X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13703
Przesłano:

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

KONTRAKT
zawarty pomiędzy
nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:
- mgr ........... – nauczyciel kontraktowy
- mgr ........... – opiekun stażu

2. Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.05.2012 r.

3. Miejsce realizacji kontraktu: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu,
ul. Legionów 2

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów:
- praktyki zawodowej;
- kontaktów zawodowych;
- ewaluacji działań.

5. Zasady wzajemnego komunikowania
> Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami.
> Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
> Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie.
> Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel kontraktowy powinien:
> Zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
> Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01 grudnia 2004 r.
> Opracować plan rozwoju zawodowego.
> Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem.
> Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu
Opiekun stażu powinien:
> Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.
> Pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
> Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu.
> Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.
> Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych.
> Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
> Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
> Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8. Kryteria oceny dorobku zawodowego
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
> Terminowość.
> Systematyczność.
> Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.
> Stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.

9. Ustalenia końcowe
- Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
- Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
- Kontrakt obowiązuje obie strony.
- Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.
- Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.


................... (podpis nauczyciela kontraktowego)
................... (podpis opiekuna stażu)Grudziądz, dnia 07 września 2009 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.