X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11023
Przesłano:

Ocena postępów dziecka po 6 - miesięcznej pracy korekcyjno - kompensacyjnej

Ocena za I semestr 2010/2011 w oparciu o indywidualny program do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych na rok 2010/1011
w Przedszkolu Samorządowym nr...........................

Imię: Kinga
Nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data urodzenia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zadaniem programu w oparciu o zalecenia PPP było i jest wpływanie na wszechstronny rozwój dziecka. Ćwiczenia prowadzone były na podstawie znanego materiału językowego, z zachowaniem stopniowania trudności, w formach interesujących dziecko.
Kinga jest sześciolatkiem uczęszczającym do przedszkola samorządowego w ..................Jest dzieckiem z Zespołem Downa. Diagnoza w 2008 roku wykazała nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych. Najbardziej opóźniony był rozwój mowy dziewczynki. Na dzień obecny Kinga mówi w miarę zrozumiale dla innych, chociaż często skraca wyrazy do końcowej sylaby, poproszona o powtórzenie stara się wymówić wyraz poprawnie. Dziewczynka jest wesoła i samodzielna w zakresie wykonywania prostych codziennych czynności, kontroluje potrzeby fizjologiczne. Jest w stanie wykonać proste polecenia. Sama proponuje zabawy i chce się uczyć. Jej czas koncentracji uwagi na jednej czynności jest dosyć długi.
Pracując z Kingą używałam prostych, krótkich zwrotów silnie akcentując wyrazy, mówiłam głośniej, wolniej, powtarzałam jeżeli zauważałam, że nie zrozumiała mojej wypowiedzi, dbałam aby mowa była staranna i wyrazista. W toku zajęć rozbudzałam zainteresowania poprzez stwarzanie okazji do poznania rzeczy nowych i nieznanych.

Założone główne cele udało się w dużej części zrealizować:
1.Podczas pierwszych zajęć zdarzało się, że Kinga chciała sama decydować jak pracować, obecnie jest zdyscyplinowana, a uczenie cierpliwości oraz oswajanie z możliwością niepowodzenia przyniosło oczekiwany efekt.
2.Kinga chętnie reagowała na stwarzane sytuacje sprzyjającym jej pozytywnym przeżyciom, i starała się je słownie określać.
3.Prowokowana do działania i nazywania tego, próbowała określać co czyni i do czego zmierza.
4.Podczas zajęć nieustannie kontrolowana w mniejszym stopniu posługiwała się onomatopejami i archaizmami, a zastępowała je prawidłową formą wyrazów, co rozwijało mowę czynną i wzbogacało zasób jej słownictwa.
5.Poprzez różne ćwiczenia grafomotoryczne i manualne Kinga dostrzegła, że prace te nie są takie trudne, a to z kolei rozwijało wiarę w jej własne możliwości.
6.Bazowanie na najlepiej rozwiniętych u dziecka funkcjach i mocnych stronach dziecka (chęci współpracy i skupieniu uwagi) sprawiło, że Kinga poczyniła postępy i częściej pozwalała na ćwiczenia motoryki małej i praksji dłoni, próbując rysować, malować lub wycinać po śladzie, a nie jak wcześniej tylko niekontrolowanie bazgrać.
7.Poprzez nagradzanie nawet nieznacznych postępów Kinga chętnie przychodziła na zajęcia, i z zaangażowaniem pracowała nawet długi okres czasu.

Oddziaływania rewalidacyjne z Kingą uwzględniały jej możliwości i potrzeby i miały na celu usprawnianie funkcji poznawczych, komunikacyjnych, samoobsługowych, oaz motoryki dużej i małej.

WSKAZANIA DO DALSZEJ PRACY:
Ponieważ Kinga jest dziewczynką o dużej chęci poznawczej zalecane jest w sposób interesujący dziecko z wykorzystaniem zdobytej już wiedzy proponować różnego rodzaju ćwiczenia manualne i usprawniające sprawność fizyczną (zwłaszcza równowagę). Ważne jest aby Kinga ćwiczyła wycinanie nożyczkami, oraz zamalowywanie coraz to mniejszych elementów. Ponieważ Kinga szybko męczy się słuchając tekstu czytanego, a to z kolei wpływa na rozumienie tekstu, istotnym elementem dalszej pracy jest ćwiczenie słuchu fonemowego, oraz koncentracji uwagi na czytanym tekście.

Ocenę sporządziła: mgr Justyna Hajdas- oligofrenopedagog pracujący z Kingą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.