X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11925

Scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W KLASIE III A (edukacja wczesnoszkolna)
Data: 24 maja 2010 roku
Czas trwania: 45 minut
Miejscowość: Białystok
Prowadząca: Ewa Safarewicz
Blok tematyczny: Dla mojej mamy
Temat: KWIATY DLA MAMY

Cele ogólne:
- wzmacnianie uczuć miłości i szacunku do matki oraz więzi z nią
- doskonalenie umiejętności zamykania myśli w formie zdania
- utrwalenie poznanych części mowy
- wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z tematem „matka”
- utrwalenie zasad ortograficznych: pisownia wyrazów z „u”, „ó”, „rz”
- doskonalenie umiejętności czytania
- utrwalenie tabliczki mnożenia w zakresie 100

Cele operacyjne:
Uczeń:
- z miłością i szacunkiem mówi o matce
- umie korzystać z różnych źródeł informacji
- wypowiada się pełnym zdaniem na określony temat
- zna i rozróżnia poznane części mowy
- przepisuje uważnie, starannie, z zachowaniem zasad ortograficznych
- potrafi uzupełnić zdania wyrazami
- potrafi przeczytać tekst głośno, bezbłędnie, wyraźnie, z odpowiednią intonacją, uwzględniając znaki przestankowe
- potrafi zaśpiewać piosenkę i zilustrować ją ruchem
- zna tabliczkę mnożenia do 100
- potrafi dokonać samooceny, nazwać i określić swoje uczucia

Metody:
- słowna
- praktycznego działania
- zabawowa

Formy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- karty z działaniami i sylabami na odwrocie( ½ A4), plansza ( A4) z napisem 26 maja- Dzień Matki, tekst przedstawiający historię DM, encyklopedia, przysłowia o matce, informacja- wyraz „mama” w innych językach, koło- środek kwiatu, z napisem „MATKA”, kolorowe płatki wycięte z kolorowych kart A3 z wyrazami „mamusia”, „mamunia”..., fiszki z wyrazem „ MATKA”, 3 plansze A4 z nazwami części mowy i pytaniami, kolorowe kwiatki wycięte z papieru, 2 plansze ( po ½ arkusza szarego papieru) z namalowanymi wazonami z łodygami bez kwiatów, kartki A4 ze zdjęciem i opisem mamy, laurki z życzeniami, klej, kartka ze zdaniem do uzupełnienia, tabela do zaznaczania kolorem uczuć dzieci

1. Powitanie gości ( mam, nauczycielek).
* Serdecznie witam przybyłych gości i zapraszam do wspólnej zabawy.
* Pomachają do mnie osoby, które spełniają pewne warunki:
* osoby, które mają jasne włosy( ciemne)
* osoby, które są w spodniach( spódnicy)
* osoby, które lubią się uśmiechać...

2. Temat dzisiejszych zajęć odczytamy po rozwiązaniu i ułożeniu działań od najniższego wyniku do najwyższego i odwróceniu kart na drugą stronę. - Dzieci losują karty, stają przed klasą, demonstrują działania, ustawiają się zgodnie z poleceniem, sprawdzają przez głośne odczytanie iloczynu i podanie wyniku. Odwracają karty. Odczytują zdanie.

7.4=/Kwia
6.5=/ ty
4.8=/ dla
5.9=/ma
8.7=/my!
* Karty z sylabami umieszczam na lewym skrzydle tablicy u góry.

3. Czy domyślacie się dlaczego wybrałam na dzisiaj taki temat?
- Gdyż dnia 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Jest wiosna i jest dużo kwiatów. Kwiaty dajemy mamom. Kwiaty rysujemy na laurkach.
* Pod tematem umieszczam planszę z napisem 26 maja- Dzień Matki.

4. Dzisiaj kwiatami dla mamy będzie nasza praca. Myślę, że będzie jej dzisiaj dużo.

5. Teraz dowiemy się, gdzie i kiedy powstało to święto. ( Przygotowane przez dziecko.)
- Odczytuje dziecko. Może powiedzieć (pokazać) z jakiego źródła uzyskało te informacje. ( propozycja tekstu)
Dzień Matki zaczęto obchodzić w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. W Europie dzień poświęcony mamie pierwsza wprowadziła Austria. W jej ślady poszły inne kraje. W Polsce po raz pierwszy obchodzono to święto w 1923 roku w Krakowie. Obecnie życzenia z okazji Dnia Matki w Polsce składamy dnia 26 maja.

