X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12386
Dział: Gimnazjum

Renesans i barok - test z plastyki (gimnazjum)

Uzupełnij
1.Podaj synonim nazwy renesans. Który wiek/i obejmuje ta epoka? (0-2) ..................
2.Wyjaśnij pojęcia: pieta, tryptyk. Podaj po jednym przykładzie tego typu dzieł.(0-4)
........................................
........................................
........................................
........................................
3. Wypisz, czym zajmował się Leonardo da Vinci (0-1)
........................................
........................................
4. Jak rozpoznać sztukę barokową? Wymień jej najważniejsze cechy. (0-2)
........................................
........................................
........................................
........................................
5.Co było ulubionym tematem dzieł Rafaela Santi? (0-2)........................................
........................................ .
6. Podaj i wyjaśnij dwie sentencje, według których starali się żyć ludzie baroku. (0-4)
........................................
........................................
7. Jakie polskie miasto miało być idealne? (0-1)
........................................

Zaznacz poprawna odpowiedź.(0-1)

8. Dynamikę dzieła pt. „Ekstaza św. Teresy”potwierdza: a) wysunięta stopa i dłoń świętej
b) uskrzydlona postać anioła
c) opadające promienie, pofałdowane szaty
d) dzieło to jest statyczne

9. Fresk Rafaela Santi „Szkoła ateńska” to przykład:
a) malarstwa ściennego
b) płaskorzeźby c) malarstwa wazowego d) malarstwa płóciennego 10. Który element nie jest związany ze sztuką renesansu:
a) harmonia
b) perspektywa
c) przepych
d) umiar

10. O głębi przestrzeni obrazu Rafaela najlepiej świadczą:
a) geometryczne kształty na posadzce
b) postacie tak dużej grupy filozofów
c) bliskie i oddalające się stopniowo łuki budowli
d) półkolisty kształt fresku

12. Dla której epoki typowe są malowidła iluzyjne:
a) średniowiecza
b) renesansu
b) baroku

13. Perspektywę zbieżną uzyskujemy:
a) wytyczając punkt, prowadząc linie względem niego
b) oddalające się elementy malując jaśniejszymi kolorami
c) malując jedne postacie nad drugimi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.