X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13255
Przesłano:
Dział: Logopedia

Scenariusze spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji logopedycznej

SPOTKANIE I - Dlaczego moje dziecko chodzi do logopedy?

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie z Rodzicami
2. Rozmowa dotycząca działań logopedy (pytanie do Rodziców: Kim dla Państwa jest logopeda? Czym wg Państwa się zajmuje?
3. Dziedziny, którymi zajmuje się logopedia – wykład.
4. Rozwój mowy dziecka – wykład.
5. Dlaczego moje dziecko źle mówi (przedstawienie przyczyn wad wymowy z punktu widzenia Rodziców i z punktu widzenia logopedy ze szczególnym zwróceniem uwagi na przerost migdałków).
6. Najczęstsze trudności artykulacyjne i inne zaburzenia mowy (w tym przejawy zaburzeń słuchu mownego)
7. Jak postępować, by rozwój mowy przebiegał prawidłowo – wskazówki.
8. Metody stosowane w terapii logopedycznej.
9. Cześć praktyczna – ćwiczenia artykulacyjne z lusterkami.
10. Podsumowanie – czas na pytania.
11. Podziękowanie za udział w spotkaniu.

SPOTKANIE II – Wspomaganie rozwoju mowy w środowisku domowym.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie z Rodzicami
2. Rozmowa dotycząca działań Rodziców, zmierzających do rozwijania mowy dzieci w domu
3. Omówienie sposobów rozwijania mowy dzieci w domu (wykład + ćwiczenia praktyczne):
- obraz
- kompozycja obrazów
- czytanie i opowiadanie bajek
- zagadki
- ćwiczenia manualne

4. Podsumowanie – czas na pytania.
5. Podziękowanie za udział w spotkaniu.

SPOTKANIE III – Rola zabawy w rozwoju mowy dziecka cz.1

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie z Rodzicami.
2. Rozmowa dotycząca roli zabawy w domu każdego z uczestników spotkania (Czym jest zabawa? Czy bawiąc można uczyć?)
3. Zasady zabawy z dziećmi - rozmowa
4. Cześć praktyczna – losowanie zestawu ćwiczeń
5. Omówienie każdego zestawu – dyskusja nad zaletą i wadą proponowanych ćwiczeń
6. Cześć praktyczna – losowanie przedmiotów – propozycje zabaw z ich wykorzystaniem
7. Zabawy ruchowe – omówienie:
- ruch rozwijający Weroniki Sherborn
- ćwiczenia Moove to learn
- metoda dobrego startu
- metoda SI
8. Podsumowanie – czas na pytania.
9. Podziękowanie za udział w spotkaniu.

SPOTKANIE IV – Rola zabawy w rozwoju mowy dziecka cz.2

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie z rodzicami i dziećmi.
2. Przedstawienie rodzicom i dzieciom planu spotkania.
3. Cele spotkania:
- dziecko uczy się współdziałania i partnerstwa, rozwija więź emocjonalną z rodzicami i
kolegami ze szkoły
- zdobywa pewność siebie
- utrwala świadomość własnego ciała
- poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowe rozwija język i zdolności komunikacyjne
Metody:
- elementy metody W. Sherborn
- elementy metody R. Labana
- metody relaksacyjne
- gry i zabawy sprawnościowe
Pomoce:
- muzyka instrumentalna o radosnym charakterze
- gazety dużego formatu
- plakietki z imionami
- kolorowe szarfy lub kosze

4. Prośba o akceptację planu działań – przygotowanie do zajęć (przebranie się w wygodny strój)
5. Część praktyczna – ćwiczenia przeprowadzone zgodnie z konspektem
6. Podziękowanie za udział w spotkaniu.
7. Przebranie się
8. Zakończenie zajęć.

SPOTKANIE VI – Rola bajki w rozwoju dziecka. Czytajmy bajki dzieciom.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie z rodzicami.
2. Rola bajki w życiu dzieci – wykład
3. Rozmowa z rodzicami na temat bajki :
Jaką rolę odgrywają, ich zdaniem bajki w życiu dzieci i dorosłych?
Czy czytają dzieciom bajki?
Czy kiedykolwiek próbowali bajkę napisać (lub narysować)?
4. Rodzaje bajek – przedstawienie rodzajów bajek i ich celów
5. Część praktyczna – rozdanie rodzicom tekstów bajek terapeutycznych ( na podstawie książki Molickiej, Bajki terapeutyczne)
6. Omówienie przeczytanych bajek – refleksje
7. Wypełnienie tabeli na podstawie przeczytanych bajek

Tytuł bajki (czy jest jasny, precyzyjny, do jakiej sytuacji się odnosi)

Długość tekstu

Tematyka

Bohater i inne postaci występujące w bajce

Użyte słownictwo

Forma bajki (czy są ilustracje lub inne formy plastyczne)

8. Jak napisać własną bajkę terapeutyczną? – wskazówki
9. Jak napisać własną bajkę terapeutyczną? – część praktyczna
10. Przedstawienie powstałych bajek.
11. Podziękowanie za udział w spotkaniu – zakończenie spotkania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.