X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10996
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej

GRUPA IV „ SŁONECZKA” ( PIERWSZE PÓŁROCZE 2009/2010)


Grupa IV średniaki liczy 20 dzieci, w tym 15 pięciolatków (6 – dziewczynek, 9- chłopców) i 5 czterolatków (dziewczynki).
Praca opiekuńczo -wychowawczo – dydaktyczna w grupie IV obejmowała realizację treści zawartych w programach wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora do realizacji w Przedszkolu nr 14 w Bielsku – Białej oraz zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/09-10 z dn. 31 sierpnia 2009r.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące go do podjęcia nauki w szkole.
Założenia podjętych działań opiekuńczo - wychowawczo- dydaktycznych skupiły się na kształceniu u wychowanków postaw i umiejętności dotyczących promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej oraz poszerzenie wiadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego i zdrowej żywności, gdyż taką tematykę zawarto w planie rocznym.
Problemy na które zwrócono szczególną uwagę dotyczyły kształtowania czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego. Cele osiągnięto poprzez ustalenie i wdrożenie tematów kompleksowych zawartych w planach miesięcznych oraz poprzez odpowiedni dobór metod i form, ze szczególnym uwzględnieniem metod czynnościowych- angażujących dzieci w działaniu. Przekazywane treści zostały uatrakcyjnione przez: spotkanie z policjantem, wyjście na „Dzień otwarty” do jednostki wojskowej, udział w otwarciu nowego „Miejskiego boiska sportowego”, przystąpienie do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, gdzie omówione zostały problemy związane z segregacją śmieci, krążeniem wody w przyrodzie, dzieci wykonały truskawkowy koktajl a podczas „Dnia Marchewki” uświadomiły sobie jak duże właściwości zdrowotne zawiera marchewka. Ważnym elementem w przekazywaniu w/w treści były zajęcia prowadzone przy pomocy środków audiowizualnych. Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów tj.: - dzieci znają zasady ruchu drogowego obowiązujących pieszych, - przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych na powietrzu w okresie jesieni a szczególnie zimy, - znają zasady hartowania organizmu, wiedzą jak ubrać się w zależności od pogody,- umiejętnie wybierają miejsca do zabaw w sali i ogrodzie, -starają się opanowywać chęć krzyku i głośnej rozmowy w celu ochrony narządów zmysłu i układu nerwowego.
Mając na uwadze nową podstawę programową zorganizowałyśmy comiesięczne wyjścia do Krainy „Kropka” gdzie dzieci mają możliwość wszechstronnej i bezpiecznej zabawy na przyrządach i w basenach z piłeczkami. W tym roku szkolnym wdrażany jest także program profilaktyczny przeciw próchnicy „Biały ząbek”, przygotowujący dzieci w wieku przedszkolnym do promocji zdrowia jamy ustnej.
Stwarzałyśmy sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Działania nasze zaowocowały. Już w październiku można było podziwiać ich występy artystyczne podczas pasowania na przedszkolaka a w listopadzie zaprezentowały się w programie „Spotkanie z jesienią” na spotkaniu integracyjnym z dziećmi z Przedszkola nr 16. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy tradycyjne jasełka. Mieliśmy przyjemność i okazję przestawić je nie tylko przedszkolnym kolegom, ale także szerszej widowni na spotkaniu wigilijnym z rodzicami, babciom i dziadkom z okazji ich święta a także osobom z Fundacji „Dziecięce marzenia” w ramach współpracy ze środowiskiem. Starałyśmy się przekazać naszym wychowankom poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, że czujemy radość z posiadania ojczystej kultury, języka, tradycji, a także to, że Polska jest domem wszystkich, którzy w niej mieszkają, niezależnie od koloru skóry, narodowości Dzieci miały możliwość poznać legendy związane z naszą historią, zrozumieć m.in. co to jest godło, po co wywieszamy flagę oraz w jakich sytuacjach śpiewamy hymn. Doskonałą okazją do tego były obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości 11-go listopada.

Od września prowadzona była obserwacja pedagogiczna mająca na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz wcześniejsze odkrywanie ich uzdolnień ma pozytywny wpływ na ich rozwój intelektualny i emocjonalny. Tak samo im wcześniej wykryte zostaną zagrożenia, deficyty dzieci, tym łatwiej i skuteczniej można ograniczyć ich wpływ na funkcjonowanie w szkole. Dobre przygotowanie i gotowość do podjęcia nauki w szkole będzie procentować mniejszą liczbą niepowodzeń szkolnych.
Biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej i nasze obserwacje można stwierdzić, że inteligencja i percepcja wzrokowa u wszystkich dzieci utrzymuje się w normie. Czworo dzieci posługuje się ręką lewą i są to: Szymon, Kinga K., Konrad i Adrian. Sprawność manualną w dalszym ciągu należy ćwiczyć u: Konrada, Adriana, Kingi M., Nikodema i Kuby, natomiast u Szymona, Kuby, Michała, Zuzi, Maćka, Adriana, Kasi i Jasia wskazana jest korekta uchwytu przyboru do rysowania. Większość dzieci wymaga doskonalenia w zakresie słuchu fonematycznego oraz sprawności grafomotorycznej. Pojęcia matematyczne należy dalej doskonalić u: Szymona, Kuby, Michała, Zuzi, Kingi M., Maćka, Adriana, Kasi i Jasia. Dziewięcioro dzieci ma wskazane badanie dojrzałości szkolnej przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, są to: Kuba, Michał, Zuzia, Justyna, Kinga M., Konrad, Maciek, Adrian i Jasiu. W dalszym ciągu należy pracować nad eliminowaniem niepożądanych zachowań u Konrada, Jasia, Nikodema (agresja) oraz u Mileny (nieśmiałość).
Zwiększanie szans edukacyjnych to najpierw dobra diagnoza, a następnie zindywidualizowana praca nauczycieli, zarówno z dziećmi mającymi jakieś specyficzne trudności, jak i wyróżniającymi się jakimiś szczególnymi zdolnościami, które jak najwcześniej warto rozwijać. W naszej grupie zdolności plastyczne wykazują Kinga K., Milena oraz Kasia, natomiast muzycznie uzdolnieni są Kinga K., Justyna, Jasiu, Szymon oraz Nikodem.
Współpraca z rodzicami
Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, myślimy, że nam się to udało. Na to zaufanie trzeba było sobie jednak zasłużyć, przejawiając prawdziwą troskę o dzieci. Różne formy kontaktów z rodzicami, świadomość, iż dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem, lecz prawem, wytwory prac dzieci, widoczne ich postępy – sprawiły, że rodzice są gotowi wiele dla dzieci uczynić.
Możemy stwierdzić z satysfakcją, iż mamy aktywnych i zaangażowanych rodziców. Dzięki sponsorowi rodziców udało się zorganizować słodki poczęstunek dla babć i dziadków a także „małe co nie co” podczas Festynu rodzinnego.
Najmilsze są jednak momenty, kiedy rodzice dzielą się swą radością widząc postępy jakie czynią ich dzieci, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty.
Bywają to chwile olbrzymiej satysfakcji- nasze starania nabierają sensu , a porażki nie są w stanie zniechęcić do dnia następnego.
Podsumowując stwierdzamy, że założone cele pacy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w grupie IV zostały zrealizowane.
W drugim półroczu –
- weźmiemy udział w Przeglądzie Małych Form Scenicznych w MCK.
- opracujemy wspólnie z grupą VI scenariusz widowiska pod hasłem
„ Nasz przyjaciel Kubuś”,
- zorganizujemy zakończenie roku przedszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.