X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12459
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z fizyki

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z fizyki.Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I i II przewidziane są dla pewnej grupy uczniów. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Źródła tych potrzeb to:
- fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
- deficyty rozwojowe
- zaniedbania środowiskowe
- nieporadność rodziców
- częste nieobecności w szkole spowodowane chorobami.
Na zajęcia przewidziano jedną godzinę tygodniowo. Do każdego tematu zostały opracowane zestawy ćwiczeń, zawierające wszystkie potrzebne (na danych zajęciach) pomoce dydaktyczne.
Indywidualizacja pracy z powyższymi uczniami polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań.
Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych
uczestników zajęć. Uczniowie w czasie zajęć powinni czuć się odprężone, spokojne- bardzo ważne, więc jest ocenianie postępów wzmacnianiem pozytywnym.
Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie ucznia.Metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
EFEKTY:
Dzięki zajęciom uczniowie systematycznie przygotowywali się do lekcji -co znacznie podniosło wyniki osiągane w trakcie testów i sprawdzianów. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Uczniowie czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.