X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12390
Dział: Gimnazjum

Własności prostopadłościanu i sześcianu - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji matematyki

Klasa : I gimnazjum specjalne

Temat : Własności prostopadłościanu i sześcianu

Cele :
- rozpoznawanie brył : prostopadłościanu i sześcianu ,
- definiowanie pojęć : prostopadłościan , sześcian ,
- rozpoznawanie własności prostopadłościanu oraz sześcianu ,
- kształcenie umiejętności kojarzenia i pamięci ,
- doskonalenie umiejętności kreślenia siatki brył ,
- kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas lekcji .

Metody pracy :
1. - pogadanka ,
2. - pokaz ,
3. - ćwiczeń praktycznych .

Zasady pracy :
- zasada przystępności wiedzy ,
- zasada wiązania teorii z praktyką

Forma pracy :
- zajęcia z całą grupą

Środki dydaktyczne :
- kartki z ćwiczeniami dotyczącymi tematu lekcji ,
- bryła prostopadłościanu ,
- bryła sześcianu ,
- figury płaskie : prostokąt , kwadrat ,
- kredki
Prowadzący : Iwona Curyło

Przebieg:

I. Część wstępna :
1. Przywitanie uczniów .
2. Przypomnienie nazw figur płaskich : kwadratu i prostokąta .
3. Pogadanka na temat brył ( prostopadłościanu i sześcianu ) i ich własności , porównanie z figurami płaskimi .
4. Wyłonienie tematu , zapis na tablicy .

II. Część właściwa :
1. Rozdanie uczniom kartek z różnymi bryłami . Zadaniem uczniów jest pokolorowanie brył , których wszystkie ściany są kwadratami .
2. Rozdanie uczniom obrazków przedstawiających sześcian i jego siatkę.
Uczniowie wraz z osobą prowadzącą podpisują podstawę dolną i górną , ścian , krawędzi , wierzchołków .
3. Policzenie przez uczniów krawędzi , ścian , wierzchołków sześcianu i wpisanie odpowiedzi w odpowiednie luki .
4. Rozdanie uczniom kartek z różnymi bryłami . Zadaniem uczniów jest pokolorowanie brył , których wszystkie ściany są prostokątami .
5. Rozdanie kartek przedstawiających prostopadłościan , wspólne podpisanie podstawy dolnej i górnej , krawędzi , ścian , wierzchołków.
6. Uzupełnianie opisu prostopadłościanu , poprzez skreślanie błędnych odpowiedzi .

III. Część końcowa :
1. Zapis zadania domowego : Narysować dowolny sześcian i prostopadłościan .
2. Podziękowanie uczniom za wspólną pracę na lekcji , pożegnanie .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.