X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11875
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test do podręcznika Laser B 1+

LASER B1+ Name and surname ______________________

TEST UNIT 3
1.Przetłumacz na język polski
 canoeing
 horse riding
 valuable
 video arcade
 take your time
 make time
 fishing
 on time
 in time
 weird _______/10

2.Przetłumacz na język angielski
 rytm
 pozwolić sobie na coś
 narciarstwo
 tracić (np. czas)
 koszykówka
 równowaga
 gimnastyka
 bogaty
 osoba zbierająca coś
 tradycyjny _______/10

3. W podanych zdaniach czasowniki podaj w Present Perfect Simple lub Present Perfect Continuous

1. I'm exhausted. I ........................................ (work) very hard today.
2. We ........................................ (wait) for you 3 hours.
3. I ........................................ (already paint) the room.
4. ........................................ ........................................(you ever play) the piano?
5. You look tired. What ........................................ ........................................(you do)?
6. I ........................................ ........................................(not learn) too much yet, but now I'm doing my best.
7. It ........................................ (rain) for two days. The ground is very wet now.
8. I ........................................ (cut) the lawn so now I can relax.
9. I ........................................ (cut) the lawn all day so now I'm totally exhausted.
10. How long ........................................ ........................................(you prepare) this dinner?
11. ........................................ (you see) my red skirt honey?
12. How long ........................................ (you watch) TV?
13. They ........................................ (be) married since 1980.
14. I ........................................ (look) for you for an hour. Where have you been?
15. I ........................................ (always like) her very much.
16. Hi Tom, I'm writting to you because I ........................................ (not hear) from you for ages.
17. How long ........................................ (you know) about their affair?
18. You ........................................ (drink) too much recently.
19. I ........................................ (buy) a new car for my wife.
20. I ........................................ (always believe) in his innocence. _______/20
4. Dopasuj czasowniki złożone do podanych definicji. Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej definicji.

Put down get down look down on come down with turn down come down tell down

1 to refuse to accept an offer _____________________________________________________
2. to consider someone to be of less value _____________________________________________
3. to become ill (usually not serious)________________________________________________
4.to kill an animal because it is very ill, old or dangerous __________________________________
5.to make someone feel sad or depressed _______________________________________________
_______/5
5. Wstaw a/ an/ the lub -
1. She was ............ famous journalist.
2. Michael Corleone was ........... mafioso.
3. Smurfs are ........... cartoon characters.
4. My cat has .........beautiful tail and ............small ears.
5. Would you pass me ............ ketchup, please?
6. I can't remember where I parked ............ car.
7. Would you like ............ orange?
8.He always drinks ........... coffee in the morning.
9............ vegetables are good for you.
_______/10

Total points:
Your mark:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.