X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13383
Dział: Przedszkole

Przedszkolak ekologiem - projekt edukacyjny

Autor :Renata Zwierzyńska

WSTĘP
W obecnych czasach coraz więcej uwagi poświęca się ochronie środowiska. Ogólnie zwiększa się świadomość wśród ludzi, że wszelkie niepożądane działania ze strony człowieka doprowadzają do stopniowej degradacji naszej planety. Dlatego tak ważną rolę odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja ekologiczna.
Dziecko żyje i rozwija się w otoczeniu przyrody. Zadaniem przedszkola jest pokazanie piękna
i mądrości przyrody, uzależnienia człowieka od zasobów oraz wskazanie skutków niewłaściwego zachowania się w naturalnym środowisku. A kontakt z przyrodą budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt, dzięki którym można wprowadzi podstawowe elementy ochrony środowiska.
Dzieci mogą stać się tutaj partnerami dorosłych , jako aktywni odkrywcy i badacze zasobów przyrody.
Nasze przedszkole poprzez edukację ekologiczną dzieci pragnie trafić również do ich rodziców. Przedszkole dla współczesnego dziecka jest drugim domem, miejscem, w którym kształtuje się jego spojrzenie na świat. Opracowując projekt ekologiczny starałam się tak ułożyć treści, aby stworzyć dzieciom jak najwięcej sposobności do aktywności własnej. Poprzez jego realizację chcę uświadomić dzieciom, że działanie twórcze, może dać wiele satysfakcji, a także przynosić wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego i społeczeństwa. Chciałam, aby poza zdobytą wiedzą przyrodniczo-ekologiczną wyniosły przekonanie, że właśnie od nich zależy w jakim świecie będą żyć. Projekt ten to także sposób na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, na zintegrowanie życia rodzinnego, a także poczucie własnej wartości i możliwości.


CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt ,,Przedszkolak ekologiem” realizowany będzie w poszczególnych blokach tematycznych w ciągu półrocza zgodnie z planem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.
Projekt jest skorelowany z programem wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska i jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.( Realizacja założeń podstawy programowej z zakresu następujących obszarów edukacyjnych:
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4).
Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11).
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)).
W realizacji programu będą uczestniczyć także rodzice dzieci.


CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Celem ogólne
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
- rozbudzanie ciekawości poznawczej w kierunku rozumienia otaczającej przyrody,
- doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej,
- wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych,
- poznanie pojęcia „odpady” „surowce wtórne”, „segregacja”, „recykling”,,,Rośliny chronione”, ,,zwierzęta chronione”
- kształcenie umiejętności obserwacji i wnioskowania,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych.

Cele szczegółowe dziecko:

- dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa
- rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny
- rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji
- nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.


FORMY I METODY PRACY
Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci; wieku, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.
Proponowane formy pracy:
- zajęcia zorganizowane i dowolne z całą grupą i w zespołach,
- zajęcia indywidualne wyzwalające swobodną ekspresję ,
- spacery, wycieczki i prace praktyczne,
- działalność rodziców z dziećmi ( spacery, wycieczki, prace praktyczne, hodowlane, zbieractwo).
Proponowane metody pracy:
- wiersze,
- opowiadania,
- pogadanki,
- obserwacja,
- doświadczenia,
- eksperymenty,
- ćwiczenia praktyczno- techniczne,
- gry dydaktyczne,
- „burza mózgów”,
- inscenizacje.


FORMY REALIZACJI

LUTY

Działania angażujące dzieci

1. Zajęcia ekologiczne i zabawy badawcze w grupach
2. Stworzenie hymnu ekologicznego przedszkola
3. Wykonanie wspólnie z dziećmi flagi „ekologicznej”

Działania angażujące dzieci i rodziców

1. Rozpoczęcie cyklu spotkań z rodzicami, mającego na celu podnoszenie
świadomości ekologicznej rodziców – spotkanie organizacyjne
2. Zawarcie umowy z dziećmi i rodzicami o przynoszeniu do przedszkola rzeczy
tylko w torbach papierowych
3. Dzień bez słodyczy (włączenie w to rodziców oraz przedszkolnej kuchni)
4. Gromadzenie materiałów dotyczących miejsc na zdrowy wypoczynek (w maju stworzymy dużą mapę z opisem miejsc, w których można aktywnie wypocząć)
5. Zielony Dzień – dzieci przychodzą ubrane na zielono (każdy ostatni wtorek miesiąca)

MARZEC

Działania angażujące dzieci

1. Zajęcia ekologiczne i zabawy badawcze w grupach .
2. Założenie, zielonych ogródków w sali.
3. Wykonanie tablicy promującej działania naszego przedszkola (z uwzględnieniem programu ekologicznego), umieszczenie jej na ogrodzeniu placówki.

