X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12496
Dział: Przedszkole

Wiosna na wsi - scenariusz zajęcia

SCENARIUSZ ZAJĘCIA
PRZEPROWADZONEGO W GRUPIE DZIECI CZTEROLETNICH

Prowadząca: Iwona Kosowska
Data: 12.04.2011r.
Temat tygodnia: Wiosna na wsi.

Temat dnia: Na podwórku Zosi – poznanie zwierząt z wiejskiej zagrody.

Zapis w dzienniku: Na podwórku Zosi. Opowiadanie wizualizacyjne Na wsi-poznanie zwierząt hodowanych w gospodarstwie domowym. ,,Kto mieszka na wsi”- ćwiczenia klasyfikacyjne, klasyfikowanie zwierząt według gatunku. Naśladujemy odgłosy zwierząt- ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Zabawa Zwierzęta do domu. ,, Co słychać na wsi”- zagadki słuchowe- rozpoznawanie odgłosów zwierząt. ,,Kaczuszki”- zabawa taneczna przy muzyce.

Cele ogólne: - poznanie zwierząt hodowanych w gospodarstwie domowym;
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- uważnie słucha opowiadania;
- wymienia zwierzęta hodowane na wsi;
- poprawnie wypowiada się na temat opowiadania;
- klasyfikuje zwierzęta według gatunku;
- ćwiczy pamięć wzrokowo – słuchową;
- reaguje na umówiony sygnał;
- rozpoznaje odgłosy zwierząt;
- rytmicznie porusza się przy muzyce;
- odczuwa radość i zadowolenie z wykonywanych zadań i zabaw.

Realizowane obszary Podstawy Programowej:
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje)
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
1) wymienia zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
5) słucha np. opowiadań

Metody:
słowne- opowiadanie, dialog
czynne- zabawowo- zadaniowa
oglądowe- pokaz

Formy pracy:
- zbiorowa, indywidualna
Miejsce : sala zajęć

Środki dydaktyczne:
- wystrój sali: sala zamienia się w wiejską zagrodę (na firance widnieje dziewczynka karmiąca kaczki i kury, na mebelkach - zagrody zwierząt)
- opowiadanie wizualizacyjne Na wsi, mata przedstawiająca zagrodę dla zwierząt, figurki zwierząt hodowanych na wsi i zwierząt dzikich, płyta CD z odgłosami zwierząt i muzyką do tańca, pacynka Zosia, karta pracy do zagadek, ołówki, obrazek owcy, płatki kosmetyczne, maski różnych zwierząt, sylwety zwierząt z wiejskiej zagrody.

Przebieg:

A. FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsca na dywanie w kole.
- przygotowanie sali: udekorowanie Sali zwierzętami z wiejskiej zagrody,
- wywietrzenie sali,
- nauczycielka wciela się w postać Kaczuszki Zosi
B. FAZA REALIZACJI
1.,,Powitanie” – zabawa integracyjna.
Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas,
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy.
Przedstawienie pacynki-kaczuszki Zosi

2. Opowiadanie wizualizacyjne Na wsi.
Dzieci siedzą na dywanie z zamkniętymi oczami, a nauczyciel ( kaczuszka Zosia) opowiada
o wiejskiej zagrodzie.
Pytania:
• Gdzie zabrała Was kaczuszka Zosia?
• Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu?
• Jakie jeszcze znacie zwierzęta mieszkające na wsi?

3. ,,Kto mieszka na wsi?’’- ćwiczenia klasyfikacyjne.
Nauczycielka ( kaczuszka Zosia) pokazuje dzieciom przygotowaną zagrodę, na której brakuje zwierząt, a następnie wyjaśnia, iż zadaniem dziecka jest wylosowanie jednej sylwety zwierzątka, nazwanie zwierzęcia i położenie go do zagrody jeśli pasuje, a jeśli nie, wrzucenie go do pojemnika.

4. Naśladujemy odgłosy zwierząt – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Nauczyciel ( kaczuszka Zosia)podnosi kolejno do góry obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka. Dzieci podają nazwę zwierzęcia przedstawionego na obrazku i naśladują odgłosy jakie wydaje np.: obrazek kury – dzieci mówią kura (nauczyciel pyta jaki odgłos wydaje?: dzieci ko, ko, ko.

5. Zabawa Zwierzęta do domu. Nauczyciel ( kaczuszka Zosia) dzieli dzieci na trzy grupy-zwierzęta: kotki, pieski, kury. Każdą grupę oznacza inną maską. Dzieci – zwierzęta spacerują po sali-podwórku, wydając charakterystyczne dla zwierząt odgłosy. Na sygnał Nauczyciela-gospodarza wracają do domów- obrazków zawieszonych w poszczególnych miejscach w Sali.

6. ,, Co słychać na wsi”- zagadki słuchowe- rozpoznawanie odgłosów zwierząt- karta pracy.
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom zadanie przy pomocy karty pracy, następnie rozdaje je dzieciom. W dalszej kolejności rozdaje dzieciom ołówki. Następnie nauczycielka puszcza
z płyty odgłosy zwierząt, zadaniem dzieci jest rozpoznanie odgłosu i otoczenie pętlą wybranej odpowiedzi na karcie.

7. ,,Kaczuszki”- zabawa taneczna przy muzyce.
Nauczycielka włącza muzykę z płyty i zaprasza dzieci i do wspólnej zabawy z jednoczesnym pokazywaniem określonych ruchów.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

Ewaluacja-jeśli dzieciom podobały się zajęcia to przyczepiają biały płatek na rysunku owcy, jeśli się nie podobały to przyczepiają czarny płatek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.