X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13493
Dział: Gimnazjum

Konspekty zajęć w świetlicy szkolnej

Temat: „Moje dłonie potrafią wszystko– zajęcia plastyczne”

1.Cele:
a) wychowawcze:
- Wyrabianie poczucia piękna ładu i porządku
- Wdrażanie do dokładnej i starannej pracy
- Wytwarzanie pogodnej atmosfery w grupie
- Pomoc młodzieży w odkrywaniu własnych możliwości twórczych
b) dydaktyczne
- Zapoznanie uczniów z metoda wykonania dekoracji jesiennych
- Zapoznanie z techniką malowania na szkle farbami
- Rozwijanie sprawności manualnej
2. Metody:
- Słowna – pogadanka
- Praktyczna-wykonywanie ozdób
3. Forma zajęć: zajęcia indywidualne
4. Środki dydaktyczne: szablony jesienne, farby , pędzle kolorowy papier, ozdobne szkło, farby do malowania na szkle, antyramy
5. Szczegółowy przebieg zajęć
a) część organizacyjna :
-powitanie uczniów , zainteresowanie tematem
b)część główna:
- zaznajomienie młodzieży z pracą którą będą wykonywały
-rozdanie potrzebnych materiałów
-wykonywanie dekoracji jesiennych , ozdób na szkle
c) podsumowanie:
-zebranie wykonanych ozdób plastycznych, podziękowanie zawieszenie na gazetkach w świetlicy

-----------------------------------------------------------------------

Temat: Uprzedzenia ,czyli nietolerancja
1. Cele ogólne:
-zrozumienie przez wychowanków że uprzedzenie (nietolerancja)jest postawą nabytą , można więc się jej wyzbyć
-sformułowanie przez wychowanków oceny moralnej nietolerancji i korzyści płynących z uprzedzeń
-tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażanie własnych uczuć
Dostarczenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości , szczerości
-zapewnienie akceptacji
-wychowankowie będą próbować uruchamiać w sobie obowiązek namysłu przed działaniem czy osądem kogoś
2.Cele poznawcze:
Młodzież będzie wiedzieć iż :
-uprzedzenie jest wrogą lub negatywną postawą
-źródłem uprzedzenia jest najczęściej stereotyp- przypisanie identycznych cech każdej osobie należącej do danej grupy
-do żywienia uprzedzeń najbardziej skłonne są osoby autorytarne( o sztywnych poglądach , nietolerancji wobec słabości
-uprzedzenia znikają kiedy uprzedzony jest zmuszony kontaktować się z potencjalną ofiarą swego uprzedzenia na równej pozycji

3.Metody:
-słowna: dyskusja partnerska, angażowanie
Materiały:arkusz , test na tolerancję , ołówek , kartka , Publikacja Instytutu Socjologii „Swoi i Obcy”- Oraz Polaków wobec innych ras.
4. Tok zajęć
a) część organizacyjna:
-omówienie tematu zajęć , wyjaśnienie na czym polega test
b)część główna:
-dyskusja na temat uprzedzeń i nietolerancji , wypełnienie testu , analiza
-wypowiedzi dzieci
c) podsumowanie:
-czy szanujemy odmienność innych
-czy jesteś tolerancyjny i podatny na dobre i złe wpływy

Literatura:
-W. Woronowicz, Podstawy refleksyjnej edukacji opiekuńczo –wychowawczej, Slupsk 1998

---------------------------------------------------------------------

Temat: Ozdabianie i oklejanie słoików- zajęcia plastyczne.

1. Cele:
Wychowawcze: wdrażanie uczniów do współudziału w estetycznym wyglądzie wykonanej pracy, wytwarzanie pogodnej atmosfery w grupie, kształcenie sprawności manualnych
Dydaktyczne: zapoznanie młodzieży z metodą klejenia i ozdabiania słoików( różnego rodzaju)
2. Metody:
- praktyczna: oklejanie i malowanie słoików
-praca indywidualna
3. Środki dydaktyczne: klej do tapet gazety, słoiki, farby plakatowe, itp.
4.Szczegółowy przebieg zajęć:
a) część organizacyjna:
-powitanie grupy młodzieży , zapoznanie z tematem a także z instrukcją wykonania i wyklejania słoików
b) część główna:
-zebranie potrzebnych materiałów
-wyklejanie słoików
- próby zaprojektowania malunku na słoiku
-zebranie słoiczków i pozostawienie do wyschnięcia
c) podsumowanie: - podziękowanie za wykonaną pracę

-----------------------------------------------------------------------


Temat zajęć: Witraże papierowe , na szkle- zajęcia praktyczne

1. Cele:
a) wychowawcze: kształcenie wiary we własne siły, wyrabianie poczucia piękna , ładu i porządku
b) dydaktyczne: zapoznanie uczniów ze sposobem wykonania witraży i malowania na szkle, zapoznanie ich ze sposobem łączenia elementów jedną całość
2. Metody: praktyczna- wykonywanie witraży
3. Środki dydaktyczne: brystol , klej nożyczki , krepina , farby na szkle itp.
4. Forma zajęć: zajęcia indywidualne
5. Szczegółowy przebieg zajęć:
a) część organizacyjna: zainteresowanie młodzieży tematem zajęć
b) część główna :
- zapoznanie wychowanków z wyglądem gotowych już witraży
- wybór wzoru który mi się najbardziej podoba
- wykonanie witraży
c) podsumowanie: zebranie wszystkich witraży , udekorowanie nimi świetlicy , pochwały dla wykonawców najładniejszych prac

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.