X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11340
Dział: Gimnazjum

Rodzaje transportu. Transport wodny i lotniczy. Scenariusz lekcji geografii w klasie III gimnazjum

Temat: Rodzaje transportu. Transport wodny i lotniczy.

Cele:

- zapoznanie uczniów z pojęciami dotyczącymi usług transportowych
- kształtowanie umiejętności poznawczych poprzez pracę z mapą i multimediami
- kształtowanie umiejętności analitycznych poprzez konfrontowanie posiadanej wiedzy z nabytą podczas zajęć
- kształtowanie wartości tradycji poprzez nawiązanie do roli polskich portów w historii
- weryfikowanie na bieżąco postępów w przyswajaniu nowych wiadomości

Metody:

- praca z mapą
- praca z multimediami
- samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela
- pogadanka

Środki dydaktyczne:

- mapa Polski
- komputer, prezentacja multimedialna: „Rodzaje transportu. Transport wodny i lotniczy”
- film multimedialny o transporcie wodnym i lotniczym
- atlas geograficzny
- karty pracy

Tok lekcji:

I. Rekapitulacja wtórna:
Nauczyciel zadaje pytania uczniom na temat usług, a więc pojęć, które przyswoili sobie na poprzednich zajęciach. Odpowiadają ci, którzy się zgłaszają, ewentualnie nauczyciel widząc szczególną bierność, próbuje pobudzić do aktywności tych, którzy wykazują brak zainteresowania.

II. Wprowadzenie do nowej lekcji:
a) nauczyciel podaje temat lekcji i przedstawia pokrótce cele
b) nauczyciel prezentuje środki dydaktyczne, które ma zamiar użyć

III. Rozwinięcie tematu:
a) nauczyciel przedstawia najważniejsze pojęcia i wiadomości przy użyciu: prezentacji multimedialnej przez siebie przygotowanej
b) nauczyciel prezentując nowe treści wspomaga się filmem multimedialnym wyd. Nowa Era
c) nauczyciel stopniując trudność podawanego materiału sonduje poziom zainteresowania tematem i w razie potrzeby uskutecznia pogadankę mającą na celu wyjaśnienie bardziej skomplikowanych zagadnień
d) nauczyciel, przedstawiając nowe wiadomości, mówi przede wszystkim o:
- rodzajach transportu
- podziale transportu wodnego
- polskich portach morskich i śródlądowych
- polskim transporcie lotniczym
- polskich portach lotniczych
- transporcie towarowym i pasażerskim
- wyjaśnia nowe trudne pojęcia
- podaje dane statystyczne
e) nauczyciel weryfikuje wiedzę poprzez zaproponowanie wypełnienia kart pracy na temat:
- umiejscowienia na mapie Polski portów morskich (załącznik nr 1)
- umiejscowienia na mapie Polski kanałów rzecznych (załącznik nr 2)
- umiejscowienia na mapie Polski portów lotniczych i nazwanie ich (załącznik nr 3)
Uczniowie mogą korzystać z atlasu geograficznego.

IV. Rekapitulacja pierwotna:
Nauczyciel prosi o rozwiązanie ćwiczenia przedstawionego na karcie pracy, polegającego na dopasowaniu rodzajów transportu do podanych opisów (załącznik nr 4)

V. Podsumowanie
a) nauczyciel nagradza najlepszych – najaktywniejszych uczniów „plusami” lub ocenami
b) nauczyciel zadaje pracę grupową: „Znajdź i zapisz informacje na temat miejsca produkcji samolotów latających w polskich liniach lotniczych oraz informacje na temat najszybszych jednostek powietrznych i pływających na świecie”.

Załącznik nr 1

Na mapie konturowej Polski zaznacz położenie największych polskich portów.

Załącznik nr 2

Na mapie konturowej Polski zaznacz położenie kanałów usprawniających żeglugę śródlądową.

Załącznik nr 3

Na mapie konturowej Polski zaznacz położenie miast posiadających największe w kraju lotniska.

Załącznik nr 4:

Do podanych w literach A – E opisów dopasuj podane w cyfrach 1 – 5 rodzaje transportu. Odpowiedzi wpisz w wykropkowanym polu.

1. kolejowy
2. lotniczy
3. morski
4. samochodowy
5. śródlądowy

A. Transport wykorzystywany przede wszystkim w przewozach pasażerów na duże odległości. Charakteryzuje się dużą prędkością przemieszczania.

B. Transport wykorzystywany zarówno do przewozu towarów, jak i pasażerów. Jego zaletą jest podróż od drzwi do drzwi. W polskim transporcie lądowym ma największe znaczenie.

C. Jeden z najstarszych i najtańszych rodzajów transportu. W Polsce odgrywa bardzo małą rolę. Wykorzystywany głównie do przewozu towarów masowych.

D. Transport wykorzystywany przede wszystkim do przewozu towarów na bardzo duże odległości. Charakteryzuje się niewielką prędkością przemieszczania. W przewozach pasażerskich ma niewielkie znaczenie.

E. Transport wykorzystywany zarówno do przewozu towarów, jak i osób na średnie odległości. Jego znaczenie w Polsce maleje.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.