X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11246
Przesłano:

Jesień w poezji i piosenkach - projekt międzyprzedmiotowy

PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
DLA SZEŚCIOLATKÓW, UCZNIÓW KLASY II B
I DZIECI Z KOŁA TANECZNEGO

Tytuł: „ Jesień w poezji i w piosenkach”.

Cele:
• Rozwijanie umiejętności zaprezentowania się w zakresie recytacji utworów poetyckich, tańczenia i śpiewania piosenek;
• Poznanie wierszy i piosenek o tematyce jesiennej;
• Poznanie różnych form inscenizacji, np.; improwizacje, dialogi, ...;
• Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa;
• Kształcenie umiejętności określania zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
• Kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców i warzyw oraz poznanie ich wartości odżywczych;
• Kształcenie postaw proekologicznych;
• Kształcenie umiejętności integrowania się dzieci szkolnych i przedszkolnych;
• Promowanie szkoły w środowisku.

Uczestnicy projektu : dzieci sześcioletnie z Przedszkola Miejskiego nr5, uczniowie klasy II b i dzieci z koła tanecznego ze Szkoły Podstawowej nr 1,

Zadania:
• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych-wycieczki, karty obserwacji.
• Zorganizowanie wystawy jesiennych plonów w klasie.
• Czytanie, recytowanie i inscenizowanie poezji.
• Przedstawianie scen i sytuacji uwzględniających nastrój inspirowanych utworami muzycznymi.
• Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
• Działalność plastyczna –malowanie farbami, wydzieranki, naklejanki, wycinanki, kompozycje.
• Zabawy, gry, taniec i improwizacje muzyczno-ruchowe
• Integracja „przedszkolaków” i „uczniaków”.

Opis projektu:

Obserwowanie przyrody
• systematyczne prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zapisywanie ich z dziennikach obserwacji oraz w kalendarzu pogody
• - wycieczka do ogrodu – rozpoznawanie warzyw w naturalnym środowisku
• -wycieczka do sadu –rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach, pokroju i owocach, budowa krzewu i drzewa
• -wycieczka do parku- obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie, zbieranie materiałów przyrodniczych
• Zorganizowanie wystawy jesiennych plonów

Poznanie poezji o tematyce jesiennej- różne formy inscenizacji
• czytanie i odgadywanie jesiennych zagadek
• inscenizacja utworu „Na straganie”
• czytanie wiersza „ Sałatka”
• nauka wiersza „Pomidor”
• ilustracja ruchowa wiersza „ Rzepka”
• czytanie z podziałem na role utworu„ Jesień u fryzjera”

Nauka zabaw i piosenek związanych z jesienią
• zabawa muzyczno-ruchowa do muzyki P. Czajkowskiego
„ Walc kwiatów”
• improwizacja muzyczno-ruchowa wiersza „Na straganie”
• słuchanie utworu Vivaldiego „ Cztery pory roku. Jesień”
• nauka piosenki „Jesień”
• zabawy i gry terenowe-odnajdywanie tropów

Wykonanie prac plastyczno-technicznych o jesieni
• zaprojektowanie kącika przyrodniczego-wycinanka z kolorowego papieru
• kolorowanie jesiennych bukietów
• ulubione owoce i warzywa- wydzieranki, wycinanki
• rysowanie etykiety ulubionego przetworu
• malowanie farbami plakatowymi ciekawych kompozycji
• malowanie liści barwami jesieni
• drzewa jesienią—wykorzystanie materiałów przyrodniczych
• wykonanie zaproszeń
• udział w szkolnym konkursie jesiennych bukietów

Opracowanie układu na zajęciach koła tanecznego
• przypomnienie zabaw integracyjnych:
„orzeszek”
„deszcz”
• inscenizacja ruchowo-taneczna piosenki „ Urodziny Marchewki”
• opracowanie prostego układu tanecznego „La bastringo”

Przygotowanie zajęć otwartych
• nauka wierszy, piosenek, inscenizacji, zabaw integracyjnych oraz układu tanecznego
• wykonanie rekwizytów do zajęć
• wykonanie dekoracji sali z wykorzystaniem prac uczniów klasy II b oraz sześciolatków
• przygotowanie strojów, emblematów, rekwizytów do występu

