X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1310
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Symetria osiowa. Figury osiowosymetryczne

Założenia metodyczne:
Tematyka lekcji dotyczy podręcznika „Matematyka 2001” dla klasy I gimnazjum, autorstwa: A. Bazyluk, A. Dubiecka, B. Dubiecka - Kruk, Zb. Góralewicz, T. Malicki, P. Piskorski, H. Sienkiewicz, A. Ziemieńczuk, wyd. WSiP W-wa 2005, moduł 26, rozdział „Po drugiej stronie osi”. Jest to pierwsza lekcja poświęcona symetrii osiowej, dotycząca przekształceń płaszczyzny na płaszczyznę.

Przed lekcją uczeń powinien:
- umieć kreślić figury zgodnie z instrukcją
- mierzyć odcinki
Po lekcji uczeń powinien:
- Znać pojęcie symetrii osiowej
- Umieć znaleźć obraz figury symetrycznej względem prostej
- pokazać oś symetrii figury, symetralną odcinka
- znać własności symetrii osiowej
Poziom umiejętności ucznia:
- umie wyznaczać obraz figury w symetrii osiowej
- stosuje własności symetrii osiowej
- wskazuje oś symetrii figury
- wskazuje symetrię osiową, w której jedna figura jest obrazem drugiej.

Cele edukacyjne:
1. Cel kształcący ( zdobywanie wiadomości i umiejętności):
- wskazywanie obrazu figury w symetrii osiowej.
- formułowanie i stosowanie własności symetrii osiowej
- doskonalenie umiejętności znajdowania obrazu figury w symetrii względem danej prostej
- poszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, w których zastosowana jest symetria osiowa
- wskazywanie figur osiowosymetrycznych oraz osi symetrii danej figury
2. Cel wychowawczy:
- Zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi matematycznych
- Rozwijanie (pobudzanie) dociekliwości poznawczej uczniów
- Kształtowanie u uczniów dokładności w wykonywaniu zadań
- kształcenie wyobraźni i logicznego myślenia
- kształtowanie poczucia ładu i estetycznego wyglądu (szczególnie przy wykonywaniu wycinanek matematycznych)

Metody pracy:
- Problemowa
- Czynnościowa
- Indywidualna
- Praca z podręcznikiem
- Praca na komputerze

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń
- karty pracy wykonane przez nauczyciela bądź pozyskane z CD-ROM Matematyka 2001- „Poradnik dla nauczyciela – materiały uzupełniające”, magnesy do mocowania plansz
- komputer, program komputerowy Matematyka 2001 dla klasy I gimnazjum (CD-ROM dołączony do podręcznika).

Plan przebiegu lekcji:
1. Analiza startera – prezentacja komputerowa, (klikamy na książeczkę z uśmiechniętą buzią) film poświęcony symetrii
2. Rozwiązanie w zeszycie zadania 2 str.189 z podręcznika.
3 Wykorzystanie zadanej pracy domowej – znalezienie obrazu dowolnie wybranego punktu na figurze powstałej z kleksa tuszu.( uczniowie na poprzedniej lekcji otrzymali polecenie wykonania kleksa z tuszu lub farby i odbicie go poprzez dowolne złożenie kartki)
4. Praca na komputerze – kliknięcie w „książkę” i rozwiązanie 2 problemów: 1)potrafię rozpoznać…, 2) mając daną figurę… (dla rozwiązania zadania: wyznaczanie obrazu trapezu względem prostej zawierającej jedno ramię trapezu potrzebna będzie karta pracy dla każdego ucznia wykonana przez nauczyciela). Sprawdzenie poprawności wykonania zadania poprzez porównanie z planszą (również wykonaną przez nauczyciela) zawieszoną na tablicy.
5. Zapoznanie się uczniów z definicją symetrii i punktów symetrycznych – podr. str.189
6. Dalsza prezentacja komputerowa – (kliknięcie w linijkę) rozwiązywanie i sprawdzanie 5 zadań.
7. Wyznaczanie obrazu figury w symetrii osiowej (zadanie 1,2) – karta pracy pozyskana CD-ROM Matematyka 2001 „Poradnik dla nauczyciela, materiały uzupełniające”. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania poprzez porównanie otrzymanych rysunków przez uczniów z rysunkami z w/w materiałów uzupełniających.
8. Praca indywidualna – wykonanie zadań 1,2,3 str. 40 z zeszytu ćwiczeń.
9. Zapoznanie się uczniów z definicją figury osiowosymetrycznej – podr. str. 191.
10. Dalsza prezentacja komputerowa – zad. I
11. Ustne rozwiązanie zad. 5 str. 190 z podr.
12. Sformułowanie własności symetrii:
- symetria osiowa zachowuje prostopadłość odcinków, równoległość odcinków i kształt figury
13. Matematyczna wycinanka – próba wyobrażenia sobie otrzymanego wzoru z zastosowaniem symetrii osiowej - przed wykonaniem pracy - (karta pracy nr 25 z programu na CD dla nauczyciela)
14. zadanie pracy domowej: zad. 4a i 7 str.190 – podręcznik, zad. 4 str. 40 i zad.1,2 str.41 z zeszytu ćwiczeń.
Praca długoterminowa – za 2 tygodnie od lekcji – wykonanie matematycznej wycinanki z kolorowego papieru naklejonej na karton z wykorzystaniem symetrii osiowej. Wystawa najlepszych i najbardziej pomysłowych prac w sali matematycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.