X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13738
Przesłano:

Niewierność ukarana w utworze Adama Mickiewicza "Świtezianka". Scenariusz lekcji języka polskiego - klasa VI

TEMAT: NIEWIERNOŚĆ UKARANA W UTWORZE ADAMA MICKIEWICZA „ŚWITEZIANKA”.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
Motywy baśniowe w różnych utworach, fantastyka, przemieszanie realizmu, fantastyki, baśniowości.
Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach.

CELE:
Uczeń:
- powinien przeczytać tekst ze zrozumieniem,
- próbuje ułożyć plan ramowy,
- próbuje wymienić elementy fantastyczne i realistyczne w utworze,
- próbuje określić nastrój ballady,
- stara się wcielić w rolę bohaterów, oddać nastrój za pomocą gestów, mimiki, ruchu.

Nauczyciel:
- kształcenie umiejętności wypowiadania się, konstruowania spójnej, logicznej wypowiedzi, twórczego działania w zespole,
- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni,
- kształcenie praktycznych umiejętności poprawnego posługiwania się zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.

METODY:
- podające: - pogadanka,
- problemowe: -aktywizujące – dyskusja – „burza mózgów”.

FORMY PRACY:
- praca w grupach,
- praca indywidualna,
- praca z tekstem.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- tekst „ ŚWITEZIANKA” Adama Mickiewicza,
- mapa Europy,
- „Życzenie” Fryderyka Chopina- nagranie instrumentalne,
- nagranie szumu morza,
- rekwizyty do inscenizacji utworu „Świtezianka” (m.in. wianek, koszyczek, księżyc, niebieska folia),
- kartki z poleceniami zadań.

TOK LEKCJI:
1. Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie opowiadają przebieg wydarzeń w utworze „Świtezianka”(mieli w domu przeczytać tekst ballady)- ocena wypowiedzi.
2. Wyjaśnienie pojęcia „Świtezianka”- wskazanie na mapie miejsca powstania utworu - jezioro Świteź- źródło powstania ballady „Świtezianka”.
3. Układanie ramowego planu wydarzeń – 5 równoważników zdań (praca w grupach).
a) I i II grupa – chronologicznie układa plan wykorzystując podane równoważniki zdań (załącznik nr1)
b) III i IV grupa – samodzielnie układa plan (załącznik nr 2 /nr 3).
4. Prezentacja pracy poszczególnych grup.
5. Zapisanie tematu lekcji i planu wydarzeń na tablicy i w zeszytach przedmiotowych.
6. Uczniowie wskazują:
- zdarzenia i postacie fantastyczne,
- zdarzenia i postacie prawdopodobne.
7. Wyszukiwanie w utworze cech charakterystycznych dla:
- młodzieńca i dziewczyny(dobieranie określeń) – I i II grupa,
- panny- III grupa,
- strzelca –IV grupa.
8. Krótka prezentacja cech charakteryzujących bohaterów (epitety).
9. Ocena pracy uczniów.
10.Praca domowa
a) Na podstawie planu wydarzeń napisz streszczenie utworu „Świtezianka”.
lub
b) Namaluj na kartonie postać Świtezianki wykorzystując technikę komputerową oraz przybory szkolne.
11. Podsumowanie wiadomości – próba inscenizacji
ballady „Świtezianka”.
a) przydział ról,
b) wcielenie uczniów w role bohaterów
(uczniowie przy pomocy tekstu z książki odczytują poszczególne kwestie),
c) grupa uczniów tworzy scenerię, trzymając gałązki drzew wykonanych z papieru oraz niebieską folię tworząc fale jeziora.


ZADANIA DLA GRUP

Załącznik nr 1

Grupy I i II

1. Ułóż wydarzenia według kolejności.
Kara.
Przysięga wierności.
Spotkania i obietnice.
Wabienie strzelca.
Ostrzeżenia.

2. Dobierz cechy młodzieńca i dziewczyny z podanych określeń:
dobroć, szczerość piękno, ulega namowie, czułość, ulega urokowi, używa nadludzkiej siły,
podstępność, nieuczciwość, prowokuje do zdrady, złośliwość, ginie w jeziorze, lekkość,
nieśmiałość, niestały w uczuciach.
Dziewczyna ........................................
Młodzieniec ........................................

Załącznik nr 2

Grupa III

1. Ułóż plan ramowy w formie 5 równoważników zdań.
2. Jaka była dziewczyna? (epitety)

Załącznik nr 3

Grupa IV

1. Ułóż plan ramowy w formie 5 równoważników zdań.
2. Jaki był strzelec?


Opracowała Jolanta Modlińska
nauczyciel PSP w Jedlnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.