X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13621

Program koła "Potrafię więcej"

Mam mądrą główkę
i sprawne ręce –
POTRAFIĘ WIĘCEJ!”


Program autorski

mgr Wiesława Bączkowska

Mam mądrą główkę
i sprawne ręce –
POTRAFIĘ WIĘCEJ!”

WSTĘP

W obecnym czasie nauczyciel powinien przekazywać wiedzę i kształtować postawy uczniów w sposób szczególnie atrakcyjny.
Uczeń powinien zdobywać wiedzę i kompetencję, które w przyszłości gwarantują mu zdobycie odpowiedniej pracy i umożliwią realizację życiowych planów.
Podstawy programowe, plan wychowawczy szkoły oraz wizja i misja szkoły zobowiązują nauczyciela do wyposażenia ucznia w szereg kompetencji.

Niniejszy program jest adresowany do uczniów klas drugich i trzecich, którzy po rocznym okresie edukacji zapoznały się ze środowiskiem szkolnym i na tym etapie rozwoju są gotowe do podejmowania działań rozwijających ich zainteresowania i predyspozycje, oczekujący nowych, ciekawych i nieco trudniejszych zadań. Program „Potrafię więcej” skierowany w stronę uczniów zdolnych, jest programem indywidualnego rozwoju dziecka i zarazem pełną przygód podróżą po różnych zakątkach naszego globu. Pomoże on w pełni rozwinąć talenty uczniów i zachęci ich do podejmowania nowych wyzwań i poszukiwań.


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program „Potrafię więcej” zakłada stworzenie uczniom możliwości realizacji wielu działań, które stymulują ich rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny.
Treści programowe mogą ulec niewielkim korektom, ze względu na oczekiwania i potrzeby uczniów.
Realizacja programu odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych przez cały rok, jedną lub dwie godziny tygodniowo.

CELE OGÓLNE:

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego osobowości, rozbudzanie ciekawości świata,
• rozwijanie indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i zdolności,
• integracja zespołu klasowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• rozwianie zainteresowań, umiejętności i zdolności uczniów poprzez korzystanie z różnych dziedzin wiedzy,
• pogłębienie i rozszerzenie wiadomości uzyskanych podczas zajęć edukacyjnych,
• tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie uczniów w zespole,
• wzbogacenie wiedzy o świecie, krajach Unii Europejskiej i Polsce,
• poszerzenie słownictwa związanego z wędrówką po kontynentach,
• rozwijanie umiejętności w zakresie komunikowania się (czytania, pisania, mówienia) i rozumowania (logicznego myślenia, liczenia)
• wykorzystywanie wiedzy w praktycznym działaniu i prezentacja swoich obserwacji i osiągnięć,
• przygotowanie do konkursów o tytuł „Mistrz Matematyki”, „Mistrz Ortografii”
• nabywanie umiejętności organizacji pracy,
• sięganie do różnych źródeł informacji: płyty CD, Internet, mapy, encyklopedie, słowniki, zeszyty edukacyjne „POTRAFIĘ WIĘCEJ” wyd. WSiP

FORMY REALIZACJI:

• praca indywidualna i grupowa,
• udział w konkursach i przeglądach,
• prezentacja i eksponowanie zebranych materiałów (albumów i plakatów).

METODY:

• burza mózgów,
• gry i zabawy dydaktyczne,
• gry i zabawy integracyjne,
• metody słowne,
• praca z tekstem
• metody praktycznego działania.

TREŚCI PROGRAMOWE

I. WYPRAWA W ŚWIAT - spotkanie z Trampkiem i Kitką.
• Niezwykły lot do Ameryki Północnej.
• Ameryka Południowa- przygoda w dżungli.
• Na biegunie południowym- poznajemy Antarktydę.
• Witajcie w Australii.
• Przygody w Afryce.
• Poznajemy Azję.
Podsumowanie podróży po świecie- zdobycie legitymacji Podróżnika.

II. POZNAJEMY EUROPĘ.
• Skandynawia- kraina Wikingów.
• Rejs na Wyspy Brytyjskie.
• Podróż do przeszłości- starożytny Rzym i Grecja.
• Z przewodnikiem po krajach Unii Europejskiej.
• Nasi sąsiedzi.
• Quiz europejski.
Podsumowanie podróży po Europie- zdobycie legitymacji pilota wycieczek zagranicznych.

