X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11006
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Rok 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów: zestawienie bibliograficzne w wyborze

ROK 2010/2011 – ROKIEM ODKRYWANIA TALENTÓW
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE OPRACOWANE NA PODSTAWIE
MATERIAŁÓW PBW W KATOWICACH, FILII W TYCHACH


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony „Rokiem Odkrywania Talentów”. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Tychach opracowała zestawienie materiałów w wyborze dla nauczycieli, które mogą pomóc w lepszym poznawaniu uczniów zdolnych, w rozwijaniu ich talentów; wspierać codzienną pracę wzbogacając ich warsztat o nowe pomysły i doświadczenia.

Druki zwarte:

1.Bates, Janet
Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday . - Warszawa : Wydawnictwo K.E. LIBER, 2005 . - 81 s. : bibliogr. ; 21 cm

2.Boryszewska, Jolanta Krystyna
Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej / Jolanta Krystyna Boryszewska . - Kraków : IMPULS, 2008 . - 198, [2] s. : rys., tabele, bibliogr. ; 24 cm

3.Chybicka, Aneta
Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka . - Kraków : IMPULS, 2006 . - [35] slajdów ; 24 cm

4.Czelakowska, Danuta
Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska . - Kraków : IMPULS, 2007 . - 246 s. : bibliogr. ; 23 cm

5.Czerny, Janusz
Geniusze / Janusz Czerny, Beata Krzyszpin . - Mikołów : [Profesja], 2008 . - 88 s. : bibliogr. ; 21 cm

6.Dyrda, Beata
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia / Beata Dyrda . - Kraków : IMPULS, 2000 . - 172, [1] s. : tabele, bibliogr. ; 24 cm

7.Dyrda, Beata
Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda . - Kraków : IMPULS, 2007 . - 98 s. : schem., bibliogr. ; 24 cm

8.Dziecko
Dziecko : sukcesy i porażki / red. Rafał Piwowarski . - Warszawa : IBE, 2007 . - 515 s. ; 24 cm

9.Ginko-Humphries, Agnieszka
Sztuka wehikułem edukacji / Agnieszka Ginko-Humphries . - Bielsko-Biała : Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, 2009 . - 144, [1] s. : il., fot. ; 21x21 cm

10.Gładki-Giel, Grażyna
Nauczyciel a zainteresowanie sztuką plastyczną i rysunkową dziecka / Grażyna Gładki-giel . - Tychy : G. Gładki-Giel, 2005 . - 29 s. ; 30 cm

11.Harland, Simone
Dziecko nadpobudliwe czy genialne / Simone Harland ; przekł. Paweł Wieczorek . - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2003 . - 80 s. ; 24 cm

12.Kaniak-Urban, Christine
Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka / Cristine Kaniak-Urban ; tł. Magdalena Jałowiec . - Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2002 . - 170 s. ; 21 cm . - (Poradnik dla Rodziców i Wychowawców)

13.Karwowski, Maciej
Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski . - Kraków : IMPULS, 2005 . - 286, [1] s. : wykr., tabele, bibliogr.

14.Kozłowski, Waldemar
Twórcze dziecko w szkole : możliwości rozwoju / Waldemar Kozłowski . - Warszawa : IBE, 2004 . - 88 s. : bibliogr. ; 21 cm

15.Krasoń, Katarzyna
Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja – odkrywanie – poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec . - Kraków : IMPULS, 2002 . - 230 s. : bibliogr. ; 24 cm

16.Krzywoń, Danuta
Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji / Danuta Krzywoń . - Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2003 . - 116 s. : tabele, wykr., rys., bibliogr. ; 24 cm

17.Lewis,Geoff
Jak wychowywać utalentowane dziecko / Geoff Lewis . - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 1998 . - 184 s. : bibliogr. ; 24 cm

18.Ministerstwo
Ministerstwo Edukacji Narodowej : o uczniu zdolnym . - Warszawa : MEN, 1999 . - 40 s. ; 21 cm . - (Biblioteczka Reformy ; nr 15)

19.Modele
Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum wymiany doswiadczeń osób pracujących z dziećmi zdolnymi / red. Mirosława Partyka . - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000 . - 164 s. : [8] k. fot. ; 23 cm

20.Monks, Franz J.
Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg ; przeł. Monika Sochacka . - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007 . - 125, [1] s. : il., bibliogr. ; 20 cm

21.Olczak, Małgorzata
Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak . - Kraków : IMPULS, 2009 . - 488 s. rys., bibliogr., 24 cm

22.Partyka Mirosław
Dzieci zdolne / Mirosław Partyka . - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000 . - 16 s. : il. ; 15x21 cm . - (One Są Wśród Nas)