6. Wysłuchajmy kilku pięknych przysłów o mamie. ( Przygotowane przez dzieci.)
- Odczytują dzieci. (po jednym)
1.Błogosławione matki, co za złe karzą swe dziatki.
2.Nigdy z głowy nie wyhuczy, czego matka raz nauczy.
3.Matka dzieci jedną jagodą obdzieli.
4.Dla każdej matki miłe jej dziatki.
5.Do ludzi po rozum, do matki po serce.
6.Od matki dobre i ostatki.

7.Słowo mama jest jednym z pierwszych słów wypowiadanych przez dzieci na całym świecie. W wielu językach brzmi podobnie.
- Odczytuje dziecko.
- po niemiecku: Mutti
- po rosyjsku: mama
- po francusku: maman
- po angielsku: mather
- po włosku: mamma

8. W języku polskim wyraz „ matka” brzmi dość poważnie, oficjalnie. Jak zwracacie się do niej czule, na co dzień?
- Mamusia, mateńka,mamunia, itd. ...
- Dzieci (po jednym) wybierają kolorowe płatki kwiatu, na których napisane są te wyrazy i układają je promieniście wokół koła z napisem „ MATKA”.
* Powstaje duży kwiat umieszczony z lewej strony głównej tablicy.

9. Wyrazy, które widzicie na tablicy, zapiszcie promieniście na kartkach z napisem –MATKA.
- ( Wkleją w domu do zeszytu.)

10. Co wiemy o tych wyrazach- jaka to część mowy?
* Powtórzenie wiadomości o rzeczownikach. * Na planszy –rzeczownik- kto? co?- umieszczenie jej na tablicy nad kwiatem.

11. Te wyrazy pochodzą od jednego wyrazu, a więc można o nich powiedzieć, że należą do...
- Należą do rodziny wyrazów.

12. Rodzina, czyli familia, a my znamy „ Familijny blues”.
- Dzieci śpiewają tańcząc i klaszcząc.( Dwie zwrotki i refren.)

13. To była piosenka dla mam, a teraz niespodzianka. Dzieci przygotowały prezent w postaci opisu mamy.
* Zanim niektóre z nich przeczytam, przypomnimy wiadomości o czasownikach i przymiotnikach.
* Teraz plansze: czasownik- co robi? co się z nim dzieje?, przymiotnik- jaki? jaka? jakie? umieszczamy nad arkuszami szarego papieru, na których namalowane są wazony, w których są łodygi bez kwiatów.
(Jeden arkusz ( czasownik)zawieszony jest z prawej strony głównej tablicy, drugi( przymiotnik)na prawym skrzydle.)

14. Teraz przeczytam opisy mam, przygotowane przez dzieci. Mamy spróbują odgadnąć, o której z nich czytam. Dzieci w tym czasie na jednym kwiatku napiszą, usłyszany podczas czytania, czasownik, a na drugim przymiotnik.

15. A teraz przyklejcie kwiatki w taki sposób, by powstał bukiet czasowników i bukiet przymiotników.
* N-l sprawdza zapisane wyrazy pod względem ortograficznym.
- Dzieci przyklejają klejem kwiatki.
- Sprawdzają. Odczytują.

16. Spójrzcie na kartkę, która leży na ławce. Co na niej widzicie?
- Widzimy zdanie, które należy uzupełnić wyrazami- rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami.
26 maja- Dzień Matki
Moja ........... ............, ............, ............ i jest ..................,
kto?co robi? co robi?co robi? jaka?
..............,..............., ............. .
jaka? jaka? jaka?

17. To zdanie w domu uzupełnicie i przepiszecie notatkę do zeszytu.
- Dzieci podają swoje propozycje.

18. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.
* Jak wam podobały się dzisiejsze zajęcia?
- Dzieci wypełniają okienko w tabeli kolorem w zależności od swoich odczuć- czerwony- bardzo, niebieski- trochę, czarny- nie podobały się.

19. Wypowiedzi gości na temat zajęć.

20. Wręczenie mamom prac ich dzieci- laurek, kart z opisem mam, drobnych upominków.

21. Pożegnanie gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.