X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11295
Dział: Gimnazjum

Pitagoras - projekt w II klasie gimnazjum

Temat: Pitagoras

1. Cele projektu:
• rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
• doskonalenie umiejętności gromadzenia i segregowania informacji,
• doskonalenie umiejętności doboru sposobów prezentowania wykonanej pracy.
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie i dokonywania oceny pracy

2. Realizatorzy projektu: uczniowie klas II gimnazjum

3. Czas trwania projektu: 3-4 tygodnie

4. Przewidywana data prezentacji: 01.02.2011

5. Formy realizacji projektu: uczniowie szukają informacji o Pitagorasie (życie, twierdzenia anegdoty, cytaty, ...)

6. Formy prezentacji: inscenizacja, wykład, prezentacja multimedialna, plansze, foldery....

7. Ocena projektu:

Poprawność merytoryczna; zgodność przedstawionych informacji z tematem zagadnień.
Pomysłowość prezentacji projektu.
Jakość prezentacji:
- właściwa terminologia i czytelność języka
- ekonomiczne wykorzystanie czasu prezentacji
- wywołanie zainteresowania i skupienia uwagi odbiorców
- estetyka formy prezentacji
Współpraca w grupie:
- opracowanie realnego harmonogramu działań i odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych zadań
- przekazywanie sobie informacji i słuchanie się wzajemnie
- rozwiązywanie sporów i podejmowanie grupowych decyzji
- samoocena wkładu w pracę grupy
Ocena kolegów

8. Zadania
1. Podzielcie się na grupy 5-6 osobowe (5 zespołów)
2. Podajcie skład osobowy grupy i wybierzcie lidera
(14.01.2011 po lekcji matematyki liderzy podają skład swoich grup )
3. Ustalcie formę prezentacji, przydział zadań dla każdego z uczestników
(19.01.2011 po lekcji matematyki liderzy przedstawiają plan działań)
4. Liderzy przedstawiają sprawozdanie z pracy zespołu z podaniem źródeł informacji
(01.02.2011)
5. Prezentacja projektu w dowolnej formie (01.02.2011)
6. Czas prezentacji 5-7 minut.
7. Konsultacje z nauczycielem na długich przerwach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.