X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12470
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Test kompetencji w klasie pierwszej gimnazjum na zakończenie roku szkolnego

TEKST I

Zadanie 1 (0-1)
Kiedy Jurand zjawił się na zamku, żołnierze potraktowali go
a)pogardliwie
b)uprzejmie
c)z obojętnością
d)z szacunkiem

Zadanie 2 (0-1)
Jurand ruszył w stronę większych drzwi, ponieważ
a)był nad nimi wyrzeźbiony Chrystus na krzyżu
b)ktoś zawrócił go z drogi
c)liczył na to, że spotka się z komturem
d)chciał się schować przed żołnierzami

Zadanie 3 (0-1)
Rycerz nie miał przy sobie broni, ponieważ
a)oddał ją przewodnikowi
b)tak nakazywał obyczaj
c)odebrano mu ją wcześniej
d)knecht zaniósł ją do stajni

Zadanie 4 (0-1)
Intencją przedstawionej wypowiedzi przewodnika była
a)aprobata
b)przestroga
c)prośba
d)obietnica

Zadanie 5 (0-1)
Imiesłów przysłówkowy współczesny występuje we fragmencie
a)młodzianek z głową wygoloną jak klerycy, ale przybrany w suknie świecką
b)Niektórzy śmieli się, pokazując go sobie palcami
c)Przy schodach jednak zatrzymał się i obrzuciwszy Juranda oczyma, znów spytał
d)Kazano mi was obszukać

Zadanie 6 (0-1)
Zgodnie ze średniowiecznym wzorcem osobowym rycerz powinien odznaczać się między innymi:
a)siłą, honorem, gospodarnością
b)urodą, wiernością królowi, sprytem
c)rozwaga, współczuciem, poczuciem humoru
d)honorem, wiernością królowi, religijnością

Zadanie 7 (0-1)
Przepisz podane wypowiedzenie, zastępując imiesłów osobową formą czasownika i dodając odpowiedni zaimek.
Jurand, znalazłszy się na podwórzu zamkowym, nie wiedział, dokąd iść.
........................................

Zadanie 8 (0-2)
Od wymienionych bezokoliczników utwórz wszystkie możliwe imiesłowy i określ ich rodzaje.
Przeprowadzić - ........................................
iść - ........................................

Zadanie 9 (0-1)
Fragment „Krzyżaków” zamieszczony w tekście I przedstawia wydarzenia z XV wieku. Okres ten to:
a)starożytność
b)średniowiecze
c)nowożytność
d)prehistoria


TEKST II

Zadanie 10 (0-1)
Roger z Hoveden pisał o turniejach rycerskich w
a)X w.
b)XI w.
c)XII w.
d)XIII w.

Zadanie 11 (0-1)
Turnieje rycerskie
a)przyczyciały się do rozwoju gospodarki
b)były sposobem na spędzanie wolnego czasu
c)służyły rozstrzyganiu sporów
d)były powodem konfliktów zbrojnych

Zadanie 12 (0-1)
Kościół odnosił się negatywnie do zawodów, ponieważ rycerze
a)dobrze bawili się i tracili majątki
b)pojedynkowali się bez pozwolenia
c)ginęli na turniejach zamiast na polach bitew
d)marnowali siły i energię

Zadanie 13 (0-2)
Odpowiedz, w których słownikach możesz odnaleźć najpełniejsze informacje o znaczeniu podanych słów i wyrażeń
kustosz - ........................................
po mieczu i po kądzieli - ........................................

Zadanie 14 (0-2)
Utwórz formy podanych wyrazów zgodnie z informacjami w nawiasach
wziąć - ........................................ (3.os. lp. r.ż. cz. przeszły)
chrześcijanin - ........................................(N. lm.)
jury - ........................................ (Ms. Lp.)
lubić - ........................................ (1. os. lp. r.m. cz. przeszły)
przyjaciel - ........................................ (Ms. lm.)
iść - ........................................ (1. os. lp. r.ż. cz. przeszły)

Zadanie 15 (0-2)
Zapisz jeden argument „za” i jeden „przeciw” do dyskusji na temat Czy turnieje rycerskie były potrzebne? W każdym z argumentów wykorzystaj krótki cytat z tekstu.
Argument „za” : ........................................
Argument „przeciw” : ........................................