III. PODRÓŻ PO POLSCE.
• Wybrzeże Bałtyku.
• W krainie jezior i lasów.
• Góry.
• Moja mała Ojczyzna.
Podsumowanie podróży po Polsce- zdobycie tytułu SUPERPRZEWODNIKA po Polsce.

EWALUACJA

Przez okres realizacji programu będzie monitorowanie i ocenianie wysiłków ucznia, stopnia opanowania wiedzy i posługiwania się nią.
Efekty wdrożenia programu sprawdza się pod koniec pierwszego i drugiego roku jego realizacji. Ewaluacja odbywać się będzie poprzez obserwację zmian w zachowaniu uczniów oraz ankietę do rodziców i uczniów.
Wyniki ewaluacji posłużą do modyfikacji programu.


LITERATURA POMOCNICZA:

Gruszczyk–Kolczyńska E., Zielińska E., Dobosz K., „Jak nauczyć dzieci konstruowania gier. Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw”, Warszawa 1996,

Zarzycka I., „Po europejsku, znaczy wspólnie”, Warszawa 2004,

Chomczyńska–Miliszkiewicz M., Pankowska D., „Polubić szkołę”. Warszawa 1998,

Kapica G.„Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym”, Warszawa 1990,

Mineyko B. „Improwizacje w klasach I-III”, WSiP,

Helińska G. , Twardowska M., Mrówka E.
„Potrafię więcej” klasa II i III – zeszyty ćwiczeń, „Wesoła szkoła”.


Szanowni Rodzice.

Przeczytajcie uważnie pytania, podkreślcie wybraną odpowiedź
lub napiszcie własną.
Proszę o szczere odpowiedzi, które posłużą mi do planowania i prowadzenia dalszej pracy na zajęciach koła „POTRAFIĘ WIĘCEJ”,
w których uczestniczy Państwa dziecko.
Ankieta jest anonimowa.

1. Jak Pan/Pani ocenia uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach koła „Potrafię więcej”?
a) rozwijają jego zainteresowania,
b) kształtują właściwe postawy wobec rówieśników,
c) rozszerzają wiadomości ogólne,
d) zachęcają do poszukiwań i wzbogacenia wiedzy przez sięganie do różnych źródeł,
d) stwarzają radosną i twórczą atmosferę w grupie rówieśniczej,
e) wypełniają efektywnie czas wolny,
f) inne (jakie?)-----------------------------------

2. Co Pana/Pani zdaniem można byłoby zmienić w organizacji zajęć?
------------------------------------

3. O jakie treści należałoby Pana/Pani zdaniem wzbogacić zajęcia?
a) należy wzbogacić je o : (jakie?)........................................

b) uważam, ze zakres materiału jest wystarczający

4. Czy w odczuciu Pana/Pani dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach koła „Potrafię więcej”?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania

5. Czy Pana/Pani zdaniem zajęcia powinny być kontynuowane w klasie trzeciej?
a) tak
b) nie
Dziękuję za wypełnienie ankiety

mgr Wiesława Bączkowska


Drogi Uczniu!
Przeczytaj uważnie pytania i podkreśl wybraną odpowiedź.

Proszę o szczere odpowiedzi, które posłużą mi do planowania i prowadzenia dalszej pracy na zajęciach naszego koła „POTRAFIĘ WIĘCEJ”.

Ankieta jest anonimowa.
1. Czy lubisz zajęcia koła „POTRAFIĘ WIĘCEJ”?
a) tak
b) nie

2. Czy to były i są dla ciebie atrakcyjne zajęcia?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania

3. Które formy pracy podobały Ci się najbardziej?
a) zabawy w kręgu
b) uzupełnianie ćwiczeń „POTRAFIĘ WIĘCEJ”
c) oglądanie plakatów, albumów
d) poszukiwania na mapie
e) inne (jakie?)____________________________________________

4. Czego nauczyłeś się podczas zajęć?
* współpracy z innymi dziećmi
* śmiałości i pewności siebie
* poszerzyłem wiedzę o świecie i krajach europejskich
* układałem notatki kronikarskie
* wykonywałem zadania o wyższym stopniu trudności
* posługiwałem się mapą
* poznałem wielu interesujących przewodników po świecie
* „odwiedziłem” wiele ciekawych miejsc
* inne _________________________________________

5.Czy chciałbyś uczestniczyć aktywnie w dalszych zajęciach?
a) tak
b) nie

6. Co chciałbyś zmienić w pracy naszego koła „ POTRAFIĘ WIĘCEJ”?
________________________________________________

Dziękuję za wypełnienie ankiety

mgr Wiesława Bączkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.