X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12946
Dział: Gimnazjum

Wpyw rozwoju motoryzacji na warunki życia człowieka i środowiska - korzyści i zagrożenia

Scenariusz zajęcia otwartego dla nauczycieli realizowany na lekcji techniki w klasie II gim.

Temat: Wpływ rozwoju motoryzacji na warunki życia człowieka i środowiska – korzyści i zagrożenia.
Cel ogólny:
Znaczenie rozwoju techniki i jego wpływ na cywilizację
Ścieżka edukacyjna – Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• potrafi wyszukać informacje o wynalazcy, konstruktorze.
• dostrzega zależność między rozwojem motoryzacji a środowiskiem przyrodniczym,
• wykazuje pozytywne i negatywne zjawiska związane z rozwojem motoryzacji.
• potrafi przy użyciu komputera wyszukać informacje i je opracować.
• umiejętnie współdziała w grupie
Czas trwania 45min.
Miejsce: pracownia multimedialna
Środki dydaktyczne:

Szary papier, flamastry, kartki papieru, zdjęcia i fotografie wynalazców motoryzacji, fr. filmu „Byli sobie wynalazcy” – Ford i samochody, Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN, komputer z dostępem do Internetu. Program PowerPoint, Zeszyt ćw. "Ćwiczenie technika i wychowanie komunikacyjne dla Gimnazjum cz. 1", wyd. Nowa Era, fr. Filmu „Byli sobie wynalazcy” Ford i samochody.
Metody:
- zadaniowa
- aktywizująca (Wysłuchaj – zapisz, Asocjogram - Mapa pamięciowa, Praca z komputerem )

Forma prowadzenia zajęć:
- praca własna
- forma zadań w parach, w grupach
Przebieg zajęć:
1. Sprawy organizacyjne
2. Podanie tematu zajęć: Wpływ rozwoju motoryzacji na warunki życia człowieka i środowiska –
korzyści i zagrożenia.
3. Podanie celów lekcji. Realizacja ścieżki ekologicznej
4. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji – wynalazcy 2`

5. Oglądamy wybrane fragmenty filmu „Ford i samochody”.

Oglądamy - słuchamy

Nauczyciel mówi: Oglądając film, uważnie oglądajcie i słuchajcie, proszę nie robić notatek. Po zatrzymaniu filmu będzie króciutka przerwa na pisanie. Co macie pisać? Może to być podsumowanie tego, co usłyszeliście, pytania, które wam się nasunęły, wasze przemyślenia alba jeszcze coś innego. Po obejrzeniu materiału filmowego i zapisaniu swoich przemyśleń - wymiana informacji w trójkach.
Krótka prezentacja wniosków przez wybrane pary.
7`+3`
6. Motoryzacja dziś – co to jest?

Opracowujemy hasło

Podział uczniów na dwie grupy – każda otrzymuje arkusz szarego papieru, Z zaznaczonym hasłem „Motoryzacja” w centrum oraz promieniami odchodzącymi od hasła. Uczniowie mają za zadanie rozpracować hasło, a więc napisać skojarzenia o których uczniowie już wiedzą lub domyślają się. Następnie dzieci prezentują cechy wspólne. Jedna osoba czyta napisane rozwiązania. Zamiana arkuszami.

Ćwiczenie 4. str. 32 odczytanie pytania
Jakimi właściwościami powinien się charakteryzować samochód przyjazny dla środowiska?

Wybranie cech związanych z czynnikami korzystnymi dla środowiska, przyklejenie pomarańczowej „cenki”, wybranie cech niekorzystnych i przyklejenie czarnej „cenki”.

Nauczyciel mówi: Z przedstawionego materiału filmowego jak również z własnych obserwacji, doświadczeń ustaliliście i przedstawiliście nie tylko elementy motoryzacji, ale również cechy, które mówią o tym, że motoryzacja wpływa na środowisko a tym samym na człowieka w sposób pozytywny i negatywny. 5` +3`

7. Wyszukiwanie informacji
Praca z komputerem

Nauczyciel: Aby uzupełnić i pogłębić naszą wiedzę wyszukacie w Internecie dodatkowych informacji o wynalazcy, korzyściach i zagrożeniach jakie wynikają z rozwoju motoryzacji na świecie.
Uczniowie zostają podzieleni na grupy Nauczyciel zwracając się do pierwszego ucznia mówi „Proszę wymień znaną Ci markę samochodu” uczeń podaje np. „Mazda”, to samo dotyczy drugiego, trzeciego i czwartego ucznia. Następnie uczniowie odliczają, podając wymienione wcześniej marki samochodów. Tworzymy w ten sposób 8 grup np.: „Mazda” „Mercedes” „Ford” „Audi”. Uczniowie zasiadają do komputerów przy których zawieszone są kolorowe naklejki.
Pierwsze polecenie nauczyciela „ pamiętajcie o tym, że obowiązuje zasada, „kto pierwszy ten lepszy” Wyszukajcie krótkiej, informacji o wynalazcy o którym była mowa na dzisiejszej lekcji”. Grupa, która poprawnie i szybko wyszuka informacje prezentuje. Punkty zdobywa grupa która najciekawiej opracuje polecenie.
Drugie polecenie nauczyciela. „ Grupy, które siedzą przy komputerach z naklejką niebieską – wyszukują korzyści, z naklejką brązową – zagrożeń. Uczniowie wyszukują informacje, które zapisują na małych karteczkach – brudnopisach. Określony czas pracy uzgodnienie i zapisanie wyszukanych informacji 10` + 2`
Wnioski:

o Po upływie czasu, każda grupa prezentuje dane informacje – przylepiając do tablicy karteczki, z określonym podziałem korzyści i zagrożeń.
o Wybrani uczniowie lub chętni uczniowie z „grupy niebieskich” odczytują w całości zagrożenia, grupa brązowych odczytuje „korzyści” . Jeśli określenia i informacje powtarzają się, wówczas naklejamy na jedną karteczkę.

Uczniowie mogą wówczas uzupełnić zadanie 2str. 32, lub na karteczkach – „brudnopisach” zapisać wnioski, które uzupełnią w domu.

WNIOSKI określające wpływ rozwoju motoryzacji na warunki życia człowieka i środowiska – mogą wypłynąć od uczniów jeżeli nie nauczyciel w kilku zdaniach podsumowuje. 7`
Motto naszych zajęć.
„To były złote czasy motoryzacji, złote czasy...
Auta stały się częścią codziennego życia. Możemy za to podziękować Fordowi.
Jemu zawdzięczamy też gigantyczne korki. Ale cóż, tak to jest z postępem”

8. Praca domowa – dla chętnych Wykonajcie prezentacje multimedialna w PowerPoint na temat „Korzyści i zagrożenia z rozwoju motoryzacji”

9. Podsumowanie lekcji
Uczniowie przypominają temat lekcji.
Sprawdzenie celów lekcji – zadanie kilku pytań odnośnie poznanego wynalazcy, zależności między rozwojem motoryzacji a środowiskiem przyrodniczym, Podanie kilku zagrożeń i korzyści. 3`Ocena pracy uczniów: plusami, aktywne osoby oceną, oceną uczniów – „Czy waszym zdaniem któraś osoba powinna być wyróżniona i dlaczego?”.
Zadanie pracy domowej - zadanie 3 jeśli ćwiczenie jest nie uzupełnione. Zadania 6 i 7 dla chętnych.
Ewaluacja zajęć: Czy zajęcia podobały się, uczniowie wypowiadają się tak lub nie.
3`

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.