X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1222
Przesłano:

Konkurs o tematyce regionalnej dla klasy II i III pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie.”

W samym środku widnokręgu
właśnie tu
gdzie stoję
jest moje pole
kawałek Polski
kawałek mojej Ojczyzny
pod parasolem nieba,
zagon ziemi żyznej
jak bochen słonecznego chleba.
Walenty Jarecki


Przybliżanie najmłodszym dziedzictwa kulturowego własnego regionu

Poznając dziedzictwo kulturowe regionu, uczeń uświadamia sobie kim jest i jakie są jego korzenie.
Istotnym warunkiem powodzenia określonych zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych jest:
-umożliwienie dziecku przeżywania treści dotyczących własnego regionu i jego dziedzictwa
-wytworzenie więzi z własnym regionem
-poznawanie regionu poprzez samodzielną działalność badawczą
-gromadzenie różnorodnych materiałów
-ukształtowanie postawy czynnego uczestnictwa w życiu swojej miejscowości
-kształtowanie świadomości własnych korzeni.
Identyfikacja dziecka ze swoją „małą ojczyzną” powinna przebiegać w sposób naturalny poprzez różnorodne doświadczenia , obserwacje, przeżycia, współuczestnictwo w działalności regionalnej, analizę dokumentów urzędowych, analizę tekstów źródłowych, literackich i związki emocjonalne z rodziną , szkołą, miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą, regionem, ojczyzną i Europą. Każdy region posiada specyficzne walory i poznawanie kultury tradycji regionu jest początkiem poznawania kultury narodu. Musimy zaznajomić dzieci z wartościami będącymi dziedzictwem wielu pokoleń, aby pozostawione samym sobie nie przestały zdawać sobie sprawy z wartości kulturowych regionu i nie zaprzestały je pielęgnować.


REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POD HASŁEM:
CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”

I. Organizator

II. Cele konkursu:
1. Poszerzenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie(miejscowość, gmina, województwo).
2. Kształtowanie poczucia więzi i identyfikacji z najbliższym środowiskiem i regionem.
3.Kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz własnej miejscowości i regionu.

III. Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas II i III .

IV. Warunki uczestnictwa
Przygotowanie merytoryczne uczniów obejmuje uczniów obejmuje znajomość treści przyrodniczych, kulturowych i historycznych dotyczących miejscowości, gminy i województwa.

V. Komisja konkursowa

VI. Nagrody

Zmagania konkursowe będą obejmowały: test, Quiz, Jesteś przewodnikiem po swojej miejscowości i zadania z mapą.


TEST
Nasza miejscowość jest częścią Polski
Przekonaj się , czy na pewno znasz miejsce swego zamieszkania. Odpowiedz na pytania dotyczące Twojej miejscowości, gminy, województwa.

1.Narysuj herb swojej gminy.

2.Jakie miejsca Pamięci Narodowej są w Twojej miejscowości i gminie(wypisz trzy takie miejsca).

3.Jakie są zabytki na terenie Twojej gminy(podaj co najmniej dwa znane Ci zabytki).

4.Wójtem gminy jest: ...........................

5.Wyjaśnij skąd pochodzi nazwa miejscowości, w której mieszkasz?

6.Moja miejscowość położona jest w województwie.....................

7.Województwa sąsiadujące z tym województwem to: ............................................

8.Jak nazywa się park narodowy znajdujący się na terenie Twojego województwa?

9.Wypisz znane Ci nazwiska sławnych Polaków , którzy urodzili się na terenie Twojego województwa.

Kwestionariusz pytań

1.Opowiedz legendę swojej miejscowości.
2.Rozpoznaj herb swojego powiatu i województwa.
3.Jakie ważne budynki są w Twojej miejscowości?
4.Jaki jest krajobraz w Twojej miejscowości i okolicy.

Szukaj na mapie

1.Na administracyjnej mapie Polski odszukaj województwo, w którym mieszkasz. Pomaluj ten fragment mapy.

2.Odszukaj na mapie fizycznej Polski najwyższe góry w Twoim województwie. Jak nazywa się ich najwyższy szczyt i jaka jest jego wysokość?

3.Znajdź na mapie miasto, które jest stolicą województwa. W jakiej części Polski jest położone?
Punktacja zadań

Zadania Punkty do uzyskania
Test max.20 pkt( 1pkt za każdą prawidłową odpowiedź)
Quiz max.2 pkt za prawidłowa odpowiedź na pytanie( 1pkt za odpowiedź niepełną)
Szukaj na mapie max 3 pkt do uzyskania(1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź)
Jesteś przewodnikiem po swojej miejscowości max. 4,5 pkt za trafne określenie trzech ciekawych miejsc w swojej miejscowości max 3 pkt za argumentację słowną)
Łącznie: maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 29,5 pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.