X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12737
Przesłano:

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

Konspekt lekcji matematyki (dn. 06.04.2011r.)
Klasa: IVa
Czas lekcji: 45 minut
Temat: Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
Cel ogólny: Umiejętność dodawania ułamków o jednakowych mianownikach.
Cele szczegółowe:
Uczeń po lekcji powinien:
 zna sposób dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach,
 umie dodawać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności i z przekraczaniem jedności,
 potrafi zapisywać dodawanie ułamków na podstawie zaznaczonych części figur,
 kształtuje umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
 potrafi aktywnie pracować na lekcji.

Metody pracy:

Pogadanka – przypomnienie potrzebnych wiadomości.
Problemowa – odgadnięcie reguły dodawania ułamków na podstawie analizy problemu
Ćwiczeniowa – zastosowanie wiadomości do rozwiązywania zadań.

Formy pracy: praca z całą klasą, praca indywidualna ucznia.

Środki dydaktyczne:
Kartki z pojęciami dotyczącymi ułamków, scenka, koło podzielone na 8 równych części, kredki, podręcznik i ćwiczenia, ankieta ewaluacyjna dla uczniów.

PRZEBIEG LEKCJI:

I Część wstępna lekcji
1. Przywitanie uczniów i czynności porządkowe.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przypomnienie podstawowych pojęć związanych z ułamkami zwykłymi. Wprowadzenie do nowego tematu.
Na tablicy wywieszone są kartki z następującymi pojęciami:

ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy,liczba mieszana, licznik ułamka, mianownik ułamka, dzielenie.

Nauczyciel kolejno zadaje uczniom pytania:
– Jak nazywamy liczbę znajdującą się nad kreską ułamkową ułamka zwykłego? (licznik ułamka)
– Jak nazywamy liczbę znajdującą się pod kreską ułamkową ułamka zwykłego? (mianownik ułamka)
– Jakie działanie zastępuje kreska ułamkowa? (dzielenie)
– Jak nazywamy liczby takie jak np. 1 , 6 , 10 ? (liczby mieszane)
– Jak nazywamy ułamek, którego licznik jest większy od mianownika, np. , ? (ułamek niewłaściwy)
– Jak nazywamy ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika, np. , ? (ułamek właściwy)
Uczniowie po każdym pytaniu odszukują wśród wywieszonych pojęć poprawną odpowiedź i odwracają odpowiednią kartkę, odkrywając w rezultacie hasło będące tematem lekcji:

II Część właściwa lekcji
1. Zapisanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel przedstawia cel lekcji, wprowadza do tematu zaczynając od scenki sytuacyjnej. Wybrany uczeń odczytuje tekst scenki, a wszyscy uczniowie uważnie słuchają i notują najważniejsze rzeczy. Uczniowie analizują scenkę, podają odpowiedzi na pytania postawione w scence, wyciągają wnioski i zapisują: . Formułują słownie regułę dodawania ułamków i zapisują ją do zeszytu.
3. Nauczyciel wspólnie z uczniami formułuje wniosek, który uczniowie zapisują w zeszytach: Aby dodać ułamki o jednakowych mianownikach, dodajemy ich liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.
4. W celu utrwalenia poznanej zasady uczniowie na tablicy obliczają przykłady z zadania 1a) i 2a) ze strony 215 z podręcznika.
5. Wykonują kolejne ćwiczenie 3 z zeszytu ćwiczeń str. 28, ilustrując dodawanie ułamków na rysunkach.

III Część końcowa lekcji
1. Zadanie i omówienie pracy domowej (zad. 1,2 ze strony 215 z podręcznika – dokończyć pozostałe przykłady, oraz zad 1, 2 z zeszytu ćwiczeń str. 28).
2. Rekapitulacja.
– Przypomnienie zasady dodawania ułamków o jednakowych mianownikach.
– Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
3. Pożegnanie uczniów.
Załącznik nr 1
SCENKA

Wsłuchaj się dobrze w scenkę, żeby odpowiedzieć później na pytania:

Ela ma urodziny. Mama obiecała jej w tym dniu niespodziankę na deser. Cała rodzina siedzi przy stole i czeka z niecierpliwością. Mama wchodzi do pokoju i niesie na ozdobnej tacy piękny kolorowy TORT LODOWY pokrojony na osiem równych części. Dzieci aż podskoczyły z radości. Ola dzieli części tortu: mamie, siostrze, bratu i sobie po jednej części zaś tacie dwie części tortu. Zanim wszyscy skończyli jedzenie ze stołu znika jeszcze jedna część tortu – porwał ją brat.
Pytania:
1. Jakie osoby występowały w scence?
2. Jaką część tortu zjadła każda osoba?
3. Jaką część tortu zjedli wszyscy uczestnicy scenki?
4. Czy Ola może dostać jeszcze kawałek tortu z okazji swoich urodzin? (a może już go nie ma).

Załącznik nr 2
EWALUACJA
Lekcja była:
nudna niezbyt ciekawa ciekawa bardzo ciekawa


Moje zaangażowanie podczas lekcji:
Nie byłem zainteresowany małe średnie duże

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.