X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11458
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Palenie tytoniu też szkodzi - scenariusz lekcji otwartej z chemii

Scenariusz lekcji otwartej z chemii

Temat: Palenie tytoniu też szkodzi!

Cel ogólny:
Uświadomienie szkodliwego działania papierosów na organizm człowieka.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wyjaśnia czym jest uzależnienie;
-wymienia substancje wchodzące w skład papierosów;
-opisuje produkty prażenia tytoniu i rozpuszczania go w wodzie;
- wymienia zagrożenia dla zdrowia wynikające z palenia papierosów;

Metody: burza mózgów, pogadanka, badawczo-problemowa, poszukująca, praca z kartą pracy,

Środki dydaktyczne: model papierosa, zestaw doświadczalny, papieros, karta pracy, laptop, projektor, prezentacja multimedialna;


Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
1. Część organizacyjna;
2. Część nawiązująca - uczniowie wskazują substancje szkodliwe dla zdrowia i życia, cytują sentencję Paracelsusa;
3. Nauczyciel podaje temat lekcji.
4. Nauczyciel prosi uczniów o podanie znanych im faktów dotyczących szkodliwości tytoniu.

Faza realizacyjna:
1. Nauczyciel prosi o podanie przyczyny trudności w odstawieniu palenia przez palaczy;
2. Nauczyciel rozdaje karty pracy ,,Sąd nad papierosem’’ i prosi uczniów o uzupełnienie ich podczas realizacji tematu;
3. Nauczyciel prosi o wyjaśnienie terminu uzależnienie; nauczyciel podaje definicję z wykorzystaniem laptopa;
4. Nauczyciel prezentuje model papierosa a uczniowie omawiają jego budowę;
5. Nauczyciel prosi uczniów o podanie znanych im substancji wchodzących w skład papierosa, dla ułatwienia uczniowie odczytują odpowiedzi zawarte w modelu papierosa;
6. Nauczyciel prezentuje zdjęcia rośliny tytoniu oraz skład dymu papierosowego;
7. Nauczyciel prosi dwóch uczniów o wykonanie doświadczeń:
a) Tworzenie mieszaniny papierosa z wodą- uczniowie podają cechy mieszaniny i odpowiadają na pytanie nauczyciela: czy mieszanina swym kolorem i zapachem zachęca do skosztowania?
b) Prażenie tytoniu- uczniowie oglądają substancję wydzieloną podczas ogrzewania i podają jej cechy;
8. Nauczyciel prezentuje zdjęcia płuc, tchawicy i zębów palacza oraz wymienia choroby, na jakie narażony jest palacz;

Faza podsumowująca:
1. Sąd nad papierosem- uczniowie odczytują informacje zapisane na karcie pracy, które świadczą o szkodliwości palenia papierosów;
2. Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę uczniów oraz zadaje pracę domową: ułóż hasło promujące zdrowy styl życia i niepalenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.