X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1236
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. I "Praca ludzi w różnych zawodach"

Temat zajęć: Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci o pracy w różnych zawodach na podstawie własnych doświadczeń, wiersza i zgromadzonych ilustracji.

Cele:
- kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- wzbogacanie słownictwa o wyrazy będące nazwami zawodów,
doskonalenie umiejętności rozpoznawania czasowników w zdaniu,
docenianie wartości pracy wszystkich ludzi,
-kształtowanie przekonania, że każda praca jest ważna i godna szacunku,

Cele operacyjne:
Uczeń:
wymienia nazwy kilku zawodów,
-rozpoznaje zawody na ilustracjach oraz po narzędziach używanych w danym zawodzie,
-potrafi przedstawiać ruchem i mimiką cechy pracy w danym zawodzie,
-układa zdanie z rozsypanki wyrazowej
- uzupełnia zdanie czasownikiem,
- porównuje liczby w zakresie 30,
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20

Metody: praca z tekstem, pokaz, zabawa inscenizowana, ga dramowa, ćwiczenia

Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana
Środki dydaktyczne: nagranie wiersza "Zawody", podręcznik "Wesoła szkoła" kl. I, cz.5, krzyżówka, ilustracje, rozsypanka wyrazowa, kartoniki z nazwami zawodów, rebusy, kartoniki z działaniami matematycznymi, karty pracy ucznia;


Przebieg zajęć:

I. Rozwiązywanie krzyżówki
Wybrane dzieci głośno odczytują zagadki, których rozwiązaniem są nazwy zawodów, a następnie znajdują wśród napisów nazwę danego i umieszczają na tablicy w określonym miejscu.

1.Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt,
Choć jest zmęczony- jeszcze pracuje.
Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy.
Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję.

2.Leczy wszystkich ludzi,
odwiedza też chore dzieci.
Chodzi w białym fartuchu.
Kto to jest? Czy wiecie?

3. Siedzi w samochodzie,
trzyma kierownicę,
wozi towary po kraju
i przewozi za granicę.

4. Bardzo się trudzi-
przynosi listy, paczki dla ludzi.

5. Spotkasz go w ogrodzie,
gdzie pracuje co dzień
Dba o klomby i rabatki,
kocha rośliny i kwiatki.

6. Na połów wyrusza daleko,
Cieszy się,gdy wraca z pełną siecią.

Po umieszczeniu wszystkich kartoników na tablicy otrzymujemy hasło: zawody

II.
2. Wyjaśnienie pojęcia: zawód
a) uczniowie sami próbują określić co rozumieją przez to pojęcie
b) Nauczyciel podaje znaczenie słowa
zawód- praca, jaką wykonują ludzie i otrzymują a nią pieniądze.

3. Wysłuchanie nagrania wiersza "Zawody"
a) Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zawodów wymienionych w wierszu i pracy ludzi;
b) Rozmowa ukierunkowana pytaniami:
- Jakie jeszcze znacie inne zawody?
-Jakie czynności wykonują ludzie?
- Kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego?

4. a)obliczanie działań matematycznych i przyporządkowywanie im odpowiednich liter.

6+6
8+2=
7+5=
1+7=
15-8=
10+10=
10+3=

12=R, 10=Y, 8=Z, 7=J, 20=E, 13=F
-odczytanie hasła: FRYZJER

b) Porządkowanie umieszczonych na kartonikach liczb od najmniejszej do największej:2, 7, 10, 16, 20, 21, 28, 30 i po odwróceniu odczytanie nazwy: KRAWCOWA
c) Chętni uczniowie pod nazwami otrzymanych zawodów umieszczają kartoniki z nazwami narzędzi używanych przy pracy, np.
FRYZJER KRAWCOWA
szczotka igła
grzebień miara krawiecka
suszarka nożyczki

5. Zabawa dydaktyczna- uczniowie losują z worka rekwizyt i podają nazwę zawodu, w którym go się wykorzystuje.

6. Praca indywidualna:
a) Uczniowie otrzymują kartki i uzupełniają zdania brakującymi czasownikami
Kierowca......... samochód.
Rolnik ....... zboże.
Listonosz ...... listy.
Nauczyciel ..... dzieci.
Wspólne ustalenie, że te wyrazy to czasowniki
b)Uczniowie otrzymują kartoniki z 2 rysunkami narzędzi używanych w różnych zawodach i mają uzupełnić zdanie

............ i ............
to narzędzia pracy ............ .

7. Pantomima:
Wybrane dziecko przedstawia ruchem i mimiką wybrany zawód, a inne odgadują.

8. Ewaluacja zajęć:
Dzieci dokonują samooceny swojej pracy przyklejając karteczkę ze swoim imieniem odpowiednio pod dużym, małym czy średniej wielkości domkiem

9. Nauczycielka ocenia pracę dzieci i całośc zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.