X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13214
Przesłano:

Prawo dziecka / ucznia - scenariusz zajęć

Cele:
-uświadomienie uczniom ich praw
-uczeń rozumie pojęcia: prawo, prawo ucznia
-przedstawienie aktów prawnych dotyczących praw dziecka, ucznia
-uczeń ma świadomość do jakich instytucji i osób może się zwrócić kiedy łamane są jego prawa

Metody:
- debata
-burza mózgów
-praca indywidualna i grupowa

1. Przeczytanie przez nauczyciela wiersza M. Brykczyńskiego pt: „ O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

2. Rozmowa na temat wiersza ( o czym i o kim jest?, co przedstawia?)
Nauczyciel wygłasza krótką pogadankę, że każdy człowiek posiada prawa. Każdemu dziecku przysługują prawa.
Praw tych nikt nie może dziecku odebrać. Państwo powinno zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje i ich przedstawiciele np. lekarze, nauczyciele muszą przestrzegać tych praw bo tak stanowi prawo

3. Wyjaśnienie pojęć prawo i prawo ucznia.
( możemy skorzystać na lekcji ze słowników lub Internetu)

Np. :Prawo- system norm prawnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Prawo ucznia- Prawa ucznia „to zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole”

4. Proponujemy aby każdy uczeń na kartonie kolorowego papieru( format A4) wielkimi literami zapisał po jednym prawie jakie posiada.
Następnie uczniowie odczytują wypisane prawa i zawieszają kartki na tablicę, która znajduje się w klasie lub korytarzu szkolnym( np. z tego można zrobić wystawkę „ Prawa ucznia”).

5. Proponujemy debatę na temat Czy moje prawa są przestrzegane? ( dzielimy klasę na dwie grupy- w jednej są uczniowie, którzy maja przedstawić, że prawa są, są przestrzegane i w jakich sytuacjach. W drugiej grupie są uczniowie, którzy mają za zadanie przedstawić sytuacje, w których prawa dziecka nie są przestrzegane, również mają podać praktyczne sytuacje.

6. Po debacie uczniowie wspólnie z nauczycielem wyciągają wnioski dlaczego prawa dziecka/ ucznia nie zawsze są przestrzegane i co zrobić aby temu zapobiec.
Uświadamiamy uczniów jakie instytucie, akty prawne i osoby pomagają, i czuwają nad tym aby prawa dziecka były przestrzegane( wymieniamy tutaj np. Rzecznika Praw Dziecka, powołujemy się na Konwencje Praw Dziecka, Konstytucje, prawo oświatowe, telefony zaufania itp.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.