X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1248
Dział: Gimnazjum

Program zajęć informatycznych dla gimnazjum "Komputer jako multimedialne narzędzie"

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
Z codziennością uczniów szczególnie związane są mass media, a szczególności interaktywne programy multimedialne. Komputery stają się integralną częścią życia domowego, najpopularniejszym środkiem informacji, wiedzy, rozrywki i uczestnictwa w kulturze. Towarzyszy dziecku w dni powszednie i świąteczne, wypełniając czas różnych zajęć, zabaw i przyjemności.
Uwzględnione w programie treści mają na celu rozwijanie aktywności twórczej uczniów. Z tego względu bardzo obszernie potraktowane jest w nim tworzenie dokumentów multimedialnych: graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo oraz projektowanie prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia odwołujące się do tworzenia multimediów, są dla nich bardzo atrakcyjne i zrozumiałe i umożliwią ukazanie im konkretne zastosowania komputera do rozrywki i zarazem rozwijania zdolności i zainteresowań.
Komputer rozwija samodzielność młodzieży i kształtuje u nich postawę poszukującą, twórczą, co w przypadku oddziaływań za pomocą innych środków dydaktycznych jest niezwykle trudne. Komputer niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. W dużej mierze od nas pedagogów zależy, czy przyjmiemy jego dobrodziejstwa, czy będziemy borykać się z mnóstwem zagrożeń społecznych i wychowawczych.
Na zajęcia uczęszczać będą zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań w tym kierunku. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Pozalekcyjne zajęcia informatyczne to dla nich szansa na dodatkową edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej.
Dominującą metodą pracy podczas zajęć będą ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzane niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.CELE PROGRAMU

Myślą przewodnią tego opracowania jest dążenie nauczyciela do jak stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi, bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Program tych zajęć traktować należy jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.


Do realizacji celów programu niezbędne jest spełnienie wymagań:
•Organizacyjnych - tygodniowo jedna godzina zajęć przez trzy miesiące – razem 12 godzin
•Sprzętowych - komputer osobisty z dostępem do Internetu pracujący w sieci, komplet słuchawek i mikrofonów, skaner, aparaty cyfrowe służące także jako kamery rejestrujące sekwencje wideo, kamerka internetowa, projektor multimedialny
•Oprogramowanie - system operacyjny Windows wraz z oprogramowaniem, MS PowerPoint, darmowe i testowe oprogramowanie takie jak: rejestrator i konwerter dźwięku, program do edycji wideo Movie Maker, edytor muzyki Magix Music Maker, programy graficzne GIPM, Xara, Pixia.


OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

•Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną.
•Ukazanie, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w nauce i zabawie.
•Poznawania i rozumienia otaczającego świata.
•Rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki oraz nowoczesnej sztuki i kultury
•Kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia
•Kształtowanie szacunku własności intelektualnej, współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia.
•Ujawniania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową.
Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:
•Przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych
•Poszanowania własności intelektualnej.


OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA:

•Poznanie możliwości komputera i jego zastosowanie w realizacji multimedialnych dokumentów.
•Sposoby tworzenia i przetwarzania multimediów.
•Tworzenie elektronicznych rysunków za pomocą edytora grafiki.
•Praca z edytorem muzyki.
•Tworzenie prezentacji multimedialnych.
•Tworzenie animacji.
•Wykorzystanie multimedialnego oprogramowania.
•Zastosowanie multimedialnych urządzeń komputerowych.
•Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy, rozrywki i zbiory przydatnego oprogramowania.


TEMATYKA ZAJĘĆ

Rejestracja, zapis i optymalizacja plików graficznych
Osiągnięcia ucznia:
•obsługuje aparat cyfrowy
•skanuje obrazy
•dobiera odpowiednich parametrów rozdzielczości, wielkości, głębi koloru przy pozyskiwaniu grafiki
•kompresuje pliki graficzne przy jak najlepszej jakości obrazu i najmniejszej jego wielkości


Obróbka fotografii cyfrowej
•rozpoznaje podstawowe tryby graficzne używane w grafice komputerowej - RGB, CMYK, LAB, skala szarości, bitmapa
•konwersje pliki graficzne pomiędzy różnymi formatami jpg, gif, bmp
•dokonuje korekcji i optymalizacji plików graficznych w edytorze grafiki
•zmienia wygląd fotografii z pomocą dostępnych w programie filtrów
•wymienia funkcje poznawanego edytora grafiki
•tworzy animowane pliki graficzne formatu gif


Fotomontaż oraz efekty specjalne w edytorze grafiki
Osiągnięcia ucznia:
•zna pojęcie grafiki rastrowej
•wymienia podstawowe narzędzia programu
•przystosowuje dokument do własnych potrzeb (ustala tło, rozmiar, tryb kolorów)
•zaznacza a następnie edytuje dowolne kształty na obrazku
•tworzy grafikę z wykorzystaniem warstw
•swobodnie posługuje się podstawowymi narzędziami dostępnymi w poznawanym programie


Komputer jako narzędzie do tworzenia własnej muzyki x 2
Osiągnięcia ucznia:
•rejestruje za pomocą komputera dźwięk
•obsługuje edytor muzyki Magix Music Maker
•rozpoznaje podstawowe rozszerzenia plików dźwiękowych (midi, mp3, waw)
•tworzy i edytuje pliki muzyczne
•zmienia parametry dźwięku – stopień kompresji
•łączy w poznanym programie dźwięk, grafikę i animację
•tworzy muzykę z wykorzystaniem dostępnych sampli


Kompresja plików dźwiękowych
Osiągnięcia ucznia:
•rozpoznaje podstawowe formaty plików dźwiękowych
•zmienia pliki dźwiękowe na różne formaty
•tworzy playlisty z ulubionymi utworami
•zapisuje muzykę z płyt CD w komputerze w formacie mp3


Tworzenie oraz konwersja sekwencji wideo oraz animacji x 2
Osiągnięcia ucznia:
•konwertuje pliki wideo z zastosowaniem różnych dekoderów
•łączy ze sobą różne sekwencje wideo tworząc teledyski
•korzystając z poznawanego programu dodaje efekty specjalne do sekwencji wideo
•łączy sekwencje wideo z nagranym przez siebie dźwiękiem oraz grafiką statyczną
•dodaje do sekwencji wideo efekty specjalne


Tworzenie własnych rysunków w edytorze graficznym
Osiągnięcia ucznia:
•wykorzystuje program graficzny do tworzenia zaproszeń, banerów, plakatów, ogłoszeń itp
•wykorzystuje podstawowe narzędzia poznawanego programu
•eksportuje grafikę do różnych formatów


Tworzenie prezentacji multimedialnej
Osiągnięcia ucznia:
•zna podstawowe zastosowanie programów umożliwiających prezentacje multimedialne
•tworzy prezentacje multimedialne poprzez łączenie ze sobą tekstu, sekwencji wideo, dźwięku i grafiki
•wyszukuje i pobiera elementy prezentacji z internetu


Dodawanie efektów animacji w prezentacji multimedialnej
Osiągnięcia ucznia:
•dodaje efekty specjalne do prezentacji
•wstawia hiperłącza w dokumencie umożliwiające przemieszczanie się po prezentacji
•tworzy efektowne przejścia slajdów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.