X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12742
Przesłano:

Do czego roślinie potrzebne są liście? Scenariusz lekcji przyrody w klasie 5

Temat: Do czego roślinie potrzebne są liście?

Dział programowy: Krajobrazy Polski i jej roślinność
Dział w podręczniku: Rośliny lądowe
Lekcja przyrody przeprowadzona w klasie V

Cel główny:
- zapoznanie z budową liści i ich rolą w życiu rośliny
- kształtowanie umiejętności pisania i rozumowania

Cele kształcenia:
1.Wiadomości
Uczeń
- opisuje budowę liścia
- wskazuje przykłady drzew z liśćmi pojedynczymi i złożonymi
- wymienia funkcje liści
- wskazuje przykłady roślin z liśćmi przekształconymi
2.Umiejętności
Uczeń
- obserwuje elementy budowy rośliny na przykładzie okazów
- formułuje krótki tekst na temat funkcji liści w życiu rośliny
- analizuje schemat przedstawiający proces fotosyntezy
3.Postawy
Uczeń
- rozwija spostrzegawczość
- aktywnie pracuje w grupie
- kształtuje w sobie postawę ekologiczną

Metody pracy:
- pogadanka
- praca z podręcznikiem
- obserwacja okazów roślin i liści
- analiza schematu fotosyntezy

Formy pracy:
- praca indywidualna i w grupie

Środki i pomoce dydaktyczne:
- podręcznik przyrody do klasy V
- okazy:
* liści drzew (klonu, dębu, robinii akacjowej, paproci, kasztanowca)
* igieł drzew (sosny, świerku)
* cebuli ze szczypiorkiem i groszku ozdobnego
- schemat fotosyntezy – prezentacja multimedialna
- laptop

1. Faza wstępna
a) czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności
b) wprowadzenie do tematu – przypomnienie omówionych na poprzednich lekcjach elementów budowy rośliny
c) wyjaśnienie celu lekcji – poznanie budowy liści i ich roli w życiu rośliny
d) zapisanie tematu lekcji na tablicy i do zeszytów uczniów

2. Faza realizacji
a) zapisanie w zeszytach punktów wg których omówiony zostanie temat lekcji (budowa liści, podział liści na pojedyncze i złożone, funkcje liści, przykłady liści przekształconych)
b) obserwacja przez uczniów:
• budowy liści i wskazanie elementów na okazach (brzeg liścia, ogonek, blaszka liściowa, unerwienie liścia)
• liści pojedynczych drzew (klonu, dębu) i złożonych (robinii akacjowej, paproci, kasztanowca)
• liści drzew liściastych i iglastych
c) zapisanie do zeszytu w punktach budowy liści oraz schematu podziału liści na pojedyncze i złożone
d) omówienie roli liści w życiu rośliny przy wykorzystaniu schematu na temat fotosyntezy zamieszczonego w prezentacji multimedialnej – uczniowie analizują schemat w grupach
e) zapisanie notatki na temat przebiegu procesu fotosyntezy – praca indywidualna (czas 10 min.) i odczytanie prac wybranych uczniów – ocena poprawności wykonania zadania
f) wskazanie na ilustracjach w podręczniku i przyniesionych okazach roślin, które posiadają liście przekształcone (np. asymilacyjne i spichrzowe cebuli, liście dzbanecznika, wąsy w groszku), omówienie przez nauczyciela ich roli

3. Faza podsumowująca
a) ustne podsumowanie poznanych wiadomości
b) ocena pracy uczniów
c) ewaluacja zajęć – karta ewaluacyjna
d) podanie pracy domowej – ułożyć krzyżówkę o tematyce związanej z lekcją

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.