X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12588
Dział: Gimnazjum

Ameryka - lekcja powtórzeniowa

Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum

Temat: AMERYKA – LEKCJA POWTÓRZENIOWA.

Cele:
- usystematyzowanie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości o cechach środowiska naturalnego Ameryki i warunkach życia ludności,
- doskonalenie umiejętności czytania mapy hipsometrycznej i map tematycznych,
- doskonalenie umiejętności selekcjonowania zdobytych wcześniej wiadomości i ich stosowanie w praktyce,
- porównywanie treści wybranych map w celu wykazania związków między elementami środowiska przyrodniczego,
- wyrabianie odpowiedzialności za pracę w grupie.

Metody pracy: praca z atlasem, praca z mapą konturową, praca z podręcznikiem, pogadanka.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: atlas, ścienna mapa półkuli zachodniej, polityczna mapa konturowa Ameryki załącznik nr 1, Rekordy Ameryki Północnej i Południowej - załącznik nr 2, podręcznik, Świat w liczbach.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

1. Czynności wstępne.
2. Omówienie celu lekcji przez nauczyciela i podanie tematu.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie wykonują zadania na mapie konturowej Ameryki - załącznik nr 1:
• pokoloruj na czerwono i wpisz w odpowiednie miejsce nazwę: równik,
• zaznacz na zielono granicę między Ameryką Północną i Południową.

2. Na podstawie mapy konturowej i map w atlasie uczniowie:
• opisują położenie Ameryki Północnej i Południowej,
• wymieniają elementy środowiska naturalnego i krótko je opisują.

3. Uczniowie wykonują zadania na mapie konturowej Ameryki - załącznik nr 1:
• podaj nazwy państw oznaczonych na mapie liczbami od 1 do 14 i wpisz ich nazwy pod mapą,
• pomaluj kolorem niebieskim obszar państw omawianych na lekcjach geografii, wpisz nazwy stolic tych państw.

4. Nauczyciel przedstawia krótkie opisy wybranych państw Ameryki, uczniowie rozpoznają państwa.

5. Uczniowie wyjaśniają terminy, a następnie dopasowują je do odpowiednich państw: megalopolis, eksplozja demograficzna, selva, lasy namorzynowe, campos, agrotechnika, Metysi.

Faza końcowa

1. Określenie rekordów Ameryki Północnej i Południowej - załącznik nr 2, uczniowie pracując w grupach wykonują polecenia:
• uzupełniają rekordy,
• podkeślają te najwyższe wartości, które są również rekordami Ziemi.

2. Ocena pracy uczniów.

3. Nauczyciel odpowiada na pytania uczniów.


Załącznik nr 2

Rekordy Ameryki Północnej i Południowej:
1. Najdłuższa rzeka Ameryki Północnej ........................................
2. Najdłuższa rzeka Ameryki Południowej ........................................
3. Rzeka Ameryki Północnej o największym dorzeczu ........................................
4. Rzeka Ameryki Południowej o największym dorzeczu .....................................
5. Rzeka Ameryki Północnej o największym średnim rocznym przepływie przy ujściu w m³/s ........................................
6. Rzeka Ameryki Południowej o największym średnim rocznym przepływie przy ujściu w m³/s ........................................
7. Najpotężniejszy wodospad Ameryki Północnej ........................................
8. Największe jezioro Ameryki Północnej ........................................
9. Najwyższy szczyt w Ameryce ........................................
10. Najwyższe góry w Ameryce ........................................
11. Najgłębsza depresja ........................................
1. Kraj o największej powierzchni w Ameryce Północnej ...................................
2. Kraj o największej powierzchni w Ameryce Południowej ..............................
3. Najludniejszy kraj Ameryki Północnej ........................................
4. Najludniejszy kraj Ameryki Południowej ........................................
5. Największe miasto Ameryki ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.