X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11459
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zostań młodym eksperymentatorem - doświadczalny konkus chemiczny

DOŚWIADCZALNY KONKURS CHEMICZNY ,,ZOSTAŃ MŁODYM EKSPERYMENTATOREM’’

OGÓLNIE O KONKURSIE :

Uczniowie klas I mają szansę wziąć udział w doświadczalnym konkursie chemicznym. Konkurs oparty jest na programie Ciekawa chemia, który realizuję na zajęciach lekcyjnych i koła chemicznego. Chętni uczniowie wykonają w domu kilka doświadczeń chemicznych wskazanych przez nauczyciela w oparciu o przepis z podręcznika. Następnie wypełnią arkusz eksperymentatora w założonym do tego celu zeszycie i oddadzą nauczycielowi do sprawdzenia w określonym terminie. Nauczyciel sprawdzi arkusze obserwacji zgodnie z przygotowanymi kryteriami i wystawi liczbę punktów. Uczeń, który uzyska największą liczbę punktów uzyska tytuł młodego eksperymentatora.
Uczniowie biorący udział w konkursie mają szansę uzyskać celującą ocenę na koniec roku szkolnego, bądź ocenę o stopień wyższą od wynikającej z ocen cząstkowych z przedmiotu. Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie nieregularnie, otrzymają ocenę za aktywność.
Konkurs jest całoroczny i obejmuje materiał klasy I. Konkurs rozpocznie się we wrześniu. Zwycięzcę konkursu oraz wyniki konkursu poznamy w maju 2010 roku.

REGULAMIN KONKURSU:

1. do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy I ;
2. każdy uczestnik przedłoży u nauczyciela zgodę rodziców na udział w konkursie;
3. kopia zgody zostanie wklejona do zeszytu obserwacji;
4. każdy uczestnik musi założyć zeszyt obserwacji do opisu przeprowadzonych doświadczeń;
5. każdy uczestnik musi wykonać w domu 10 doświadczeń spośród wskazanych przez nauczyciela;
6. uczestnicy wybiorą po 2 doświadczenia z realizowanego na bieżąco działu;
7. wybór tematów doświadczeń jest dowolny;
8. uczniowie przeprowadzą doświadczenia w domu zgodnie z przepisem zawartym w podręczniku;
9. uczniowie przeprowadzą doświadczenia z użyciem dostępnych w domu składników i szkła oraz sprzętów;
10. nauczyciel poinformuje uczniów o terminie zakończenia kolejnego etapu- działu;
11. po zrealizowaniu danego działu tematycznego uczniowie złożą zeszyty obserwacji u nauczyciela do sprawdzenia;
12. nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdzi poprawność przeprowadzenia eksperymentu, oceniając umiejętność zapisu obserwacji i formułowania wniosków, a także określenia celu doświadczenia ;
13. każdy eksperyment nauczyciel może ocenić w skali od 0 do 10punktów;
14. na koniec semestru nauczyciel podsumuje prace uczniów;
15. uczeń, który uzyska największa liczbę punktów uzyska tytuł młodego eksperymentatora

CELE KONKURSU:

1. kształtowanie aktywnej postawy badawczej uczniów;
2. kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu informacji zawartych w różnych źródłach wiedzy;
3. rozwijanie twórczych postaw i umiejętności rozwiązywania problemów;
4. rozbudzenie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającym nas światem substancji i ich przemianami;
5. kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy o świecie;
6. osiąganie umiejętności kluczowych i przekazywanie informacji użytecznych w codziennym życiu;
7. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i oceniania efektów swojej pracy;
8. podejmowanie funkcji eksperymentatora;
9. kształtowanie umiejętności prezentowania wyników własnych obserwacji i doświadczeń;
10. samodzielne odkrywanie praw rządzących światem przyrody;

ARKUSZ OBSERWACJI:

Temat:

Cel doświadczenia:

Substancje stosowane

Sprzęt laboratoryjny

Poszczególne czynności

Obserwacje

Wnioski

Źródła informacji


KRYTERIA OCENIANIA DOŚWIADCZEŃ:

1. poprawne sformułowanie tematu doświadczenia 1pkt;
2. poprawne określenie celu doświadczenia- 1pkt;
3. wypisanie stosowanych substancji- 1pkt
4. wypisanie stosowanego szkła i sprzętu- 1pkt
5. opisanie wykonanych czynności - 2pkt
6. zapisanie obserwacji - 2pkt;
7. sformułowanie wniosków - 2pkt;

Za wykonane doświadczenie uczeń może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia za wszystkie 10 eksperymentów to 100pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.