Zadanie 16 (0-1)
Połącz nazwy rodzajów literackich z nazwami gatunków, które do nich należą

epika
tragedia

fraszka
liryka
przypowieść

opowiadanie
dramat
komedia

pieśń

Zadanie 17 (0-3)
W poniższej tabelce zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednią rubrykę PRAWDA lub FAŁSZ.

1
Cywilizacje Starożytnego Wschodu osiedlały się głównie nad wielkimi rzekami.
2
W starożytnej Grecji narodziła się filozofia.
3
Juliusz Cezar był pierwszym cesarzem rzymskim.

Zadanie 18 (0-1)
Z podanych poniżej odpowiedzi wybierz tą, która przedstawia chronologiczny układ dziejów starożytnego Rzymu.

a)republika, dyktatura Juliusza Cezara, upadek cesarstwa zachdniego, królestwo
b)upadek cesarstwa zachdniego, królestwo, republika, dyktatura Juliusza Cezara
c)królestwo, republika, dyktatura Juliusza Cezara, upadek cesarstwa zachodniego
d)królestwo, republika, upadek cesarstwa zachdniego, dyktatura Juliusza Cezara

Zadanie 19 (0-1)
Poniższe porządki architektoniczne przedstawiono w kolejności:

a) dorycki, koryncki, rzymski
b)dorycki, joński, koryncki
c)joński, dorycki, koryncki
d)koryncki, joński, rzymski

Zadanie 20 (0-1)
Wskaż zdanie prawdziwe:
a)W V w. p n.e. w Atenach narodził się ustrój polityczny zwany demokracją
b)Pierwsze igrzyska olimpijskie miały miejsce w 770 r. p n.e.
c)Trzonem armii greckiej był legion
d)Grecy wierzyli w jednego boga

Zadanie 21 (0-1)
Do podanych definicji dopisz odpowiedni termin, wybierając go spośród podanych poniżej.

nr
definicja
termin
1
Postawa społeczna, która opiera się na założeniu, żę ojczyzną człowieka jest cały świat.
2
Postawa bezkrytycznego stosunku do własnego narodu, z pogardą i nienawiścią do do innych narodów.
3
Postawa szacunku, miłości oraz przywiązania do ojczyzny gotowości przedkładania celów ważnych dla narodu nad osobiste

patriotyzm, szowinizm, kosmopolityzm, nacjonalizm

Zadanie 22 (0-1)
Do obowiązków ucznia należy między innymi:
a)nauka statutu szkoły na pamięć
b)systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych
c)okazywanie szacunku rodzicom
d)przebywanie na terenie szkoły w dni wolne od nauki

Zadanie 23 (0-1)
Rządy totalitarne charakteryzują się:
a)pełną wolnością słowa
b)brakiem mechanizmów centralnego sterowania gospodarką
c)zachowaniem niektórych elementów demokracji
d)sprawowaniem kontroli nad wszystkimi dziedzinami życia obywateli

Zadanie 24 (0-1)
Godło państwa polskiego przedstawia wizerunek orła białego
a)zwróconego w prawo, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, na czerwonym tle
b)zwróconego w prawo, bez korony, ze złotymi szponami i dziobem, na czerwonym tle
c)zwróconego w lewo, w złotej koronie, z czarnymi szponami i dziobem, na czerwonym tle
d)zwróconego w lewo, w złotej koronie, z czarnymi szponami i dziobem, na niebieskim tle

Zadanie 25 (0-5)
W imieniu Szkolnego Koła Teatralnego zredaguj zaproszenie dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Twojej szkoły na inscenizację fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”.

........................................
........................................

Zadanie 26 (0-15)
Scharakteryzuj ideał średniowiecznego rycerza powołując się na przykład literacki lub filmowy. Pamiętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca.
........................................
........................................


Brudnopis
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.