X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12326

Konspekt zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie trzeciej

TEMAT ZAJĘĆ: Ćwiczenie słuchu fonematycznego i percepcji wzrokowej na materiale literowym i bezliterowym.Wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.

CELE ZAJĘĆ:
• Synteza zdania jako całości
• Ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej
• Kształcenie umiejętności układania zdań
• Kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
• Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale bezliterowym
• Kształcenie umiejętności układania wyrazów i zdań z rozsypanek
• Ćwiczenie sprawności manualnej
• Rozwijanie sprawności psychomotorycznej.

METODY PRACY:

Podające-pogadanka, opowiadanie, rozmowa, objaśnienie.

Problemowe-aktywizujace: metoda sytuacyjna

Praktyczne- pokaz

FORMY PRACY:
Praca zbiorowa-jednolita i zróżnicowana

Praca indywidualna- jednolita i zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE;

Karty pracy, wycinanki, rozsypanki wyrazowe i sylabowe, piosenka nagrana na taśmie magnetofonowej, rysunki, ilustracje.układanki obrazkowe, labirynty, kalka techniczna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ.

ZAJĘCIA GRUPOWE.

1.Ćwiczenia usprawniające ruchy artykulacyjne –ćwiczenia języka i warg;
Każdy uczeń otrzymuje lusterko i ćwiczenia wykonuje przy jego pomocy.

-wysuwanie języka do przodu, a następnie chowanie go w jamie ustnej (usta szeroko otwarte).
-wysuwanie języka-język wąski i szeroki, kierowanie języka w kąciki ust: w prawo i w lewo.
-mlaskanie czubkiem języka ( język oparty o podniebienie).
-dolną wargą zasłonić dolne zęby, górną górne.

2.Wyróżnianie głosek w nagłosie , wygłosie i śródgłosie.
Uczniowie otrzymują serie rysunków przedstawiających pojedyńcze przedmioty i trzy kolory karteczek .
Polecenia:
• Oznacz zieloną karteczką rysunek, którego nazwa zaczyna się głoską np.d - dom, k - koło itp.
• Oznacz czerwoną karteczką rys. , którego nazwa kończy się głoską
np. o - kino, t - kot itp.

Oznacz niebieską karteczką te rys., w których nazwie słyszysz głoskę
np. ł - piłka, r - wiadro.

3. Łączenie obrazka z innym obrazkiem , którego nazwa zaczyna się taką głoską, jaką kończy się poprzednia . Np.

DOM---MAK---KOT---TRAWA---ALA---AZOR---ROWER-

4. Kreślenie kształtów graficznych figur i liter w powietrzu.

Nauczyciel kreśli w powietrzu palcem proste figury geometryczne a dziecko naśladuje te ruchy w powietrzu , na ławce, plecach kolegi.
Nauczyciel kreśli kształty liter w powietrzu ,a dzieci naśladują i odgadują jaka to litera..

5.Śpiewanie piosenki „ Hej , chłopcy, dziewczęta”, tworzenie akompaniamentu do piosenki i zabawy ruchowe.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE.

1.Pisanie po świeżych śladach pamięciowych.

Każdy uczeń otrzymuje rysunek, do którego ma dopasować podpis.

Nad łąką fruwają kolorowe motyle.
Hania idzie do kina.
Mama kupiła kolorową wstążkę.
Wczoraj padał deszcz i wiał silny wiatr.
Wojtek lubi chodzić do szkoły.
Ciocia Zosia ma w domu dwa psy i kota.

Zadaniem uczniów jest przeczytać głośno zdania i odnaleźć takie zdanie ,które będzie podpisem ich obrazka.
Potem następuje analiza i synteza tego zdania wg tabelki:
wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter
Napisz z ilu wyrazów składa się Twoje zdanie.
........................................


2.ROZDANIE KART PRACY-ZAJĘCIA ZRÓŻNICOWANE INDYWIDUALNIE.

I uczeń - DAMIAN

Uczeń otrzymuje rozsypankę sylabową i jego zadaniem jest ułożenie z nich wyrazów:

Kwa-, drat ,ko-, ło-, pros-,to-, kąt-, trój-, kąt.

Po ułożeniu wyrazów zadaniem Damiana jest narysować daną figurę geometryczną, podpisać ją i policzyć z ilu głosek i liter się składa.


II uczeń- GRZEGORZ

Uczeń otrzymuje tekst z lukami.Ma on uzupełnić luki podanymi wyrazami, a następnie głośno odczytać podany tekst.

Ciocia Zosia ....................... małego kotka.
..................... Jacek lubi oglądać mecze piłkarskie.
Mama upiekła pyszne ...............................
Tata .............................samochód.

Wyrazy / ma ich być więcej niż luk w tekście/

naprawia, Wujek, kupiła, maluje, ciasteczka.

WYCINANIE I NAKLEJANIE:

Uczeń wycina kwiatki z kolorowego papieru i nakleja je na kartonie. Następnie przepisuje fragment tekstu w celu ćwiczenia koordynacji manualnej i ruchowej.


3.III uczeń- JUSTYNA.

Uzupełnianka literowa różnicująca głoski T-D.

Uczennica otrzymuje kolorowe literki T , D które musi właściwie dopasować do rysunków. Następnie głośno odczytuje te wyrazy np.

-Drzewo, dom, dżem, tornister, topola, tramwaj

Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i głośne ich odczytywanie. Wyróżnianie rzeczowników w tekście np.

W sadzie rośnie wiele drzew.

Lubię jeść chleb z dżemem.

W tramwaju jechało dużo pasażerów.


IV uczeń- BEATA.

Zadaniem uczennicy jest ułożenie obrazka z jego części. Potem ma opowiedzieć co widzi na rysunku i ułożyć do niego podpis. Następnie w ułożonym zdaniu wyróżnia poznane części mowy i zapisuje je.

Ćwiczenie ręki- LABIRYNTY.

Uczennica ma poprowadzić ruchem ciągłym linię wewnątrz „korytarza”


V dziecko- MAREK.

Wypełnianie konturów .

Płaszczyznę dowolnego rysunku uczeń ma zamalować farbami lub kredkami.

Przekalkuj na kartkę papieru rysunek pajaca , a następnie pokoloruj go.


VI dziecko- MATEUSZ

Lepienie z plasteliny prostych form kulistych:
- ulepienie jak najdłuższego „węża”
- Lepienie jednocześnie w obu rękach
- Lepienie liter.,

Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i wzrokowe:
- Rysowanie układów kółek na „szczekanie psa”
- Wyszukiwanie dwu takich samych części obrazka
- analiza i synteza zdań:
Lubię oglądać filmy rysunkowe.
Widziałem w parku rudą wiewiórkę.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ.

Nauczyciel sprawdza wszystkie ćwiczenia , nagradza dzieci za wkład pracy i poucza dzieci co należy powtórzyć lub poćwiczyć w domu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.