X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12704
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji - jezyk angielski logistyczny "Inventory management and procurement"

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO (LOGISTYCZNEGO)


INFORMACJE WSTĘPNE:
1. DATA: 25. 11. 2010.
2. SZKOŁA: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
CZAS: 45 minut
KLASA: 4 TL
3. PROWADZĄCY: Beata Bralewska
4. MATERIAŁY: książka English for logistics Wydawnictwo Oxford

I. TEMAT LEKCJI
Zarządzanie zapasami i zaopatrywanie w logistyce.

II. CELE LEKCJI
CELE OGÓLNE:
- wzbogacenie słownictwa specjalistycznego
- ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego;
- ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów na język polski
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po zakończonej lekcji uczeń
zna:
- podstawowe słownictwo związane z zarządzaniem zapasami i zaopatrywaniem w logistyce
potrafi:
- wykorzystać pomoce naukowe (słowniki) w celu uzyskania informacji
- odpowiadać na pytania do tekstu słuchanego
- przetłumaczyć wysłuchany tekst
rozumie:
- znaczenie szybkiego przetwarzania informacji i znaczenie znajomości słownictwa
- znaczenie koncentracji podczas słuchania
- znaczenie właściwego gospodarowania czasem

III. CELE WYCHOWAWCZE:
- nauczanie korzystania z różnych źródeł informacji (słowniki)
- rozwijanie umiejętności współpracy poprzez pracę w parach
- ukazywanie praktycznego zastosowania języka angielskiego
- tworzenie pozytywnej postawy ucznia wobec uczenia się języka angielskiego

IV. METODY NAUCZANIA
• wykład
• słuchanie
• praca ze słownikami

V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• tablica
• słowniki
• magnetofon
• powielone materiały

VI. FORMY PRACY
• indywidualna
• zbiorowa
• w parach

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU LEKCJI
PRZEBIEG LEKCJI UWAGI O REALIZACJI

Czynności Czas Opis czynności
Czynności organizacyjno - porządkowe 4’ Sprawdzenie obecności.
Nauczyciel podaje temat lekcji i próbuje wydobyć od uczniów jego znaczenie, zadając naprowadzające pytania. Nauczyciel pyta uczniów o wyrażenie opinii na temat znaczenia omawianego zagadnienia w logistyce: podaje cele lekcji.

Rozgrzewka 6’ Starter exercise – krótki quiz. Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu podstawowych terminów związanych z zarządzaniem zapasami i zaopatrywaniem w logistyce.

Dopasowywanie;
Praca w parach; praca ze słownikiem 10’ Uczniowie analizują i próbują dopasować początki zdań do odpowiednich zakończeń, mając do dyspozycji słowniki. Każde zdanie opisuję terminologię związaną z tematem zarządzania zapasami i zaopatrywaniem. Nauczyciel monitoruje przebieg ćwiczenia. Następnie, ćwiczenie jest wspólnie sprawdzane. Nauczyciel wyjaśnia zagadnienia (w miarę potrzeb).


Słuchanie 8’ Uczniowie słuchają nagrania CD na temat zarządzania zapasami. Ich zadaniem jest stwierdzić, czy podane w ćwiczeniu zdania są prawdziwe czy fałszywe. Nagranie jest odtwarzane dwa razy, po czym nauczyciel sprawdza ćwiczenie razem z uczniami.

Translacja 8’ Nagranie jest ponownie odtworzone. Tym razem, nauczyciel co jakiś czas robi pauzę nagraniu i prosi uczniów o przetłumaczenie wysłuchanego fragmentu.

Uzupełnianie luk w zdaniach 5’ Uczniowie samodzielnie uzupełniają luki w zdaniach słowami podanymi w ramce. Zdania stanowią streszczenie nagrania z poprzednich ćwiczeń. Nauczyciel sprawdza ćwiczenie z uczniami.

Powtórzenie słownictwa poznanego na lekcji 3’ Nauczyciel zadaje uczniom pytania związane z poznanym słownictwem.
Zadanie pracy domowej 1’ Uczniowie wybierają 3 dowolne nowo poznane słowa i układają z nimi po 1 zdaniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.