X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11054
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej, semestr I, grupa 3- latków

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
GRUPA II- 3 LATKI

We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci. W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy. Na ich miejsce przyjęto jednak inne osoby. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy grupa także liczy 30 wychowanków (15 chłopców i 15 dziewczynek).
Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej „Nasze przedszkole” zatwierdzony przez MEN. Działania wychowawczo- dydaktyczne w tym semestrze zmierzały głównie do tego aby dzieci:
- przystosowały się do warunków przedszkolnych,
- doskonaliły czynności samoobsługowe,
- przestrzegały wspólnie ustalonych zasad.
- przyswoiły treści zawarte w programie.
W tym semestrze zrealizowano 16 bloków tematycznych. Ich wykaz stanowi załącznik nr 1.
W ciągu I semestru dokonano dwóch obserwacji (we wrześniu i w styczniu). Spostrzeżenia zanotowano na specjalnie do tego przygotowanych arkuszach obserwacji po czym porównano osiągnięcia dzieci. Po zestawieniu informacji można stwierdzić, że nasze działania przyniosły pozytywne efekty.
Jeśli chodzi o adaptację dzieci do warunków przedszkolnych to większość dzieci pozytywnie przeszła ten proces. Dochodząc do tego wniosku wspierałyśmy się literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii a także konsultowałyśmy się z innymi nauczycielkami oraz opiekunami stażu. Problemy z adaptacją przejawia jeszcze dwoje dzieci: K. D., która jest w naszej grupie od stycznia br. oraz C. S.. W jego przypadku proces adaptacji zakłócany jest częstymi nieobecnościami.
Widoczna jest znaczna poprawa jeśli chodzi o czynności samoobsługowe dzieci. Ich samodzielność można zauważyć podczas posiłków (większość je samodzielnie z talerza nie rozlewając jego zawartości), przy ubieraniu się i rozbieraniu w szatni oraz podczas przygotowań do leżakowania. Widoczne jest to również w łazience. Dzieci samodzielnie myją zęby i ręce. Większość dzieci samodzielnie korzysta z toalety. We wrześniu problemy w tym zakresie przejawiało troje dzieci (O. M., A. K., W.B.). Nasze działania oraz współpraca z rodzicami przyczyniły się do tego, że obecnie dwoje z nich (O.M. i A.K.) samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy osoby dorosłej korzystają z toalety. Umiejętności tej nie posiada jeszcze W. B.. Przyczyną mogą być aktualnie diagnozowane przez specjalistów zaburzenia w rozwoju.
W tym semestrze szczególny nacisk kładziono również na to, aby dzieci zapoznały się z zasadami i normami panującymi w przedszkolu oraz ich przestrzegały. W tym przypadku cel również został osiągnięty. Większość dzieci przestrzega wspólnie ustalonych reguł. Wyraźne postępy w tym zakresie widoczne są również u W. B., który na początku semestru miał z tym spore problemy.
Realizacja treści zawartych w programie odbywała się między innymi poprzez organizację atrakcyjnych zajęć (zaproszenie ratownika medycznego, stomatologa, leśniczego, kucharza, wcielanie się nauczycielek w różne postaci przy wielu okazjach) poprzez uczestnictwo dzieci w różnego rodzaju imprezach i akcjach przedszkolnych przedstawionych w załączniku nr 2 oraz zajęcia dodatkowe: rytmikę i język angielski. Z dużą aktywnością lecz na miarę możliwości dziecka 3-letniego włączałyśmy wychowanków we wszystkie uroczystości przedszkolne. Jednymi z ważniejszych było „Pasowanie na przedszkolaka” oraz „Dzień Babci i Dziadka”, gdyż na tych imprezach dzieci publicznie prezentowały swoje umiejętności.
Od początku roku szkolnego dołożyłyśmy wszelkich starań, aby nasza współpraca z rodzicami układała się pomyślnie. W tym celu:
- odbyły się dwa zebrania z rodzicami,
- utworzyłyśmy grupową pocztę e-mailową, która ułatwia nam kontakt z rodzicami,
- włączyłyśmy rodziców w organizację „Mikołajek”, „Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka”, zakup zabawek do sali, itp.
- zorganizowałyśmy kiermasz świąteczny. Dzięki niemu rodzice przyczynili się do zakupu gier edukacyjnych oraz tablicy korkowej do sali.
- włączałyśmy rodziców do organizacji zajęć dla dzieci (zaproszenie stomatologa, aktywny udział rodziców w programie „W krainie bajek i baśni”).
W tym semestrze udało się osiągnąć wiele sukcesów. Do najważniejszych należy:
- adaptacja dzieci do przedszkola,
- coraz większa samodzielność dzieci w codziennych czynnościach
-zorganizowane uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”, „Dzień Babci i Dziadka”
- poprawa zachowania W. B.
- wdrożenie do samodzielnego korzystania z toalety 2 dzieci.
Niestety były również niepowodzenia. Nasze błędy wynikające z braku doświadczenia oraz uprzedzenia rodziców doprowadziły do powstania drobnych konfliktów i niedomówień między nami. Dotyczyły one głównie komunikacji, która wymagała usprawnienia. W tym celu jedna z nas odbyła 16- godzinne szkolenie na temat: „Jak rozwiązywać konflikty z rodzicami?” Współpraca z rodzicami jest również tematem pracy magisterskiej nad która obecnie pracuję. Dzięki temu znacznie poszerzymy swoją wiedzę na ten temat. Nieocenione było tu wsparcie ze strony Pani Dyrektor dzięki któremu nasze relacje znacznie się poprawiły. Rodzice przekonali się do tego, że młody, dopiero zaczynający pracę nauczyciel również może być kompetentny. Nasza współpraca układa się coraz lepiej. Rodzice angażują się w sprawy przedszkola i wychowania dzieci, dla ich dobra wymieniamy się wzajemnie informacjami i sugestiami.
Podsumowując można stwierdzić, że nasza grupa w tym semestrze odniosła zarówno sukcesy jak i porażki. W przyszłym półroczu zamierzamy jeszcze bardziej usprawnić naszą komunikację z rodzicami. Planujemy pod koniec lutego zrobić zebranie oraz zorganizować wspólną wycieczkę z rodzicami. Na pewno pozytywnie wpłynie to na naszą współpracę oraz rozwój dzieci dla których to właśnie rodzice są najważniejsi.


