X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11874
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test do podręcznika Laser B1

Laser B1- Test Unit 1

Name and surname_________________________
1. Przetłumacz na język polski:
- spoilt
- half brother
- remarried
-generous
-modest
-selfish
-considerate
-sensitive
-hot-tempered
-arrogant ______/ 10 pkt.

2. Przetłumacz na język angielski:
 przyrodnia siostra
 rozwiedziony
 być w kontakcie
 jedynak
 pesymista
 zabawny
 radzić sobie z
 winić kogoś za coś
 oskarżać kogoś o coś
 adoptowany ______/ 10 pkt.

3.Utwórz formy przeczące podanych wyrazów:
 kind -
 honest -
 relevant -
 legal -
 polite -
 attractive -
 capable -
 fair - ______/ 8 pkt.

4. Do podanych definicji dopasuj czasownik złożony. Dwa czasowniki w ramce zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej definicji

make up / turn up/ bring up/ think up / come up/ take up/ look up

to mention or start disscussing a subject appear suddenly (about the problems) to become fiends with someone again after an argument to invent something to apper
un expectedly (about a person)

______/ 5 pkt.

5.Wstaw odpowiednią formę czasownika w Present Simple lub Continuous

1. Please don't make so much noise. I __________________ (study).
2. How many languages __________________ (Tom speak).
3. I __________________ (not/belong) to a political party.
4. Hurry! The bus __________________ (come). I __________________ (not/want) to miss it.
5. The River Nile __________________ (flow) into the Mediterranean.
6. The river __________________ (flow) very fast today — much faster than usual.
7. __________________ (it/ever/snow) in India?
8. We usually _______________________(grow) vegetables in our garden, but this year we ______________(not/grow) any.
9. A: Can you drive? B: No, but I ______________(learn). My father ______________ (teach) me.
10. You can borrow my umbrella. I __________________ (not/need) it at the moment.
11. (at a party) I usually __________________ (enjoy) parties but I __________________ (not/enjoy) this one very much.
12. George says he's 80- years old but I __________________ (not/believe) him.
13. Ron is in London at the moment. He __________________ (stay) at the Hilton Hotel. He usually __________________ (stay) at the Hilton Hotel when he's in London.
14. My parents __________________ (live) in Bristol. They were born there and have never lived anywhere else. Where __________________ (your/parents/live)?
15. She ________________ (stay) with her sister at the moment, until she finds somewhere to live.
16. A: What __________________ (your father/do)? B: He's a teacher, but he ________________ (not/work) at the moment.
17. What time __________________ (the banks/close) in Britain?
18. I don't understand the word 'aint'. What __________________ (it/mean)?
19. He is still ill but he __________________ (get/better) slowly.
______/ 13 pkt.
6.Wybierz odpowiednią formę czasownika
1. My new job is great. I am loving it/ I love it!
2. You look/ are looking great!
3. These flowers smell/ are smelling very well.
4. Michael is seeming/ seems happy.
5. What are you looking/ do you look at? ______/ 5 pkt.

7. Ułóż 3 zdania używając: cold-hearted, warm i icy (pamiętaj,że są to metafory i mają one mieć odniesienie do ludzi)
______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________
____/3pkt.

Your points __________ Your mark ___________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.