X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11425
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Nie będę marionetką. Myślę, więc nie biorę! Plan metodyczny lekcji wychowawczej

Nauczyciel prowadzący: mgr Karolina Kubsik

Temat: Nie będę marionetką! Myślę, wiec nie biorę.
Treści nauczania:
Oficjalne i nieoficjalne sytuacje mówienia.

Osiągnięcia:
Analizowanie różnych tekstów poświęconych podobnej tematyce.
Budowa wypowiedzi mówionych zgodnie z intencją i okolicznościami.
Mówienie, słuchanie oraz tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących, służących wyrażaniu opinii, uzasadnianiu poglądów.

Cele edukacyjne:
Kształcenie sprawności mówienia i słuchania.
Ujawnianie zainteresowań i umiejętności uczniów (np. zainteresowań plastycznych).

Cele wychowawcze:
Przybliżanie rozumienia człowieka i świata.
Kształtowanie umiejętności odmawiania, podejmowania mądrych wyborów.
Rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów ukierunkowanej na poszukiwanie dobra i prawdy.

Cele operacyjne (uczeń) :
→ wie:
- co to jest uzależnienie, jak przebiega proces uzależniania się
- jakie substancje mogą uzależniać (środki tłumiące, pobudzające, halucynogenne, uśmierzające ból) i które z nich są najbardziej niebezpieczne
→ rozumie:
- co oznacza termin profilaktyka
- na czym polega profilaktyka uzależnień
→ potrafi:
- pracować w grupie
- zachowywać się asertywnie (grzecznie i umiejętnie odmawiać zażycia środka uzależniającego)

Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z tekstem, praca plastyczna

Formy pracy: grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- wywiad radiowy z Markiem Kotańskim (kserokopie)
- fragment książki Beaty Pawlikowskiej W dżungli życia (kserokopie)
- praca plastyczna w grupach (kartki, flamastry)


Przebieg lekcji:
Część wstępna:
- Powitanie.
- Sprawdzenie obecności.
- Zebranie usprawiedliwień dotyczących uczniowskich nieobecności.
- Podanie tematu i celów lekcji.

Część postępująca ( właściwa):
- Nauczyciel prosi, by uczniowie wymienili znane im substancje uzależniające (np. alkohol, leki uspokajające, nikotyna itp.)
- Prowadzący zajęcia dokonuje podziału podanych substancji na cztery grupy:
I. Środki tłumiące (hamują czynności układu nerwowego), np. alkohol, leki nasenne, leki uspokajające, lotne rozpuszczalniki
II. Środki pobudzające układ nerwowy, np. kofeina, nikotyna, kokaina, amfetamina
III. Halucynogeny ( środki zmieniające świadomość, zaburzające czynności mózgu), np. marihuana, LSD, grzybki halucynogenne
IV. Środki uśmierzające ból (silnie uzależniające), np. morfina, heroina, opium

- Wychowawca klasy prosi o to, by uczestnicy zajęć spróbowali przedstawić etapy uzależniania się, jego przebieg.

Wnioski:
Uzależnianie się jest procesem.
W uzależnienie popada się stopniowo.
Jego pierwsze etapy przebiegają prawie niepostrzeżenie.
Granicą nałogu jest przymus wykonywania danej czynności, zażywania akurat tej substancji.

- Nawiązanie do tematu lekcji. Wyjaśnienie czym jest marionetka, dlaczego osobę uzależniona można nazwać marionetką.

- Odczytanie fragmentu książki Beaty Pawlikowskiej (pogadanka na temat tekstu)

- Nauczyciel stwierdza, że najbardziej tragiczne w skutkach jest uzależnienie od narkotyków, coraz powszechniejsze wśród osób młodych.

- Odczytanie wywiadu radiowego przeprowadzonego z Markiem Kotańskim.

- Omówienie tekstu według pytań:
a) Jak zachowują się osoby uzależnione?
b) W jaki sposób pracuje się z narkomanami?
c) Jakie metody stosował Marek Kotański i dlaczego uznawano je za kontrowersyjne?
d) Czy znawca tematu wierzy w podział narkotyków na tzw. „miękkie” i „twarde”?
e) Którą metodę pracy z osobami głęboko uzależnionymi można uznać za najbardziej skuteczną?
f) Czy twórca ośrodków, w których leczy się narkomanów sam próbował narkotyków?

Wniosek: Najważniejszą formą profilaktyki (zapobiegania późniejszym tragediom) jest i wiedza na temat skutków długotrwałego zażywania substancji uzależniających i umiejętność odmawiania.

- Uczniowie podzieleni zostają na trójosobowe zespoły. Wykonują ćwiczenie wymagające zachowywania asertywnego. (Uczą się grzecznie i umiejętnie odmawiać zażycia środka uzależniającego.)

Ćwiczenie
Ktoś proponuje Ci zażycie substancji uzależniającej. Postanawiasz, że nie zachowasz się jak marionetka i odmówisz.
(Jedna osoba w grupie występuje w roli namawiającego, druga ma za zadanie odmówić, trzecia jest obserwatorem
i zastanawia się nad tym, jak powinna zareagować na obserwowane zdarzenie.)

Część zbierająca (podsumowanie):

- Wykonanie pracy plastycznej pt. Gdybym brał narkotyki... (Hipotetyczny autoportret. Ty za 10 lat.)
- Podanie praca domowej dla chętnych:
Praca domowa: Jako narkoman napisz list do rodziców, w którym wyjaśnisz im motywy swojego postępowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.