23.Perleth, Christoph
Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci / Cristoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe ; współpr. Daniel Ringhandem ; tł. Maria Skalska . - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003 . - 176, [1] s. il., tabele, ind. ; 21 cm . - (Poradnik)

24.Psychologia
Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. Andrzej E. Sękowski . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 . - 200, [2] s. : bibliogr., ind. ; 21 cm

25.Psychopedagogika
Psychopedagogika działań twórczych / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska . - Kraków : IMPULS, 2005 . - 350, [1] s. : il., bibliogr. ; 24 cm

26.Puślecki, Władysław
Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki . - Kraków : IMPULS, 1998 . - 207, [5] s. : tabele, bibliogr. ; 23 cm

27.Rimm, Sylvia
Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia Rimm . - Poznań : Wydawnictwo „Moderski i S-ka”, 2000 . - 439 s. ; 21 cm

28.Rodzina
Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik . - Wyd. 2 . - Kraków : IMPULS, 2006 . - 453, [1] s. ; bibliogr. ; 24 cm . - Zawiera : Rodzina i jej rola w rozwijaniu uzdolnień dziecka

29.Sękowski, Andrzej Edward
Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej Edward Sękowski . - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000 . - 242 s. : bibliogr. ; 24 cm

30.Stasica, Jadwiga
160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I-III / Jadwiga Stasica . - Wyd. 2 . - Kraków : IMPULS, 2003 . - 97 s. : il. ; 21 cm

31.Stawinoga, Renata
Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga . - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007 . - 241 s. : tabele, wykr., aneks ; 24 cm

32.Szmidt, Krzysztof J.
Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt . - Sopot : GWP, 2007 . - 423, [1] s. : bibliogr., ind. ; 24 cm

33.Teoria
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont . - Wyd. 2 . - Kraków : IMPULS, 2005 . - 372, [1] s. : ind. ; 24 cm

34.W kręgu
W kręgu sztuki i ekspresji dziecka : implikacje realizacyjne / red. Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała . - Mysłowice – Katowice : Wydawnictwo GWSP, 2006 . - 390 s. : il., bibliogr. ; 24 cm

35.Wybrane
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska . - Kraków : IMPULS, 2005 . - 24 cm . - T. 1 i 2


Artykuły z czasopism:

1.Abramczyk, Janusz
Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła . - 2003, nr 5, s. 18-22

2.Adamek, Irena
Twórcze rozwiązywanie problemów / Irena Adamek // Życie Szkoły . - 2008, nr 3, s. 19-24

3.Angiel, Joanna
Metoda projektu w edukacji geograficznej : ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel, Alicja Szarzyńska // Geografia w Szkole . - 2006, nr 6, s. 12-16

4.Baj, Agata
Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 27-31

5.Bernacka, Ryszarda Ewa
Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium . - 2002, nr 10, s. 10-11

6.Bernacka, Ryszarda Ewa
Poznawanie dzieci uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium . - 2002, nr 3, s. 10-12

7.Bernacka, Ryszarda Ewa
Wychowanie dziecka uzdolnionego / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium . - 2002, nr 5, s. 8-9

8.Białobrzewska, Paulina
Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 21-26

9.Biedroń, Adriana
Profil zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo : studium przypadku / Adriana Biedroń // Edukacja . - 2008, nr 4 s. 40-49

10.Biernacka-Bryk, Anna
Biblioteka dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz . - 2009, nr 10, s. 8-11

11.Brodziak, Halina
„Edukacja talentu” Shinichi Suzuki / Halina Brodziak // Życie Szkoły . - 2006, nr 3, s. 16-19

12.Bula, Danuta
Działania twórcze / Danuta Bula // Forum Nauczycieli . - 2008, nr 1, s. 8-13

13.Buła, Anna
Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 33-39

14.Chaber-Dądala, Anna
Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // Edukacja i Dialog . - 2004, nr 9, s. 26-30

15.Chyła-Szypułowa, Irena
Twórczość muzyczna dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2008/2009, nr 4, s. 7-14

16.Cymorek, Małgorzata
Wykrywanie uczniów zdolnych / Małgorzata Cymorek // Magazyn Szkolny . - 2007, nr 4, s. 14-15

17.Dobosz, Mariola
Zdolny czy inteligentny? / Mariola Dobosz // Edukacja i Dialog . - 2009, nr 5, s. 24-26

18.Dobrzańska, Magdalena
Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 2, s. 51-55

19.Dyjak, Anna
Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 43-47

20.Dyrda, Beata
Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna . - 2010, T. 1 (34), s. 109-117

21.Dyrda, Beata
Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień . - 2008, nr 3, s. 14-19

