X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11374
Przesłano:

Gdzie mieszka dobroć? Konspekt zajęć

Kl. I
Krąg tematyczny: Nasze sprawy też są ważne.

Temat dnia: Gdzie mieszka dobroć?

Temat zajęć : Słuchanie wiersza J. Papuzińskiej pt. „Pytania” i próba
udzielenia odpowiedzi na pytanie: Gdzie mieszka dobroć?
Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.


CELE:
A/ Poznawczy
- Zapoznanie uczniów z treścią wiersza J. Papuzińskiej pt. „ Pytania”.

B/ Kształcący
- Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć za pomocą mimiki, ruchów rąk, ciała.
- Budzenie wrażliwości uczniów, kształcenie właściwych postaw wobec drugiego człowieka.
- Bogacenia słownictwa o wyrazy związane z uczuciami.
- Kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi w formie zdań.
- Wdrażanie uczniów do układania zdań o przyjaźni i dobroci.
- Doskonalenia umiejętności kształtnego i czytelnego pisania liter i wyrazów.
- Wdrażanie uczniów do formułowania własnych wniosków.

C/ Wychowawczy
- Wdrażanie uczniów do właściwej oceny wartości i znaczenia dobroci w życiu każdego człowieka.

METODY:
- asymilacji wiedzy: elementy dyskusji.
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy: problemowa.
- waloryzacyjne: ekspresyjna
- praktyczne

FORMY:
- Indywidualna jednolita.
- Zbiorowa jednolita.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
serduszko w kształcie tarczy strzeleckiej dla każdego ucznia, , podręcznik „Już w szkole”, zeszyt ćwiczeń, rozsypanka wyrazowo- zdaniowa / „Dobroć to dobre serce, uśmiech i przyjaźń”/, kartoniki z wyrazami o znaczeniu przeciwnym, plakat „SERCA DOBROCI”i tekst przyrzeczenia dla uczniów, serduszko dla każdego ucznia, koperta z wyrazami wyrażającymi uczucia,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Improwizacje ruchowe na temat: „Zgadnij kim jestem?”.
/W kopercie znajdują się kartki z wyrazami: zły, wesoły, smutny. Wybrani
uczniowie „losują” kartki, a następnie za pomocą mimiki, ruchów rąk, ciała
wyrażają treść wylosowanej kartki. Zadaniem pozostałych uczniów jest
odgadnąć, jaki wyraz został wylosowany.

2.Stworzenie sytuacji problemowej i próba odpowiedzi na pytanie:
Co to jest dobroć?

a/ Rozwiązanie krzyżówki z hasłem „DOBROĆ”/ Ćw. 1 s. 35/.
b/ Co to jest dobroć?- układanie przez dzieci własnych definicji.
c/ Wyszukiwanie i zapisanie wyrazów kojarzących się z dobrocią
/ Uczniowie podają wyrazy, a nauczyciel zapisuje je na tablicy w
przygotowanym wcześniej „sercu”/.

3.Słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej pt. „Pytania” czytanego przez
nauczyciela/P. s. 19/.
- Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w wierszu.
- Ustalenie związku ilustracji zamieszczonej obok wiersza z jego treścią.
- Wspólne ustalenie, czy dobroć to dobra, czy zła cecha.

4.Zbiorowe układanie zdania na temat dobroci z rozsypanki wyrazowej.
a/ Szukanie „ukrytych” w klasie serduszek z napisanymi wyrazami.
b/ Ułożenie zdania ukrytego w serduszkach.

c/ Zbiorowe przeczytanie ułożonego zdania.

Dobroć to dobre serce, uśmiech i przyjaźń.

5. Porządkowanie rozsypanek wyrazowo- zdaniowych i pisanie zdań:
/ćw. 3 s. 35/

„Dobroć mieszka w ludziach”.
„Jest w naszych sercach”.

6. „Czy potrafię być dobry”- podawanie przez dzieci przykładów
zachowania,które należą do kategorii „jestem dobry”.
Wyjaśnienie znaczenia słów „ Mieć dobre serce”.

7. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
a/ Umieszczenie na tablicy kartoników kartoników wyrazami:

dobry uprzejmy zły nieuprzejmy

b/ Ułożenie przez dzieci par wyrazów w następującym szyku:

dobry zły uprzejmy nieuprzejmy

c/ Odwrócenie kartek i odczytanie hasła:

Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

d/ Podpisywanie ilustracji, łączenie w pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym.
/ćw. 1 s. 36/

8. Podsumowanie zajęć:
a/ Rozmowa z uczniami na temat:
- Kogo mogę nazwać dobrym człowiekiem?.

- Dlaczego dobroć jest ważna i potrzebna ludziom?

b/ Uzupełnianie plakatu „SERCA DOBROCI”.
- Złożenie przyrzeczenia przez uczniów.

„OBIECUJĘ BYĆ DOBRY, UCZYNNY.
BĘDĘ CHĘTNIE POMAGAĆ INNYM”.

- Złożenie podpisów na serduszkach i przyklejenie ich na plakacie.
9. Praca domowa
Wykonać ćw. 3 s. 36 w zeszycie ćwiczeń.

10. Samoocena uczniów.
Każdy uczeń dostaje serduszko w kształcie tarczy strzeleckiej. Dokonuje swojej aktywności na zajęciach zaznaczając wybraną przez siebie cyfrę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.