X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12890
Dział: Gimnazjum

Mniejszości narodowe

Cele lekcji:
1. Uczeń zna i rozumie pojęcie mniejszość narodowa.
2. Uczeń wymienia najliczniejsze mniejszości narodowe występujące w Polsce.
3. Uczeń omawia prawa mniejszości narodowych w Polsce.
4. Uczeń wskazuje na mapie skupiska największych mniejszości narodowych.
5. Uczeń wymienia przyczyny emigracji Polaków.

Metody pracy:
Praca z wykresem, elementy wykłady, praca z mapą.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Nauczyciel pyta uczniów, czy w ich regionie mieszkają osoby o innej narodowości? Czy według was powinny one mieć takie same prawa jak wy?
3. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie mniejszość narodowa: Mniejszość narodowa to grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, która odróżnia się od większości społeczeństwa kulturą, językiem, pochodzeniem etnicznym bądź religią i dąży do ich zachowania.
4. Nauczyciel krótko przypomina historię granic Polski od 1772 r.
5. Nauczyciel za pomocą schematu omawia cechy mniejszości narodowych.
6. Nauczyciel omawia prawa mniejszości: Prawa mniejszości narodowych są zagwarantowane w Konstytucji RP, w ustawie o mniejszościach narodowych oraz umowach międzynarodowych, przede wszystkim w ratyfikowanej w 2005 roku Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Prawo gwarantuje mniejszościom narodowym m.in.:
- równość wobec prawa,
- prawo do tworzenia instytucji edukacyjnych i kulturalnych, których celem jest ochrona tożsamości kultury, religii mniejszości;
- prawo do tworzenia własnych list do parlamentu;
- prawo do posługiwania się własnym językiem w życiu publicznym;
- zakaz dyskryminacji oraz istnienia organizacji których program lub działalność zakłada albo dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową;
- prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących własnej tożsamości narodowej;
- wsparcie działalności zmierzającej do ochrony tradycji i kultury mniejszości narodowej.
6. Uczniowie wypowiadają się, na temat, co sądzą o tych prawach.
7. Uczniowie analizują otrzymaną mapę, mówią jakie są mniejszości narodowe w Polsce, które z nich są największe, podchodzą do mapy o wskazują największe skupiska podanych mniejszości.
8. Uczniowie odpowiadają, jakie są przyczyny powstania Polonii na świecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.