
- stymulowanie funkcji poznawczych, wzbogacanie wiadomości ogólnych,
- doskonalenie form wypowiadania się,
- wzbogacanie zasobu słownictwa,
- rozwijanie myślenia konkretno-obrazowego.

2. Informacje z badań specjalistycznych:

Specjaliści
Ocena wstępna roku szkolnego 2007/08
Weryfikacja po 1. roku nauki
Weryfikacja po 2. roku nauki

Pedagog
Wdrażanie do większej aktywności w środowisku szkolnym

Logopeda
Uczeń nie uczęszcza na zajęcia logopedyczne

Terapia pedagogiczna
j.polski
Bogacenie słownictwa, doskonalenie technik szkolnych, wypowiedzi ustnych, redagowania zdań i pełnych treściowo wypowiedzi pisemnych.
matematyka
Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej, ćwicz. w rysowaniu figur i znaków graficznych, utrwalanie umiejętności wykonywania działań arytmetycznych.

Gimnastyka korekcyjna
Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy w najrozmaitszych warunkach zbliżonych do dnia codziennego; wzmacnianie siły MM posturalnych, ćwiczenia przeciw płaskiej stopie.

Informacja o stanie zdrowia Ucznia
Uczeń nie przyjmuje na stałe leków; stan zdrowia dobry.

3. Informacje wychowawcy klasy

Zakres informacji
Ocena wstępna roku szkolnego 2007/08
Weryfikacja po 1. roku nauki
Weryfikacja po 2. roku nauki

Nauczanie
czyta i rozumie czytany tekst, wypowiada się na temat, potrafi pracować z tekstem, pisze samodzielnie oraz z pamięci i ze słuchu; pismo niestaranne; kojarzy fakty, potrafi wyciągać wnioski z podstawowych faktów historycznych; prowadzi zeszyty przedmiotowe, aktywny, tempo dobre;

Wychowanie
Nie sprawia trudności wychowawczych; należy zadbać o większą regularność uczęszczania do szkoły oraz kulturę języka.

Profilaktyka
Nie wykazuje zachowań zagrażających

Opieka
Obiady finansowane przez opiekę społ.

4. Dodatkowe informacje, uwagi:
Uczeń aktywny na lekcjach i chętny do pracy, reprezentuje szkołę na zawodach sportowych

5. Określenie zakresu zintegrowanych działań wobec ucznia:
Wdrażanie do większej aktywności w życiu klasy i szkoły, zwracanie uwagi na staranność pisma, estetykę notatek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.