X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11376
Przesłano:

Rozmowa na temat Krakowa i jego zabytkow - scenariusz zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ
Kl. I

Krąg tematyczny: Urządzamy wędrówkę po Polsce.

Temat dnia: Zwiedzamy Kraków.

Temat zajęć : Rozmowa na temat Krakowa i jego zabytków. Ustalenie kolejności zdarzeń na podstawie legendy pt. „O krakowskim hejnale”. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym.

CELE:
1/ Poznawczy
- Zapoznanie uczniów z zabytkami Krakowa i treścią legendy związanej z miastem.
2/ Kształcący
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wielozdaniowych wypowiedzi.
3/ Wychowawczy
- Zachęcanie uczniów do zwiedzania zabytków Krakowa, poznawania legend.

METODY
- Rozmowa, pokaz, praca z podręcznikiem.

FORMY
- Indywidualna jednolita i zróżnicowana.
- Zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik „Już w szkole”s.75, mapa Polski, treść zagadek, nagranie hejnału, nagranie z „Legendą o krakowskim hejnale”, rozsypanka wyrazowo-zdaniowa dla każdego ucznia, sylwetka smoka, trąbka.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Rozwiązanie zagadki słuchowej, której hasło brzmi: Kraków.
Nauczyciel czyta treść zagadki :
Są w nim kościoły , Wawel, Sukiennice. Czy już poznajesz dawną stolicę?

2. Odszukanie i wskazanie Krakowa na mapie Polski przez Nauczyciela lub chętne dziecko. Ustalenie nad jaką rzeką leży Kraków.

3. Rozmowa na temat Krakowa i jego zabytków – ustalenie jakie miejsca warto zwiedzić w Krakowie.
- Oglądanie ilustracji przedstawiających zabytki miasta /podręcznik s.75/.
- Rozmowa na temat oglądanych ilustracji.

4. Ustalenie z dziećmi jakie znają legendy związane z miastem / „O smoku wawelskim”, „O krakowskim hejnale”/
- Wyjaśnienie słowa „legenda”.
- Wypowiedzi uczniów na temat znajomości legend o Krakowie.

5. Wysłuchanie hejnału z wieży Mariackiej, rozmowa na temat:
- Skąd znają ten sygnał?
- Jak nazywa się ten sygnał?
- Na czym grana jest ta melodia?
- Jak nazywa się człowiek, który gra hejnał?
- O której godzinie grany jest hejnał i skąd?
- Dlaczego hejnał nagle się urywa?

6. Zachęcenie uczniów do wysłuchania nagrania „Legendy o krakowskim hejnale”.

7. Wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych słów. Analiza treści.

8. Porządkowanie tytułów z rozsypanki wyrazowo-zdaniowej zgodnie z kolejnością wydarzeń /praca wielopoziomowa/.

Nocne czuwanie strażnika nad miastem.
Nieoczekiwane zaśnięcie trębacza.
Przebudzenie się strażnika.
Dostrzeżenie jadącego na koniu Tatara.
Wdrapanie się na wieżę i zagranie hejnału.
Śmierć trębacza.
Pokonanie Tatarów.

9. Odczytanie ułożonych tytułów i wklejenie ich do zeszytów.

10. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym.
Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie „Co łączy wyrazy zapisane na
tablicy?”.
Kraków – Krakowie
Rogów – Rogowie
Bieszków – Bieszkowie
Pawłów – Pawłowie
Staszów – Staszowie

11. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.