X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10169
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy biblioteki szkolnej

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

Szkoła Podstawowa

PRACA PEDAGOGICZNA
Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowywania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów.

Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł Organizacja zbirów i warsztatu informacyjnego: uaktualnianie napisów informacyjnych. Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek. Uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece. bibliotekarz wrzesień

cały rok
Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
-reklamowanie książek,
-udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
-wystawy okolicznościowe, wystawy zakupionych nowości,
-organizację świąt bibliotecznych ( wystawa z okazji Światowego Dnia Książki)
- przeprowadzenie konkursów czytelniczych i recytatorskich. bibliotekarz cały rok
Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnorodnych źródeł informacji i do samokształcenia Zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I

Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom, udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych. Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja czytelnicza i medialna poprzez organizację lekcji bibliotecznych w klasach I-VI po jednej w każdym semestrze. bibliotekarz styczeń/luty

cały rok
Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów. Pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów i olimpiad. Powołanie łączników klasowych z biblioteką. Wyróżnianie najlepszych czytelników:
- ,,Czytelnik miesiąca w klasach I-III i IV-VI
- imienny wykaz najlepszych czytelników w roku umieszczany na tablicy ,,Biblioteka w szkole”
- dyplomy, nagrody książkowe bibliotekarz cały rok

wg potrzeb

wrzesień

co miesiąc

na koniec roku szkolnego

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia.
Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej. bibliotekarz

w ciągu roku
Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie Udział w konferencjach, kursach i warsztatach.
Wymiana doświadczeń. Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej poprzez przygotowywanie sprawozdań i wykazów czytelnictwa.
Samokształcenie, zapoznawanie z nowościami wydawniczymi. bibliotekarz cały rok

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Planowanie, statystyka, sprawozdawczość Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,
Prowadzenie dziennika bibliotecznego. Sprawozdawczość półroczna i roczna. Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej. bibliotekarz wrzesień


cały rok

Organizacja, udostępnianie zbirów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja, konserwacja Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,
Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.
Opracowywanie zbirów, opracowywanie książek.
Selekcja zbirów – inwentaryzacja ubytków.
Konserwacja zbirów – oprawa i naprawa książek. bibliotekarz

cały rok
wg potrzeb
Prace administracyjne Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków, przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów. Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników; założenie kartotek dla uczniów klasy I
Wykonanie nowej tablicy
,,Współzawodnictwo czytelnicze” uzupełnianie jej co miesiąc
Dbanie o estetykę wypożyczalni.
Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym: odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.
Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej. bibliotekarz cały rok

wrzesień

cały rok

czerwiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.