22.Ejdys, Dagmara
Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 2, s. 56-59

23.Giza, Teresa
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 86-90

24.Giza, Teresa
Problemy diagnozowania zdolności u dzieci / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe . - 2002/2003, nr 4, s. 18-22

25.Giza, Teresa
Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe . - 2003/2004, nr 3, s. 28-31

26.Glinka, Anna Magdalena
Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów : część 1 / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 43-46

27.Glinka, Anna Magdalena
Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów : część 2 / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły . - 2010, nr 3, s. 44-47

28.Gromek, Renata
Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 10, s. 5-7

29.Hłobił, Agnieszka
Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły . - 2006, nr 2, s. 44-46

30.Igielska, Beata
Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2009, nr 1, s. 6-11

31.Jagiełło-Rusiłowski, Adam
Przekonania o własnym talencie / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog . - 2008, nr 5, s. 26-32

32.Jałowiecka, Aneta
Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 48-58

33.Jankowska, Teresa
Wybrane formy pracy z uczniem szczególnie zdolnym / Teresa Jankowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2008, nr 2, s. 12-13

34.Jatulewicz, Elżbieta
Praca z uczniem zdolnym / Elżbieta Jatulewicz, Agnieszka Włodarczyk-Peszke, Aneta Majcherek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2007, nr 1, s. 9-16

35.Kaczmarek, Stella
Co mierzą testy zdolności muzycznych? / Stella Kaczmarek // Wychowanie Muzyczne w Szkole . - 2010, nr 4, s. 12-22

36.Korus, Beata
Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 59-71

37.Kosiarek, Teresa
Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły . - 2010, nr 3, wkładka Niezbędnik Dyrektora, s. 11-16

38.Królak, Adam
Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent... / Adam Królak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2007, nr 1, s. 2-13 (wkładka)

39.Krzywda, Beata
Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog . - 2004, nr 2, s. 51-55

40.Lipińska, Katarzyna
Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna . - 2008, nr 2, s. 100-106

41.Maj, Daniela
Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole . - 2009, nr 2, s. 48-51

42.Michalak, Renata
Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 11-17

43.Mysłek, Jadwiga
Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego / Jadwiga Mysłek // Magazyn Szkolny . - 2008, nr 8, s. 16-17

44.Pawelec, Lidia
Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 27-32

45.Pindera, Paweł
Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 18-20

46.Rechnio-Kołodziej, Beata
Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły . - 2010, nr 7-8, s. 30-33

47.Rechnio-Kołodziej, Beata
Twórcze fantasmagorie, czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły . - 2009, nr 10, s. 17-20

48.Rechnio-Kołodziej, Beata
Zdolności twórcze uczniów : jak je wspierać / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły . - 2009, nr 1, s. 13-15

49.Rysiewicz, Jacek
Podstawy glottodydaktyki : uzdolnienia do nauki języków obcych : pomiar i implikacje dydaktyczne / Jacek Rysiewicz // Języki Obce w Szkole . - 2010, nr 2, s. 3-15

50.Stańczak, Irena
Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 7-13

51.Stefańska, Maria
Praca z uczniem zdolnym / Maria Stefańska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2010, nr 2, s. 74-77

52.Stróżna, Agnieszka
Uczeń zdolny – teoria i przykłady z praktyki nauczycielskiej / Agnieszka Stróżna // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2008, nr 4, s. 10-11

53.Stróżyński, Klemens
Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła . - 2008, nr 6, s. 14-18

54.Strzyżewska, Janina
Formy pracy ze słuchaczem zdolnym na zajęciach z geografii / Janina Strzyżewska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2008, nr 3, s. 18-20

55.Szachniuk-Albowicz, Paulina
Dziecko zdolne w szkole – prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 6, s. 20-21

56.Szplit, Agnieszka
Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 72-79

57.Tkaczyk, Władysława
Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego – podstawy prawne / Władysława Tkaczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2008, nr 2, s. 9

58.Tomczyk-Mroczek, Wiesława
Owocowa ballada : czyli twórczy nauczyciel – twórczy uczeń / Wiesława Tomczyk-Mroczek // Wszystko dla Szkoły . - 2009, nr 5, s. 11-13

59.Wieczorek, Monika
Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła . - 2009, nr 6, s. 36-41

60.Winiarczyk, Anna
O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane . - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

61.Wróblewska, Monika
Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności w aspekcie edukacyjnym / Monika Wróblewska // Edukacja . - 2009, nr 3, s. 85-89

62.Zając, Gertruda
Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły . - 2008, nr 2, s. 45-49

63.Żuber-Zielicz, Małgorzata
Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielicz // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 5 wkładka Niezbędnik Dyrektora, s. 18-21

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.