Załącznik nr 1

Wykaz bloków tematycznych zrealizowanych w I semestrze:

1. Pierwszy raz w przedszkolu
2. Jesień w sadzie i w ogrodzie
3. Jaki jestem
4. Moja rodzina
5. Mój dom
6. Domowi ulubieńcy
7. Jesienne drzewa
8. Pada deszcz
9. Co robią zwierzęta jesienią?
10. Dbam o zdrowie
11. Kiedy jest mi nudno
12. Nadchodzi zima
13. Nadchodzą święta
14. Co robią zwierzęta zimą?
15. Zimo, baw się z nami
16. Babcia i Dziadek


Załącznik nr 2

Wykaz zrealizowanych imprez, uroczystości, akcji

1. Spotkanie adaptacyjne 26.08.
2. Święto Pieczonego Ziemniaka 02.10
3. Pola Nadziei 20.10.
4. Dzień Czarów i Magii 29.10.
5. Bal jesieni 04.11.
6. Urodziny przedszkola 09.11.
7. Pasowanie na przedszkolaka 09.11
8. Góra grosza 03.12.
9. Dzień Misia 25.11.
10.Andrzejki 30.11.
11. Mikołajki 06.12.
12. Wigilia 21,12
13. Bal karnawałowy 12.01
14. Dzień Babci i Dziadka 20.01.
15. Walentynki 14.02.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.