Działania angażujące dzieci i rodziców

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej rodziców – „Zatrucie środowiska jedną z przyczyn alergii” -pedagogizacja
2. Dzień bez słodyczy
3. Zielony Dzień
4. Gromadzenie materiałów dotyczących miejsc na zdrowy wypoczynek – ciąg dalszy
5. Konkurs dla rodziców i dzieci „Projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego”
6. Zbiórka opakowań (wykorzystanie ich do prac plastycznych)

KWIECIEŃ

Działania angażujące dzieci

1. Zajęcia ekologiczne i zabawy badawcze w grupach
2. Konkurs „Najładniejszy zielony ogródek”

Działania angażujące dzieci i rodziców

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej rodziców – „Aktywność ruchowa jako sposób na życie”
2. Dzień bez słodyczy
3. Zielony Dzień (ostatni wtorek miesiąca)
4. Gromadzenie materiałów dotyczących miejsc na zdrowy wypoczynek – ciąg dalszy

MAJ

Działania angażujące dzieci

1. Zajęcia ekologiczne i zabawy badawcze w grupach
2. Wspólnie z dziećmi zakładamy mini ogródek warzywny w ogrodzie przedszkolnym –
wyhodowane plony wzbogacą przedszkolny jadłospis

Działania angażujące dzieci i rodziców

1. Stworzenie mapy miejsc na zdrowy wypoczynek, zawieszenie jej w kąciku dla rodziców
2. Dzień bez słodyczy
3. Zielony Dzień (ostatni wtorek miesiąca)
4. Akcja „Piękny Ogród” z udziałem rodziców –wycieczki do pobliskich ogródków,
5. Podnoszenie świadomości ekologicznej rodziców – „Aktywność ruchowa jako sposób na zahartowane dziecko”
CZERWIEC

Działania angażujące dzieci

1. Konkurs wiedzy ekologicznej, przyznanie odznaki „Przedszkolak Ekologiem”, złożenie przysięgi ekologa.
2. Zajęcia ekologiczne i zabawy badawcze w grupach

Działania angażujące dzieci i rodziców

3. Dzień bez słodyczy
4. PIKNIK + ŚWIĘTO RODZINY – konkurs na najciekawsze, zielone przebranie
5. Wycieczka rowerowa z rodzicami .


V. EWALUACJA PROJEKTU

Celem ewaluacji projektu „Przedszkolak ekologiem” jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji ekologicznej. Istotne jest też czy proponowane metody i techniki aktywności są skuteczne.

Należy przede wszystkim skupić się na ocenie trzech aspektów:

1. Poziom wiedzy i umiejętności
2. Aktywna postawa wobec ochrony przyrody
3. Postrzeganie koncepcji programu przez rodziców

Oceny można dokonać na podstawie:

- obserwacji dzieci w czasie zajęć i zabaw
-ankieta dla dzieci- rozmowa indywidualna
-ankieta dla rodziców dostarczająca informacji zwrotnej od rodziców dotyczącej wpływu projektu na zachowania ekologiczne dzieci w życiu codziennym

Wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności projektu oraz dadzą wskazówki do ewentualnego uzupełnienia czy zmodyfikowania.


Ankieta – Dla Rodziców

Czy żyjesz ekologicznie ?
1.Czy edukacja ekologiczna dzieci jest dla Państwa ważna ?

a) tak b) nie c ) jest mi to obojętne

2.Czy segreguje Pan / Pani śmieci w swoim domu?

a) tak b) czasami c) nie

3. Czy wybiera Pani / Pan przy zakupie opakowania przyjazne środowisku ?

a) tak b ) czasami c) nie

4. Czy wybiera Pani / Pan , jeśli to możliwe, artykuły ze znakiem ekologicznym?

a) tak b) czasami c) nie

5. Czy korzysta Pani/Pan z własnej torby na zakupy ( zamiast reklamówek
jednorazowych)?

a) tak b) czasami c) nie

6. Czy używa Pani / Pan w domu żarówek energooszczędnych ?

a) tak b) nie

7. Czy włącza Pani / Pan w domu oświetlenie w pustych pomieszczeniach ?

a) tak b) nie zawsze c) nie

8. Czy zwraca Pani / Pan uwagę na oszczędne korzystanie z wody ( np. pranie przy pełnej
pralce, zmywanie naczyń w misce, branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, zakręcanie
kranu podczas mycia zębów )?

a) tak b) czasami c) nie

9. Czy temperatura w Pani /Pana domu wynosi :

a) 18 – 21 0 C ? b) poniżej 18 0 C ? c) powyżej 21 0C ?

10. Czy kupuje Pani / Pan produkty wykonane z makulatury ?

a) tak b) nie c ) czasami

11. Czy uważa Pani/Pan, że w przedszkole kształtuje postawy proekologiczne u dzieci ?

a)tak b)nie c)nie wiem
Dziękuję!!!
Ankieta –rozmowa indywidualna z dzieckiem

1. Co to jest ekologia?

........................................
2. Co to jest recykling?

........................................
3. Po co tworzone są parki narodowe?

........................................
4.W jaki sposób dbasz o środowisko?

........................................
5.Jak segregujesz odpady?

6.Jakich toreb powinieneś używać na zakupy?

........................................
7. Gdzie można wyrzucić zużyte baterie?

........................................
8.Jak należy zachować się na wycieczce w lesie?

........................................
9. Skąd wiesz jak należy jak należy segregować odpady?

........................................
10.Czy w twoim domu dba się o środowisko? W jaki sposób?

11.Czy podobały ci się zajęcia ekologiczne?

a)tak
b)nie
c)nie mam zdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.