X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13602
Przesłano:

Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu

KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU

Strony kontraktu:
Opiekun stażu: ........................................
Stażysta: ........................................
Kontrakt dotyczy warunków współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu.

Warunki kontraktu:
1. Stażysta zobowiązany jest do:
- Przygotowania i przedstawienia opiekunowi planu rozwoju zawodowego w wymaganym terminie;
- Poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki;
- Zapoznania się z dokumentacją placówki;
- Uczestniczenia jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawiania ich z prowadzącym;
- Przedstawiania opiekunowi stażu konspektów prowadzonych przez siebie zajęć;
- Prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora oraz omawiania ich;
- Uczestniczenia w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- Sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Opiekun stażu zobowiązany jest do:
- Pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Pomocy w przygotowaniu harmonogramu zajęć obserwowanych;
- Bieżącego sprawdzania konspektów zajęć;
- Obserwowania zajęć stażysty oraz omawiania ich;
- Prowadzenia zajęć w obecności stażysty oraz omawiania ich;
- Pomocy stażyście w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- Opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
- Uczestniczenia w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

3. Normy współpracy:
- Obie strony przestrzegają ustalonych terminów, prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem.
- Opiekun stażu jest rzecznikiem stażysty i jego doradcą.
- Stażysta uwzględnia w swojej pracy uwagi i wskazówki opiekuna stażu.
- Obie strony zobowiązane są do uprzedzania o ewentualnych zmianach.

4. Kontrakt zostaje zawarty na czas 9 miesięcy, dnia ........................................

Podpis opiekuna stażu: ........................................
Podpis nauczyciela stażysty: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.