X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12378
Przesłano:
Dział: Języki obce

Hospitacja diagnozująca - What time is it? - revision. Arkusz i konspekt do lekcji języka angielskiego dla początkujących

ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

PROWADZĄCA:
PRZEDMIOT: język angielski
KLASA:
TERMIN REALIZACJI:
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
HOSPITUJĄCY:

TEMAT: What time is it? - revision.
( Która godzina? - powtórka.)

CEL HOSPITACJI: zdiagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu określania czasu

CEL GŁÓWNY: doskonalenie umiejętności określania czasu w formie ustnej i pisemnej

Rozmowa przedhospitacyjna:
1. Charakterystyka klasy
2. Przedstawienie proponowanych obszarów obserwacji:


Standardy osiągnięć:

1. Kompetencje cząstkowe: rozumienie - czytanie

Wskaźniki w tym standardzie:
- rozumie znane nazwy, pojedyncze słowa i bardzo proste zdania
- umie wybrać informacje szczegółowe z czytanego tekstu

2. Kompetencje cząstkowe: mówienie - produkcja

Wskaźnik w tym standardzie:
- używa według wzoru prostych wyrażeń/zdań

3. Kompetencje cząstkowe: pisanie

Wskaźnik w tym standardzie:
- udziela podstawowych informacji w formie prostych zdań na kartach pracy


Rozmowa pohospitacyjna:

Spostrzeżenia i uwagi prowadzącego zajęcia (autorefleksja):
........................................

Wnioski hospitującego – poziom sprawności uczniów w zakresie określonej wiedzy, umiejętności, postaw:
........................................

Kierunki dalszej pracy nauczyciela – usprawnienia, modyfikacje, promowanie
i utrwalanie osiągnięć:
........................................


Data rozmowy pohospitacyjnej:

................................................................................ ........................................
(podpis nauczyciela) (podpis hospitującego)Konspekt do lekcji języka angielskiego.

prowadząca:
klasa:
data:

Temat: What time is it? - revision.

Cele lekcji:
 powtórzenie liczenia od 1 do 30,
 powtórzenie zwrotu What time is it? ( Która jest godzina?) oraz słów: o'clock (pełna godzina), half (połowa), quarter (kwadrans), past (po), to (do),
 powtórzenie i utrwalenie określania czasu,
 powtórzenie słów: breakfast (śniadanie), lunch, dinner (obiad), bedtime (czas do łóżka)

Cele operacyjne:
Uczeń:
• zna podstawowe określenia czasu
• umie podać czas jaki widzi na zegarze
• zna nazwy posiłków
• samodzielnie wykonuje zadania pisemne

Nauczane umiejętności językowe:
- mówienie
- czytanie
- pisanie

Powyższe ćwiczone będą poprzez:
- liczenie od 1 do 30, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, określanie czasu,
- czytanie informacji i uzupełnianie zdań,
- podpisywanie zegarów - podawanie godziny, pisanie zdań na podstawie podanych informacji

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach

Środki dydaktyczne:
- kserokopie z zadaniami – Karty Pracy
- tarcza zegara z ruchomymi wskazówkami

I. Czynności wstępne - rozgrzewka językowa
1. Powitanie.
2. Przypomnienie liczenia od 1do 30, doskonalenie poprawnej wymowy liczebników.


II. Czynności zasadnicze:
1. Przypomnienie podstawowych określeń czasu: o'clock (pełna godzina), half (połowa), past (po), to (do).
2. Uczniowie wykonują zadanie nr1 - podpisywanie zegarów - pełne godziny i połówki. ( Sprawdzenie zadań nr 1, 2 i 3 odbywa się w następujący sposób: wyznaczeni uczniowie pojedynczo podchodzą do tablicy i zapisują efekt swojej pracy). (standard 3)
3. Przypomnienie określeń: quarter past (kwadrans po), quarter to ( za kwadrans).
4. Uczniowie wykonują zadanie nr2 - podpisywanie zegarów – kwadranse. (standard 3)
5. Przypomnienie określeń czasowych związanych z minutami.
6. Zadanie nr 3 - podpisywanie zegarów – minuty. (standard 3)
7. Używając plastikowego zegara nauczyciel ustawia różne godziny, zadaje uczniom pytanie: What time is it? - uczniowie odpowiadają; chętni uczniowie podchodzą do tablicy
i samodzielnie ustawiają wskazówki zegara - odpowiadają koledzy. (standard 2)
8. Przypomnienie słów: breakfast (śniadanie), lunch, dinner (obiad), bedtime (czas do łóżka). Wykonanie zadania nr 4 - uczniowie czytają tekst w tabelce i uzupełniają informacje o dniu Anny. (standard 1)
9. Uczniowie wykonują zadanie nr 5 - czytają informacje w tabelce i piszą zdania o dniu Johna. Uczniowie piszą zdania samodzielnie, następnie sprawdzają w parach i porównują swoje odpowiedzi. (standard 3)

III. Czynności końcowe:
1. Podsumowanie, ewentualne wystawienie ocen.
2. Pożegnanie grupy.


Zadanie dodatkowe:

Uczniowie wykonują zadanie nr 6 – słuchanie nagrania i pisanie godzin cyframi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.