Prezentacja
• przebieg zajęć otwartych według scenariusza


Ewaluacja
• obserwacja uczniów podczas realizacji programu
• zorganizowanie wystawy prac uczniów
• prezentacje podczas zajęć otwartych
• opracowanie ankiety dla nauczycieli przedszkola i szkoły dotyczącej ich opinii o zajęciach otwartych
• przeprowadzenie ankiety
• analiza ankiet
• wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego przedsięwzięcia, podzielenie się wynikami podczas rady pedagogicznej

Kryteria oceniania uczniów z poszczególnych edukacji
• społeczno-przyrodnicza
- obserwacje przyrodnicze - dzienniki obserwacji, kalendarz pogody, karty obserwatora
• edukacja polonistyczna
- prezentowanie różnych form inscenizacji
• edukacja muzyczno-ruchowa
- śpiew piosenek, reagowanie na muzykę
• edukacja plastyczno-techniczna
-zaangażowanie w działalność plastyczną i w dekorowanie sali


Efekty podjętych działań:

1. Wystawa jesiennych plonów.
2. Recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej.
3. Kalendarz pogody i dzienniczki obserwacji przyrodniczych.
4. Znajomość różnych form inscenizacji ( improwizacje, dialogi).
5. Wystawa prac dzieci.
6. Występ uczniów podczas zajęć otwartych.
7. Integracja dzieci przedszkolnych i szkolnych.
8. Promocja szkoły-artykuł w lokalnej prasie, Bip.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z UDZIAŁEM SZEŚCIOLATKÓW, UCZNIÓW KLASY II b I DZIECI Z KOŁA TANECZNEGO

Temat: Jesienne spotkanie

Cele:
• Rozwijanie umiejętności zaprezentowania się w zakresie recytacji utworów poetyckich, tańczenia i śpiewania piosenek;
• Kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców i warzyw oraz poznanie ich wartości odżywczych;
• Kształcenie umiejętności integrowania się dzieci szkolnych i przedszkolnych;
• Promowanie szkoły w środowisku.

Uczestnicy zajęć:
dzieci sześcioletnie z Przedszkola Miejskiego nr5, uczniowie klasy II b i dzieci z koła tanecznego ze Szkoły Podstawowej nr 1, nauczyciele szkoły i przedszkola

Zadania:
• Czytanie, recytowanie i inscenizowanie poezji.
• Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
• Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
• Rozpoznawanie warzyw i owoców- ich wartości odżywcze.
• Integracja „przedszkolaków” i „uczniaków”.

Potrzebne materiały:
-strój Pani Jesieni,
-dary jesieni do koszyczka,
-emblematy do inscenizacji utworu „Na straganie”,
-opaski na głowę do inscenizacji piosenki „ Urodziny Marchewki”,
-owoce dla każdego uczestnika zajęć,
-wystawa jesiennych plonów,
-dekoracja sali pracami uczniów i przedszkolaków,
- magnetofon, płyty z piosenkami i tańcami
-aparat fotograficzny.

Przebieg zajęć

1. Witanie przybyłych gości przez Panią Jesień ( przebrana uczennica klasy II b ). Usadzenie wokół sali na ławeczkach i na dywanie.
2. Powitanie zebranych wierszem „ Barwy jesieni”
3. Rozmowa o darach jesieni –eksponowanie darów z kosza Pani Jesieni, rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw.
4. Zaproszenie do zabawy przy piosence „Urodziny Marchewki”
–wybór uczestników zabawy, rozdanie opasek na głowę, ilustrowanie tańcem piosenki, wspólne śpiewanie i zabawa.
5. Inscenizacja utworu „ Na straganie” przez dzieci szkolne.
Włączenie do zabawy sześciolatków, którzy grają rolę selera powtarzając na umówiony znak słowa ...„a to feler”...
6. Taniec integracyjny „ Orzeszek” prowadzony przez dzieci z koła tanecznego z udziałem wszystkich uczestników zajęć.
7. Ilustracja wiersza „Pomidor”- wybrane dziecko podnosi liść, co jest znakiem do powtarzania fragmentu wiersza: ... „jak pan może panie pomidorze”...
8. Taniec integracyjny „ La bastringo” z udziałem sześciolatków i dzieci z koła tanecznego. Pokaz kroków, ustawienie dzieci i nauczycieli, wspólna zabawa.
9. Pożegnanie piosenką „Na polanie w lesie”. Oglądanie ekspozycji jesiennych plonów i wystawy prac dzieci, wyszukiwanie własnych. Pani Jesień częstuje dzieci owocami przy wyjściu z Sali. Zwiedzanie szkoły, oglądanie wystawy jesiennych bukietów i wystawy dyń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.