X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11472

Droga krzyżowa - karta pracy

Trwa Wielki Post.
Proponuję kartę pracy razem z materiałami pomocniczymi dla klasy VI sprawdzającą wiedzę uczniów w tym temacie.
Jest tu analiza Pisma świętego,droga krzyżowa, rysunek a przede wszystkim zastanowienie się nad swoją postawą wobec Jezusa i bliźniego.

WIELKI POST

1. Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni? (Mt 4, 1-11)
........................................

2. Na podstawie ewangelii z pierwszego ćwiczenia napisz jak Pan Jezus pokonał pokusy.
I........................................
II........................................
III........................................

3. Wymień nabożeństwa wielkopostne:
*........................................
*........................................
*........................................

4. Droga krzyżowa to:
........................................

DROGA KRZYŻOWA

Stacja I - JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY
(wykonaj ilustrację do tej stacji)

Stacja II - ........................................
Co oznaczają słowa Jezusa (Łk 9, 23)?
........................................

............ - PIERWSZY UPADEK JEZUSA
Dlaczego Pan Jezus podniósł się i szedł dalej?
........................................

Stacja IV - ..................................
Wyjaśnij określenie MARYJA WSPÓŁCIERPIĄCA - ........................................

............. - SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Szymon sam chce pomóc Jezusowi
Pomaga z radością nieść krzyż

Stacja VI - .......................................
Jak możesz pomóc ludziom w ich cierpieniu? Podaj przykłady:........................................

........... - DRUGI UPADEK JEZUSA
(wykonaj ilustrację do tej stacji)

........... - JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY
Odpowiedź Jezusa daną niewiastą wpisz w ramkę (skorzystaj z ewangelii Łukasza 23, 28)
........................................

Stacja IX- ......................................
Jak powinieneś zachować się, gdy zauważysz na ulicy leżącego człowieka?
........................................

................ - JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
Czy starasz się być bogaty w dobre czyny, czy w dobra materialne?
Dlaczego?........................................

Stacja XI - .......................................
Co oznacza napis INRI z tabliczki umieszczonej na krzyżu?........................................

.............. - JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
........................umarł za nasze ..............,
aby nas.........................
Wpisz w ramkę słowa setnika (Mk 15, 39)
........................................

Stacja XIII - ......................................
Wypisz osoby stojące pod krzyżem (J 19, 25 - 27)
................................
................................
................................
................................

................. - JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU
Grób dla Chrystusa ofiarował ............... z ................. (J 19, 38)

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Fragmenty z Pisma Świętego:

(Łk 23, 28):
„ Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”

(Łk 9, 23):
„Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”

(Mt 4, 1 - 11)
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.”

(J 19, 38):
„Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.”

(Mk 15, 39)
„Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym»”

(J 19, 25 - 27)
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ:

I Jezus na śmierć skazany
II Jezus obarczony krzyżem
III Pierwszy upadek Jezusa
IV Jezus spotyka swoją Matkę
V Szymin z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
VI Weronika ociera twarz Jezusowi
VII Drugi upadek Jezusa
VIII Jezus pociesza płaczące niewiasty
IX Trzeci upadek Jezusa
X Jezus z szat obnażony
XI Jezus przybity do krzyża
XII Jezus umiera na krzyżu
XIII Jezus zdjęty z krzyża
XIV Jezus złożona do grobu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.