X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11643
Przesłano:

Mierzenie i rysowanie kątów - scenariusz lekcji matematyki w klasie IV

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV
TEMAT LEKCJI: MIERZENIE I RYSOWANIE KĄTÓW
ZAŁOŻENIA METODYCZNE:
Tematyka lekcji dotyczy tematu z podręcznika pt. „Matematyka wokół nas” dla klasy IV, zamieszczonego w rozdziale II Figury geometryczne część I.
PODSTAWA PROGRAMOWA - Podstawa programowa matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku - 7. Figury płaskie: 4) kąt. Porównywanie kątów. Mierzenie kątów,

I. Cele lekcji
1. Wiadomości
Uczeń zna;
• Pojęcie kąta,
• Rodzaje kątów,
• Jednostki miary kątów
2. Umiejętności
Uczeń umie:
• Mierzyć kąty,
• Rysować kąty o danej mierze stopniowej,
• Określać miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów,
• Zmierzyć kąty wklęsłe,

II. Metoda pracy
• Pogadanka,
• Pokaz multimedialny
• Aktywizująca,
• Czynnościowa

III. Środki dydaktyczne:
1. Podręcznik, zeszyt,
2. Karta pracy dla każdego ucznia,
3. Kątomierz, linijka,
4. Komputer (jeden dla wszystkich pokaz, ćwiczenia)
5. Program komputerowy – Matematyka wokół nas dla klasy IV


IV. Przebieg lekcji
1. Faza przygotowawcza, wprowadzająca
a) Sprawy organizacyjno – porządkowe, sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego /ilościowe - sprawdza uczeń dyżurny?
b) Przypomnienie wiadomości o kątach i ich rodzajach, pokaz – prezentacja multimedialna wykonana przez nauczyciela.
c) Po pokazie nauczyciel zadaje dzieciom pytania /odpowiadają chętni/:
• Kąt ostry – jest mniejszy od kata prostego.
• Kąt prosty - jego ramiona są prostopadłe.
• Kąt rozwarty - jest większy od kąta prostego.
• Kąt półpełny – jego ramiona tworzą prostą,
• Kąt wklęsły – jest większy od kąta półpełnego.
• Kąt pełny – jego ramiona pokrywają się i tworzą półprostą.

2. Faza realizacyjna
a) Wprowadzenie w tematykę lekcji – rysuje dwa kąty i zadaje pytanie o którym z nich powiemy, że jest większy?
b) Podanie tematu lekcji i zapisanie na tablicy: Mierzenie i rysowanie kątów
c) Przypomnienie /wracając do prezentacji/ jaki przedmiot służy do mierzenia kątów i jak przy pomocy kątomierza mierzymy kąty i w jakich jednostkach.?
d) Nauczyciel jeszcze raz korzystając ze swojego dużego kątomierza i kąta narysowanego na tablicy podaje zasady mierzenia kątów:
• Magiczny punkt kątomierza przyłóż do wierzchołka kąta,
• Punkt 0 przyłóż do jednego ramienia kąta i sprawdź, czy punkt ten znajduje się na górnej, czy na dolnej podziałce kątomierza,
• Sprawdź jeszcze raz, czy magiczny punkt i punkt 00 są dokładnie przyłożone do kąta.
• Drugie ramię kata wskazuje na skali miarę kąta(patrz na górną podziałkę, jeśli punkt 00 znajdował się na górnej podziałce lub na dolną, jeśli punkt 00 znajdował się na dolnej)
e) Przypomnienie/wracając do prezentacji/ jak rysujemy kąt o danej mierze.
f) Rozwiązywanie zadań z płyty CD ‘Matematyka wokół nas” dla klasy IV – chętni uczniowie podchodzą do komputera i wskazują poprawną miarę kąta, wszyscy uczniowie w zeszytach rysują zmierzone kąty- poprawnie wykonane rysunki są nagradzane „zachętkami”
g) Rozwiązanie zadania 1 – zmierz miarę kata prostego, półpełnego, pełnego i wklęsłego – nauczyciel rozdaje karty pracy.

3. Faza podsumowująca:
a) Nauczyciel rozmawia z dziećmi czego nauczyli się na dzisiejszej lekcji, rozdaje karty pracy i zadaje zadania domowe. Zad 6, 7, 8 i 9 str.77

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.